personal4

In een vorig artikel "Zutphen - Hydrogen Valley ", maakte u al kennis met Frank Vroon.

In zijn nieuwe bijdrage gaat hij dieper in op deze materie, die helaas nog niet door de Zutphense Politiek is opgepakt..

 

new earth

NIEUW ELAN EN WERKGELEGENHEID VOOR DE REGIO ZUTPHEN

Al een tijdje, een jaar of tien, roep ik al dat het past binnen de doelstelling van de gemeente Zutphen, om in het kader van de herinrichting van industriegebied “de Mars” in te gaan zetten op schone energie. Met name waterstof. Het is een relatief nieuw onderzoeksgebied met veel renovaties in de nabije toekomst. Onderzoek en kennisvergaring is de mogelijke motor van een door Zutphen zo gewenste schone economie. Veel mogelijkheden voor banen en een aanzuigende werking op beleggers en hoogopgeleiden. Tot aan de dag van vandaag heb ik nog maar weinig mensen mee kunnen krijgen in mijn gedachtegang. Jammer, kostbare tijd gaat verloren. Economische kansen voor Zutphen verdwijnen naar andere landen.

 

Was het vroeger een kwestie van, het paard achter de wagen spannen, het kostte immers meer energie om waterstof te maken dan het netto opleverde, maar de opkomst van wind en zonne-energie met de daarbij horende rendement cijfers maken de cijfers een stuk beter. Ik zal proberen dat voor de leek begrijpelijk te maken.

Zon en windenergie worden opgewekt als de zon schijnt of de wind waait. Het zou mooi zijn als op dat moment iedereen zijn energie afnam, maar dat is niet zo. Je laat weinig lampen branden als het nog licht is en de wind waait als het hem uitkomt. Zelfs al zou je de hele Noordzee vol zetten met windmolens, dan nog is het rendement geen 100%. Stel het waait stevig en er wordt meer dan genoeg stroom geproduceerd dan wordt het overschot afgevoerd. De grond in, weg. Opslag van de rest energie in accu’s is ontzettend kostbaar en daarbovenop zijn accu’s, zowel in grondstoffen en productie heel schadelijk voor het milieu. Niet te vergeten dat we nu al aanlopen tegen grondstof tekorten voor deze optie. Hierdoor is het rendement van alternatieve energiebronnen dus nooit volledig te noemen. Meer dan 70% hebben we nog niet bereikt.
Duitse en Japanse wetenschappers hebben de laatste jaren heel veel bereikt op het gebied van rendementsverbetering dankzij de productie van waterstofgas. Door het gebruik van betere apparatuur en verbeterde methodes hebben ze nu al een rendement van 87% bereikt, dat wil zeggen, met 100 Watt elektriciteit kan op dit moment al 87 Watt aan waterstofenergie worden geproduceerd.

Maar waarom zouden we al die moeite doen? Waarom kan waterstof wel de moeite waard zijn?

Je hoeft alleen maar in de krant te kijken om te zien dat we in de nabije toekomst de zaken grondig moeten veranderen, fossiele brandstoffen raken op en de oplossingen die nu door overheidsbeslissingen worden aangedragen zijn gewoon niet toereikend.
In tien, twintig jaar alle huizen energie neutraal? Ik zie dat nog niet gebeuren, de kosten hiervoor zijn per huishouden gewoon astronomisch hoog en al die warmtepompen die dan moeten worden geplaatst zijn nog verre van ideaal. Of willen we alle gebouwen in Nederland afbreken en opnieuw beginnen? Waar halen we de tientallen triljoenen vandaan die dat gaat kosten? Hoog tijd om, voor we heel veel geld weggooien eens een schoon alternatief te bekijken.
Door alternatieve, schone, elektriciteit via elektrolyse om te zetten in waterstof kunnen we,
1. Onze huizen voorzien van elektriciteit wanneer we het nodig hebben.
2. Onze huizen verwarmen met gebruik van de al aanwezige gas infrastructuur en apparatuur. (Leidingen en CV’s kunnen goedkoop aangepast worden voor waterstof)
3. Gewoon blijven koken op onze fornuizen maar dan op waterstofgas.
4. Onze auto’s, boten en vliegtuigen met relatief kleine aanpassingen blijven gebruiken. De waterstofmotor is efficiënter dan elektrische motoren, kun je gewoon mee tanken en je sleept geen zware accu’s overal mee naar toe.
5. Kassen en andere industrieën blijven gewoon mogelijk.
6. De vervuiling van ons milieu in 1 klap gigantisch verminderen. Bij verbranding van waterstof komt alleen water vrij. Bij de productie alleen zuurstof.

Dit zijn enkele van de voordelen, er zijn er nog meer, dit is echter een artikel en geen boek. Ik hoop op input van meerdere mensen om dit echt groot te gaan maken.

Problemen en oplossingen.

1. Hoe produceer je voldoende energie voor Nederland in de toekomst? Door nog meer zonnepanelen en windmolens te plaatsen en de hiermee opgewekte elektriciteit door middel van elektrolyse om te zetten in waterstof.
2. Waar? Niet door heel Nederland vol te bouwen. Op kunstmatige eilanden in zee, nieuw aan te leggen polders in het IJsselmeer. Op globaal niveau kun je denken aan woestijnen vol zonnepanelen en oceanen met voldoende windmolens.
3. Waar laat je dat waterstofgas? Waterstof kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in tanks, maar ook in de Groningse gasvelden. Zorgen we meteen voor een eind aan de aardbevingen daar.
4. Wat kost dat wel niet allemaal? Als je bekijkt wat we nu al uitgeven aan bestrijding van vervuiling en willen gaan uitgeven voor de realisatie van energie-neutrale woningen en industrie, accu en oplaad stations voor de elektrische transportmiddelen, enzovoort, enzovoort plus de steeds hogere prijzen voor traditionele brandstoffen dan lijkt het aanleggen van wat polders, kunstmatige eilanden, zonneparken en windmolenparken en de elektrolyse centrales, een koopje. Zeker omdat voor deze oplossingen gebruik kan worden gemaakt van al bestaande elektriciteit en gas infrastructuur en voorzieningen.

Dit is voor velen van u misschien een heel verhelderend artikel, misschien wil u dit ook allemaal wel maar er is nog een heel vervelend probleem. Hoe bereiken we de politiek? De beleidsmakers? Terwijl alle grote autofabrikanten al waterstof auto’s maken hebben we in Nederland slechts drie tankstations. Nederlandse politici lopen achter lobbyisten aan van grote bedrijven die aansturen op oplossingen waarbij hun eigen belangen voorop staan. Hoe vindt je politici die geld willen uitgeven aan nieuwe inzichten?
Na mijn vorige artikel, Zutphen Hydro Valley, op deze site, is er een kleine stad in Duitsland geweest die 5 jaar geleden serieus begon met onderzoek. Dit initiatief heeft ertoe geleid dat Duitsland alleen dit jaar al, 61 miljard Euro uit geeft aan de aanleg van 360 waterstof tankstations langs de Autobahn en diverse elektrolyse centrales. Japan maakt er serieus werk van en wil binnen vijf jaar alle kerncentrales vervangen door elektrolyse centrales.
Zutphen kan die voortrekkersrol in Nederland gaan vervullen, we hebben al drie windmolens en steeds meer zonneparken. Genoeg voor onderzoek. Genoeg voor een kleinschalige start. Zoek investeerders en begin. Goed voor Zutphens economie en goed voor Nederland. Wie durft?

Frank Vroon, manisch realist.

Online

We hebben 179 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +