personal4

Zoals in mijn artikelenserie over de Heilige Graal toegelicht is de Grote Witte Broederschap een groot offensief begonnen om een derde wereldoorlog te voorkomen. Zij die nog niet op de hoogte zijn van de ernst van de situatie kunnen in onderstaande dictatie van Moeder Maria lezen, dat wij mogelijk binnen 2 jaar een wereldoorlog zullen meemaken, tenzij de spirituele voorhoede van de mensheid nu actie onderneemt. Natuurlijk legt ze ook uitvoerig uit waar die actie uit zou moeten bestaan en ook zegt zij dat wij ons op geen enkele wijze moeten laten leiden door angst voor welke toekomst dan ook!

3foldflame circle

Those who start wars cannot stop war

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

De Opgevaren Meesters zijn volstrekt duidelijk over de situatie en willen juist alles doen om een wereldoorlog te voorkomen. Daarbij is onze hulp absoluut onmisbaar! De Goddelijke wereld kan alleen ingrijpen als er voldoende lichtdragers zijn die de Goddelijke Hulp ook aanroepen.

De Grote Witte Broederschap kan en mag nooit ingrijpen in het wereldkarma, als niet een voldoende groot aantal mensen op aarde bereid is uit vrije wil het pad tot Christusschap te gaan en Goddelijke interventie te vragen en zo een deel van het wereldkarma helpen dragen.

Heel concreet kunnen wij dagelijks helpen om deze dreiging te voorkomen door de volgende rosaries te gebruiken. Lees eerst de dictatie van Moeder Maria in het vervolg van dit artikel, om beter te begrijpen wat de achtergrond van deze spirituele oefening is! 

Zij die oorlogen beginnen kunnen oorlog niet stoppen


Een boodschap van Moeder Maria, 8 september, 2006.


Lieve vrienden, ik ben jullie Moeder Maria en ik kom allen feliciteren die hebben mee gedaan aan de laatste wake van de Rozenkrans voor het Liefhebben van Jezelf Vrienden, als jullie het prachtige licht konden zien dat zich over de hele Aarde heeft verspreid als gevolg van het geven van deze rozenkrans door zoveel mensen, dan zouden jullie je zeker met mij verblijden. Want ik kan jullie vertellen dat deze gloed – die van het zachtste roze is, zoals de bloemblaadjes van een roos in de ochtendzon – zich rondom de Aarde heeft verspreid. Het heeft zich inderdaad tot een band van energie gevormd die een zeer aanzienlijke wolk van negatieve energie verteerd heeft, die gedurende heel lange tijd rond deze planeet gehangen heeft.

O, lieve vrienden, het is een last voor deze planeet geweest dat de valse nederigheid, gecreëerd door duistere machten en trotse mensen, zoveel ware spirituele mensen op deze planeet ervan weerhouden heeft zichzelf lief te hebben, hun spirituele zelf lief te hebben, zichzelf als spirituele wezens, als zonen en dochters van God lief te hebben. Want werkelijk, vrienden, bedenk hoe jullie – al vanaf je jeugd – geïndoctrineerd zijn met het geloof dat het verkeerd is jezelf lief te hebben, dat het verkeerd is het zelf dat je bent, te waarderen. Maar, lieve vrienden, ik hoop dat jullie nu kunnen zien dat de werkelijk jij, het Bewuste Jij, het zelf is dat door God geschapen is. En daarom is het liefde waard. God houdt van dat zelf en waarom zou jij dus niet van dat zelf houden die je bent?

Zeker, je houdt niet van het menselijke ego en de uiterlijke persoonlijkheid die niet door God geschapen zijn. Maar er is niets verkeerd aan het liefhebben van het zelf dat door God is geschapen en te erkennen dat het door God geschapen is. En daarom zullen diegenen onder jullie die deze rozenkrans gegeven hebben, hetzij elke dag of slechts een paar keer, zeker een toename in liefde in je eigen wezen gevoeld hebben. En ik kan jullie verzekeren dat op planetaire schaal jullie een opwaartse spiraal begonnen zijn, die het voor alle mensen gemakkelijker zal maken van zichzelf te houden, van hun geestelijke zelf te houden en voorbij te zien aan de tendens in deze wereld om zich altijd op het negatieve te richten.

O, lieve vrienden, bedenk hoeveel mensen er bijna een levenstijl van gemaakt hebben om altijd kritiek te leveren en naar het negatieve te wijzen. En, vrienden, wanneer je je bewust bent van de scheppende kracht van de menselijke geest, wat denken jullie wat deze mensen in het leven roepen wanneer ze zich altijd op het negatieve in plaats van het positieve richten?

Ik zeg niet dat je als een struisvogel moet zijn en je hoofd in het zand steken en weigeren in te zien dat er problemen op deze planeet bestaan. Want dat zal ons zeker niet dichter bij een Gouden Tijdperk brengen. Maar wat ik zeg is, dat hoewel je inziet dat er problemen op deze planeet zijn, je ervoor kiest ze als tijdelijke manifestaties te zien, die uiteindelijk niet werkelijk zijn. En dan kijk je, voorbij deze uiterlijke verschijnselen, naar de werkelijkheid van God, de werkelijkheid van het Ma-ter Licht dat achter alle verschijnselen bestaat.

Daarom, oordeel je niet – zoals Jezus zei – naar de schijn. Je oordeelt door je uit te strekken naar de visie van de Christusgeest, die je helpt Gods werkelijkheid achter alle tijdelijke verschijnselen te zien. Maar, vrienden, hoe kun je dit in de wereld om je heen doen, tenzij je het eerst in je eigen wezen hebt gedaan, door voorbij het ego en de uiterlijke persoonlijkheid te kijken en te beseffen dat het Bewuste Jij een zoon of dochter van God is, een medeschepper met God en Gods liefde volledig waard is. Want alleen als je jezelf liefhebt, kun je anderen als jezelf liefhebben.

Dit, lieve vrienden, is een zeer diepzinnige waarheid die Jezus tweeduizend jaar geleden gaf. Maar, o, hoe weinig mensen hebben die waarheid begrepen. Kijk hoeveel Christenen grootgebracht zijn, geprogrammeerd zijn, gehersenspoeld zijn om zichzelf als armzalige zondaars te zien en te denken dat ze zich schuldig zouden moeten voelen voor alleen maar in leven te zijn. O, vrienden, wat is de waanzin die de onschuldige geest van een kind indoctrineert met deze zware last van zonde en schuld? Ja, lieve vrienden, hier moet inderdaad een einde aan komen en jullie rozenkransen hebben een zeer zware slag toegebracht aan dit bewustzijn van zelfhaat dat zich al veel te lang over deze planeet verspreid heeft.

De noodzaak om vrede aan te roepen

Daarom, vrienden, kom ik jullie feliciteren met een werk dat goed gedaan is. En zoals wij als Opgevaren Schare al vele jaren zeggen, de beloning voor dienstverlening is meer dienstverlening. En daarom vraag ik jullie voort te bouwen op de basis die jullie met deze rozenkrans voor het liefhebben van jezelf gelegd hebben en nu een wake te geven met deze volgende twee rozenkransen voor vrede, die wij uitgeven.

Want, lieve vrienden, er bestaat inderdaad een zeer grote noodzaak voor het aanroepen van de Vlam van Vrede, die de voorwaarden kan verteren die tot oorlog leiden. Maar waarom hebben wij gewacht met deze rozenkransen voor vrede totdat jullie de rozenkrans voor het liefhebben van jezelf gegeven hebben? Omdat, vrienden, als je niet van jezelf houdt, hoe kun je dan vrede in jezelf hebben? En als je geen vrede in jezelf hebt, hoe kun je dan een kracht voor vrede in deze wereld zijn?

Zie je, vrienden, het leven is werkelijk niet zo gecompliceerd. Als je van jezelf houdt, zul je van andere mensen houden. En dus zul je geen daden van geweld tegen hen begaan, noch zul je met geweld reageren, zelfs als anderen gewelddadig naar jou toe zijn. Want door de klaarheid van je liefde zul je weten dat ze meer zijn dan de uiterlijke persoonlijkheid en het ego, die daden van geweld begaan. En zo, in plaats van te proberen hen te straffen, zul je proberen hen uit hun illusies op te wekken en hen vrij te maken van de energieën, te weten de duistere geesten, de demonen van oorlog.

Ja, lieve vrienden, er bestaat inderdaad een noodzaak voor het aanroepen van vrede in deze wereld. Want zoals duidelijk in onze rozenkrans staat, kan er geen vrijheid zonder vrede zijn. En zoals jullie wel weten, werd Jezus de Prins van Vrede genoemd, juist omdat hij het Vissentijdperk kwam inluiden, die bedoeld was een tijdperk van vrede te zijn. Zo was het, vrienden, werkelijk het Goddelijke plan dat aan het eind van deze tweeduizend jaar periode de mensheid oorlog achter zich zou laten.

Zoals duidelijk voor iedereen te zien is, is dit doel niet gehaald – tot nu toe. Maar, vrienden, dit doel is veel dichterbij dan je misschien wel denkt wanneer je naar de gebeurtenissen in de wereld kijkt. Want heeft deze tweeduizend jaar periode niet ongekend veel oorlogen laten zien. En heeft deze laatste eeuw niet ongekend veel oorlogen op zeer grote schaal laten zien. En zo kan ik je verzekeren dat er inderdaad een groeiend bewustzijn onder de mensheid is dat oorlog MOET ophouden. En het enige dat ontbreekt om dit tot werkelijkheid te maken is dat mensen tot het inzicht van de ware oorzaak van oorlog komen.

De ware oorzaak van oorlog heeft een persoonlijk en een planetair aspect. Het persoonlijke aspect is, natuurlijk, de eigen innerlijke strijd van het individu, die door het menselijk ego veroorzaakt wordt. En het planetaire aspect is de aanwezigheid van een kleine elite levenstromen, de machtselite, die absoluut aan macht zijn toegewijd of aan het bewijzen dat God ongelijk heeft. En daarom zullen zij alles doen om conflicten aan te wakkeren als middel om ten gunste van zichzelf macht over de mensen te krijgen of eenvoudig deze planeet te vernietigen om Gods plan voor de Aarde te dwarsbomen.

Wie kan oorlog stoppen?

Dus, lieve vrienden, wat er gebeuren moet is dat mensen werkelijk wakker gemaakt worden en het bewustzijn van oorlog gaan zien voor wat het is. Dit ontwaken moet, natuurlijk, beginnen onder de top tien procent van de geestelijk meest bewuste mensen op deze planeet. Want zij zijn werkelijk de mensen die het tij van oorlog naar vrede toe kunnen keren. Maar het ongelukkige feit doet zich voor, zoals Jezus dat in zijn lezing over het ego heeft aangegeven, dat veel van de meest spirituele mensen op Aarde verstrikt zijn in het grijze denken. Ze zijn gaan denken dat het enige wat nodig is, is dat zij van iedereen houden en elk probleem negeren. Want als een probleem genegeerd wordt, zal het zeker vanzelf verdwijnen – zo zij denken.

Maar, vrienden, de werkelijkheid is – en de geschiedenis bewijst dit voor iedereen die hier eens beter naar wil kijken – dat geen enkel probleem vanzelf zal weggaan. Zoals gezegd is, wil het kwaad overwinnen, dan is het alleen nodig dat de goede mensen niets doen. Ik moet jullie vertellen dat de meest spirituele mensen, de top tien procent van de mensen op deze planeet, de enigen zijn die het bewustzijn van oorlog op deze planeet kunnen wegnemen. Maar dit moeten ze doen door te beginnen de strijd uit hun eigen innerlijk, namelijk het menselijke ego te verwijderen.

En dit, vrienden, is precies het probleem met het grijze denken, dat het ego een beschermde status geeft als een onaantastbaar deel van de de menselijke psychologie. Want door te denken dat liefdevol en vriendelijk te zijn alles is wat voor hen nodig is, zijn ze ook liefdevol en vriendelijk voor hun eigen ego. En, lieve vrienden, je overwint het ego niet door tolerant voor het ego te zijn. Je overwint het ego alleen wanneer het Bewuste Jij wakker wordt gemaakt voor het bestaan van het ego en volledig intolerant wordt t.o.v. het ego, zodat je het ego niet langer je leven zult laten leiden of enige aanwezigheid in je wezen laat hebben.

Zo is er, vrienden, inderdaad zoiets als de volkomen haat, wat niet een haat in de menselijke, dualistische zin is, maar de Vlam van Liefde is, die met zo'n helderheid brandt dat het niet langer iets anders dan liefde zal tolereren. Het zal eenvoudig niets tolereren dat uit anti-liefde voortkomt en daarom verteert het alles wat op anti-liefde gebaseerd is – terstond.

Dit, lieve vrienden, is inderdaad wat er gebeuren moet als oorlog van deze planeet verbannen moet worden. De top tien procent van de meest spirituele mensen op Aarde moeten ontwaken en gaan beseffen dat ze het ego hebben toegestaan zich in hun eigen bewustzijn op te houden en zo hebben ze het bewustzijn van oorlog in hun eigen onderbewuste geest laten voortbestaan. En zolang ze dit laten gebeuren, heeft God eenvoudig niet de autoriteit om het bewustzijn van oorlog van deze planeet te verwijderen of de wezens te verwijderen die absoluut aan oorlog zijn toegewijd en dus het bewustzijn van oorlog belichamen.

En zo, vrienden, moet ik jullie vertellen dat zelfs al is het de laagste tien procent, de machtselite, die elke oorlog op deze planeet veroorzaakt, het is in feite de top tien procent, de spirituele elite, die verantwoordelijk is voor het laten voortduren van het bewustzijn van oorlog op Aarde. Lieve vrienden, zien jullie het onderlinge verband?

De machtselite zit zo verstrikt in het bewustzijn van dualiteit dat het niet waarschijnlijk is dat ze in de nabije toekomst van mening zullen veranderen. Het is niet aannemelijk dat ze zullen overgaan naar de zaak van vrede en geweldloosheid en plotseling al hun wapens vernietigen en weigeren nog langer macht over de bevolking uit te oefenen. Dus, wat er MOET gebeuren is, dat de top tien procent van de mensen op Aarde ontwaken en besluiten dat ze niet langer oorlog op deze planeet zullen tolereren. Ze moeten tot het besef komen dat zij degenen zijn die de mogelijkheid hebben Gods oordeel te brengen zodat oorlog van deze planeet verwijderd kan worden.

En hoe breng je Gods oordeel tot stand? Welnu, vrienden, je kunt alleen een oordeel uitspreken over het bewustzijn van oorlog wanneer je het bewustzijn van oorlog uit je eigen wezen hebt verwijderd, wanneer je de eigen innerlijke strijd weggenomen hebt door het ego te verwijderen.


Ware tolerantie en verkeeerde tolerantie

Dus, lieve vrienden, is het inderdaad nodig – wil planeet Aarde boven oorlog uitstijgen – dat er meer tolerantie onder de mensen komt. Maar, zoals met alles, kan het ego elke positieve kwaliteit, namelijk de kwaliteit van liefde, vergeving en tolerantie, misbruiken. Want de valse tolerantie is dat alles ermee door kan, dat alles moet worden toegestaan. De valse tolerantie doet mensen geloven dat ze zich niet tegen oorlog moeten uitspreken, maar dat ze zich gewoon moeten richten op het liefdevol en vriendelijk zijn, en denken dat de oorlog dan vanzelf weg zal gaan.

Maar, vrienden, zien jullie niet dat als de goede mensen niets doen, ze dan de vrije teugel geven aan de mensen die zijn toegewijd aan oorlog? En zo zullen ze onvermijdelijk naties in een oorlog slepen, zoals inderdaad in deze laatste vijf jaar sinds de terroristische aanslagen in New York op 11 september 2001 gebeurd is.

Lieve vrienden, zien jullie niet dat de Verenigde Staten door diegenen in een oorlog en een conflict is betrokken, die het terrorisme als een excuus gebruiken om de militaire uitgaven te verhogen en hun militaire superioriteit gebruiken om zogenaamd democratie en vrijheid te brengen, maar in werkelijkheid de zaak van de machtselite vooruithelpen. Dus, vrienden, zelfs al is er een wezenlijk aantal zeer spirituele mensen in de Verenigde Staten, jullie kunnen duidelijk zien dat deze spirituele mensen niet in staat zijn geweest voldoende tegenwicht te bieden om te voorkomen dat de Verenigde Staten door de machtselite in een oorlog wordt betrokken.

En dit alleen al zou je moeten laten zien dat de spirituele mensen in de Verenigde Staten hun werk, van het verwijderen van de innerlijke strijd in hun eigen innerlijk, niet gedaan hebben. Ze zijn niet bereid geweest hun eigen ego tegemoet te treden en dat ego te overwinnen, zodat ze de morele autoriteit zouden hebben om het oordeel van God over de machtselite in de Verenigde Staten aan te roepen, die dit land in een oorlog betrekken en die zeker plannen hebben om het overal op Aarde in meer oorlogen te betrekken.

Ja, lieve vrienden, ik ben de strenge moeder, want het is inderdaad hoog tijd dat de meest spirituele mensen op deze planeet wakker worden en beseffen dat de toekomst van deze planeet nog onbeslist is en zij de enigen zijn die de balans ten gunste van vrede kunnen laten doorslaan. Dus, zoals Jezus zei, ´Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden´. Als je spiritueel bent en je beweert God en de geestelijke wereld lief te hebben, houd je dan aan het gebod de balk uit je eigen oog te verwijderen.

Houd ermee op te denken dat andere mensen verantwoordelijk zijn voor het feit dat er oorlog en geweld op deze planeet is. Ja, deze mensen zijn degenen die geweld uitoefenen en oorlogen voeren en zij nemen de beslissing om dat te doen. Maar zoals ik geprobeerd heb naar voren te brengen, handelen zij slechts vanuit een bepaalde staat van bewustzijn, die hen in activiteiten betrekken waarover ze werkelijk geen controle hebben. En dus is het probleem niet de mensen, maar het bewustzijn van oorlog dat als een donkere wolk boven deze planeet hangt.

En waarom hangt dit bewustzijn nog steeds boven deze planeet? Welnu, het is omdat God onvoldoende autoriteit gegeven is om dat bewustzijn te verwijderen. Aartsengel Michael en zijn legioenen Blauwevlam engelen zijn niet de marsorders gegeven om dat bewustzijn te verteren en alle wezens, die weigeren dat bewustzijn los te laten, te verwijderen. Hun is die autoriteit niet gegeven omdat de top tien procent van de meest spirituele mensen op deze planeet geweigerd heeft de eigen innerlijke strijd te overwinnen door volkomen intolerant naar hun ego toe te worden.

Maar als de top tien procent zou ontwaken en een harde toezegging zou doen het ego te overwinnen, dan zou je, door het verwijderen van de balk in je eigen oog, God werkelijk de autoriteit geven het bewustzijn van oorlog van deze hele planeet te verwijderen. En wanneer de donkere wolk van dat bewustzijn verwijderd is, kan ik je verzekeren dat zelfs diegenen die nu de oorlog zijn toegewijd, plotseling zouden ontwaken en de waanzin van hun daden inzien. Ze kunnen momenteel die waanzin niet zien vanwege wat we de mist van oorlog zouden kunnen noemen, die mensen blind maakt voor het bestaan van een geweldloze oplossing voor hun problemen.


De mensen moeten stoppen met de oorlogen van de elite te voeren

Lieve vrienden, er bestaat inderdaad een kleine elite op deze planeet die oorlog zijn toegedaan. Maar sinds wanneer hebben jullie de hoge en machtigen van deze machtselite met een geweer in de loopgraven gezien en het risico zien nemen om beschoten te worden? Dus, vrienden, jullie hebben het duidelijk besef dat er geen oorlog op deze planeet gevoerd zou kunnen worden, tenzij de mensen zich laten betrekken in het vechten van de oorlogen voor de machtselite. Tenzij de mensen zichzelf tot kanonvoer laten maken, zou er geen oorlog gevoerd kunnen worden.

En wat is het wat er voor zorgt dat de bevolking in het voeren van oorlogen betrokken wordt, hoewel de meeste mensen vredelievende mensen zijn. Welnu, het komt inderdaad hierdoor dat de grote massa verblind wordt door de illusies die door de machtselite, door de mist van oorlog, in het leven geroepen wordt. En zo zien ze niet dat er een vreedzame oplossing voor elk probleem bestaat in plaats van onmiddellijk een oorlog te beginnen, elke keer dat zich een provocatie voordoet.

Lieve vrienden, kunnen jullie niet zien dat het Amerikaanse volk, de meerderheid van de bevolking, door de mist van oorlog na 11 september, 2001 verblind werd? En dus hadden ze niet de visie, noch de vastberadenheid te eisen, dat hun regering naar een vreedzame oplossing voor het probleem van wereld terrorisme zoekt. En daarom lieten ze hun land betrekken in oorlogen in Afghanistan en Irak, met de gedachte dat dit hun eigen veiligheid ten goede zou komen.

Ik denk, lieve vrienden, dat de meeste Amerikanen nu kunnen zien dat de oorlog in Irak zeker de veiligheid in de wereld niet verhoogd heeft en de dreiging van terrorisme verminderd heeft. En dit is natuurlijk de reden waarom de steun van de bevolking voor de oorlog afneemt. Maar het publiek kon dat vijf jaar geleden niet zien, omdat ze verblind werden door de mist van oorlog, door de logica van diegenen die oorlog zijn toegedaan en niet verder dan het bewustzijn van oorlog kunnen zien.

En nog steeds wordt het Amerikaanse publiek door dat bewustzijn verblind, zodat ze geen vreedzame oplossingen kunnen zien voor de dreiging van terrorisme en andere situaties. En zo kunnen ze zelfs niet eisen dat hun leiders naar zulke oplossingen zoeken. Dit is duidelijk in de huidige situatie met Iran, waar de haviken in de huidige regering het als een crises doen laten voorkomen, die onmiddellijk moet worden aangepakt. Ze weten dat ze mogelijk hun macht in de volgende presidentiele verkiezingen kunnen verliezen, dus willen ze hun wereldwijde agenda vooruithelpen nu ze nog een president hebben die hun manipulatie niet kan doorzien.

Maar in werkelijkheid is het veel verstandiger te beseffen dat het nog jaren duurt voordat Iran van zichzelf een nucleair wapen heeft – als ze dat trouwens ooit kunnen. Daarom is het verstandiger de tijd voor je te laten werken zodat een verandering van het regime in Iran datgene wat nu een bedreiging lijkt, zou kunnen verwijderen.

Als de Amerikaanse regering inderdaad een pad volgt dat leidt tot het gebruik van militaire middelen, zal het enkel boosheid en haat in de Islamitische wereld aanwakkeren. En dit zal alleen maar de Iraanse president tot een volksheld maken en de weg bereiden voor de opkomst van een zelfs krachtiger Islamitische militaire machthebber. Deze persoon is tot dusver buiten de openbaarheid gebleven maar wacht in het schemerduister op het juiste moment van voldoende Islamitische haat om een krachtige entree te maken. En als het deze persoon inderdaad gelukt om de steun van de bevolking te krijgen, dan zou dit heel snel tot een oorlog kunnen escaleren die niet alleen het Westen, maar ook India en China in de strijd kan betrekken. En dit zou een situatie zijn waarin alles kan gebeuren en niets voorspeld kan worden.


Enkel ware vertegenwoordigers van vrede kunnen oorlog stoppen

Waarom is het publiek verblind door het bewustzijn van oorlog? Welnu, het is gewoon omdat, zoals Jezus heeft uitgelegd, de tachtig procent van het grote publiek, de laagste tien procent, namelijk de machtselite, volgen zal, of de top tien procent, namelijk de spirituele elite. En juist omdat de top tien procent zo verblind is door het grijze denken van het ego, zijn ze niet bereid geweest het bewustzijn van hun eigen innerlijke strijd te overwinnen. En zo konden ze niet als voorlopers optreden die de nieuwe visie brengen van hoe in feite het probleem van wereldterrorisme door middel van vreedzame middelen op te lossen.

En zo, lieve vrienden, ligt de balans, de toekomst van deze planeet opnieuw in het hart en de geest van de top tien procent van de meest spirituele mensen. Zullen ze kiezen het Pad van Vrede te bewandelen, of zullen ze kiezen op het pad van de valse vrede te blijven, wat hen laat denken dat ze vertegenwoordigers van vrede kunnen zijn zonder hun ego te overwinnen.

Zie je, je kunt geen vertegenwoordiger van vrede worden tenzij je eerst volledig de oorlog aan je eigen ego verklaart. Want alleen als je de balk uit je eigen oog verwijderd hebt, kun je duidelijk zien hoe de splinter in het oog van een ander te verwijderen. En alleen dan kun je een ware afgezant van ware vrede worden. Want vrede kan echt niet tot stand komen door de valse tolerantie die zegt dat alles ermee door kan. Vrede kan alleen tot stand komen door de ware tolerantie van de Christusgeest, de tolerantie die gebaseerd is op een duidelijk onderscheid van wat van God is en wat niet van God is.

En zo kan een Christuswezen zien dat wanneer mensen geweldsdaden plegen, dat niet komt doordat hun werkelijke zelf slecht, verkeerd of gewelddadig is. Het komt omdat het bewuste zelf zich in een grot heeft teruggetrokken en het ego heeft toegestaan zich door het bewustzijn van dualiteit uit te spelen, het bewustzijn dat altijd werkt met twee tegengestelden. En het is dit bewustzijn dat mensen laat denken dat ze tegen de vijand moeten vechten en dat daarom geweld noodzakelijk of onvermijdelijk is.

Daarom, lieve vrienden, alleen wanneer mensen het onderscheidingsvermogen van de Christus hebben, kunnen ze het verschil zien tussen de persoon en de daden van die persoon. Enkel wanneer ze dit onderscheidingsvermogen hebben, kunnen ze zien dat de daden hun oorzaak vinden in een staat van bewustzijn die voortkomt uit de geest van dualiteit, de geest van antichrist. Maar achter die daden en de uiterlijke persoonlijkheid is het bewuste zelf van de persoon en dat bewuste zelf is door God geschapen. En zo zijn alle mensen werkelijk broeders en deel van het Ene Lichaam van God op Aarde.

Alleen wanneer je verder kijkt dan de uiterlijke daden, zul je de andere wang kunnen toekeren en met liefde op geweld reageren. En in die liefde zul je je broeders en zusters mogelijk vrij kunnen maken van het bewustzijn van oorlog. Want door de andere wang toe te keren, zul je hen zeker wakker maken. En diegenen die niet wakker willen worden, diegenen die vast blijven houden aan het bewustzijn van oorlog, zullen dan geoordeeld en van de planeet verwijderd worden. Maar zelfs dit is in feite een daad van mededogen, want deze levenstromen zullen dan naar een andere wereld gezonden worden, waar ze nieuwe kansen kunnen krijgen om het bewustzijn van oorlog te overwinnen, kansen die voor hen niet op Aarde beschikbaar zijn, zolang de Aarde in haar huidige omstandigheden verkeert.


Het gebruiken van de nieuwe rozenkransen

Lieve vrienden, de twee rozenkransen die we uitgeven vormen nu een Alfa en een Omega polariteit. De een, de Rozenkrans voor het Aanroepen van de Vlam van Vrede , roept de Vlam van Vrede van boven op en is gebaseerd op de dictatie van de Elohim van Vrede, die een tijd geleden is gegeven. En ik raad je heel sterk aan dat je die dictatie nog een keer bestudeert. De andere, de Rozenkrans voor Wereldvrede, vormt de Omega actie, het vragen om specifieke elementen van het oorlogsbewustzijn te onthullen, zodat mensen het kunnen zien en zichzelf ervan kunnen losmaken.

Zo kunnen deze twee rozenkransen daadwerkelijk een onmetelijke stimulans voor vrede op deze planeet zijn. Ik kan je verzekeren dat dit momenteel heel erg nodig is. Want als er niets wordt gedaan, dan zal deze planeet gegarandeerd verder op het glibberige pad van oorlog naar beneden glijden, totdat het punt bereikt wordt waar er geen weg meer terug is en een oorlog op grote schaal daadwerkelijk binnen de komende twee jaar plaatsvinden zal.

Ja, lieve vrienden, de derde wereldoorlog zou inderdaad binnen de komende twee jaar kunnen uitbreken, tenzij er iets spectaculairs wordt gedaan. En dat iets moet een ontwaken zijn van de top tien procent van de meest spirituele mensen op Aarde voor de werkelijkheid dat je het probleem niet kunt verwijderen door het te negeren, dat je oorlog niet kunt overwinnen door te handelen als een liefdevol en vriendelijk persoon en daarbij nog steeds het menselijke ego tolereert, dat zich eenvoudig achter een façade van liefderijkheid en vriendelijkheid verschuilt, en zich als spiritueel voordoet maar nog altijd zijn verdeeldheid brengende wegen blijft bewandelen.

Dus, vrienden, ik moedig jullie aan deze twee rozenkransen te omarmen – te beginnen op 11 september en zo gedragen te worden door de wereldwijde aandacht voor deze datum en het onderwerp terrorisme en oorlog – en deze voorlopig te blijven geven. Ik zal jullie niet precies vertellen hoe je deze rozenkransen moet gebruiken, maar het aan jullie overlaten. Je kunt één rozenkrans op één dag geven en de andere rozenkrans op de volgende dag. Of je kiest er misschien voor dat één rozenkrans meer bij jou aansluit en dat je die alleen geeft. Of je vind misschien andere manieren om ze te combineren volgens je eigen innerlijke leiding.

Lieve vrienden, deze rozenkransen zijn wat aan de lange kant, maar is het teveel om 45 minuten van je tijd te geven voor de zaak van wereldvrede? Maar ik zie ook dat veel mensen een druk bestaan hebben en daarom wil ik zeggen dat als je geen volledige rozenkrans kunt geven, er dan een deel van te geven. Elke rozenkrans heeft vier onderscheiden delen. Als je geen tijd hebt, geef dan op één dag de inleiding, twee delen en dan de verzegeling. De volgende dag geef je opnieuw de inleiding en dan de laatste twee gedeeltes en daarna weer de verzegeling.


Ontstijg alle angst voor oorlog

Lieve vrienden, het is geheel mijn bedoeling niet om enige angst of paniek in je wezen te veroorzaken. Ik vraag je niet om op onevenwichtige of angstige wijze te gaan handelen. Ik vraag jullie om in de vlam van het houden van jezelf te blijven, die jullie in de vorige rozenkranswake hebben aangeroepen. Ik vraag jullie die staat van liefde en die staat van innerlijke vrede door niets te laten verstoren. En dan vraag ik jullie – uitgaande van die innerlijke vrede – deze twee rozenkransen te geven in de volledige wetenschap en vastberadenheid dat als je vraagt om vrede, je het ook zeker zult ontvangen. Wanneer je de Vlam van Vrede aanroept, dan zal die vlam inderdaad het bewustzijn van oorlog verteren.

En zo, lieve vrienden, vraag ik jullie om alle angst te overwinnen. En als je inderdaad elementen van angst voor oorlog in je eigen wezen bespeurt, maak er dan werk van. Gebruik deze twee rozenkransen om specifiek te vragen dat alle angst voor oorlog in je eigen wezen verteerd wordt. Want het is werkelijk alleen het ego dat de oorzaak voor zo'n angst kan zijn en je ego zal zich achter die angst verschuilen en het zal proberen je aandacht af te leiden, dat je zo bezorgd wordt over de omstandigheden in deze wereld dat je niet naar het ego kijkt, het ontmaskert en het overwint.

Dus vrienden, besef dat als er angst is, het ego zich erachter verschuilt. En zo, in plaats van je aandacht op het object van angst te richten – zoals het ego graag wil dat je zou doen – kijk voorbij de angst en ontmasker het ego. En vraag dan dat het verteerd mag worden door de Vlam van Vrede, de Vlam van Extatische Vrede, die van de Elohim van Vrede komt. Want werkelijk, die Vlam van Extatische Vrede kan alle angst verteren. Want hoe kan er angst zijn wanneer je hele wezen doortrokken is met de extatische vrede die niets anders dan vrede kent.

Zo vraag ik jullie je hart en je chakra's te openen, je hele wezen open te stellen voor die Vlam van Extatische Vrede. Ik vraag jullie in de komende tijd, wanneer je deze rozenkransen geeft, jezelf in de Vlam van Extatische Vrede onder te dompelen, die vlam je wezen te laten binnenkomen en alles wat er niet aan gelijk is, te verteren.

O, lieve vrienden, ik hoop dat deze rozenkransen je zullen helpen de essentiële waarheid te erkennen dat je oorlog niet kunt overwinnen door in een staat van angst te zijn. Je kunt oorlog alleen overwinnen door volledig in een staat van vrede verankerd te zijn. Want zoals je duisternis niet kunt verwijderen, kun je oorlog niet verwijderen zonder het Licht van Vrede te brengen. En zo zal oorlog alleen verwijderd worden wanneer de top tien procent van de spirituele mensen kiezen de open deur voor het Licht en de Vlam van Vrede te zijn om in het materiële rijk, het emotionele rijk, het mentale rijk en het rijk van identiteit van de planeet Aarde te stromen en het bewustzijn van oorlog op alle vier niveaus van de materiële wereld te verteren.

Ja, vrienden, WEES de Vlam van Vrede. WEES de open deur voor de Vlam van Vrede. Besluit dat je het licht van de wereld ZULT ZIJN en dat zolang jij in de wereld bent, jij de Vlam van Vrede zult ZIJN om het bewustzijn van oorlog te verteren.

Ik, Maria, prijs jullie voor je liefde en je vastberadenheid in het geven van mijn rozenkransen en voor het werk om je ego te overwinnen. Ik zie de vooruitgang die jullie persoonlijk maken en zelfs als wereldwijde gemeenschap van diegenen die het Pad van Vrede zijn toegewijd. Ik feliciteer jullie en buig voor jullie met oprecht respect en dankbaarheid voor jullie vooruitgang. Ontvang daarom de overweldigende, overvloeiende dankbaarheid van het hart van jullie spirituele moeder.

Copyright © 2005 by Kim Michaels
 

Tot zover deze bijzondere boodschap van onze Goddelijke Moeder Maria, gezegend is haar naam!  Moge de Graal van uw ziel overvloedig gevuld worden door het Licht van haar Liefde en Wijsheid

 

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier

Online

We hebben 80 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +