personal4

radioactivity

Een oproep van Erik van de familie Kasteleijn om in actie te komen met betrekking tot de mondiale ramp die dreigt als gevolg van de zich ontwikkelende kernramp. De situatie is veel erger dan u krijgt te horen via de main stream media. Het lijkt er op dat we te maken hebben met een 'cover up'.... ( zie belangrijke video aan het einde van de bijdrage)

 

Erik

 

Lieve Mensen,

 

Het valt mij erg zwaar om informatie te lezen over de problemen met de kerncentrale bij Fukushima en vooral over de gevolgen. Zo zwaar dat ik er een tijd mijn ogen voor gesloten heb. Ik vind dat niet meer kunnen, mijn ogen er voor sluiten. Indien iedereen dat blijft doen is de kans groot dat de wereld onleefbaar wordt. De wereld die we gezond achter willen laten voor onze (achter)(klein) kinderen.

Binnen een paar dagen wordt er geprobeerd om reactorstaven, uit de zwaar beschadigde kerncentrale, te verwijderen. De kans dat het misgaat, lijkt groter dan de kans, dat het goed gaat. De gevolgen zijn op dit moment al groter dan ik de wereld toewens, als er een volgend ongeluk gebeurd is de ramp niet te overzien.

Het lijkt er op alsof ik daar niets tegen kan doen. Deels is dat zo, ik woon in Nederland en heb geen kennis of mogelijkheden om de kerncentrale in Fukushima op een goede manier op te ruimen.

MAAR ik kan wel iets doen, dat is de brief die ik hieronder heb staan versturen naar iedereen die wel iets kan doen: ·Naar de politiek, om te zorgen dat er druk wordt uitgeoefend op Japan om anders te handelen.

Naar de wetenschap en universiteiten om te vragen een oplossing uit te denken die een goede kans van slagen heeft.
Naar alle bedrijven die kennis, materiaal of andere hulp kunnen bieden om het plan van de Universiteiten uit te voeren.

Naar alle mensen die deze brief kunnen versturen aan politiek, wetenschap, bedrijven en mensen die deze brief ook door kunnen sturen.
De enige manier om het probleem van Fukushima op te lossen is onszelf overstijgen en met de hele wereld samen dit probleem aan te pakken!

Jij en ik spelen daar een belangrijke rol in, als wij ons niet sterk maken voor een gezonde wereld gebeurt er niets.
Ik vraag iedereen op aarde om de onderstaande brief binnen zo snel mogelijk naar zoveel mogelijk mensen te sturen om te zorgen dat het duidelijk word dat we een oplossing willen, een schone gezonde aarde.

Het is aan ons, de bewoners van de aarde, om te zorgen dat onze leiders, machtshebbers, bedrijven en wetenschappers samen gaan werken aan een oplossing!
Ik roep jullie allemaal op om samen de wereld te redden en leefbaar te houden.
Stuur, alstublieft, deze brief aan alle politieke partijen en overheidsinstellingen. Aan alle Universiteiten en bedrijven die kunnen helpen en naar iedereen die deze brief door kan sturen.
Als deze brief door genoeg mensen word verstuurd is er een kans dat er geluisterd word, en het is een manier om binnen onze eigen mogelijkheden verantwoordelijkheid te dragen en te handelen.
Alleen samen kunnen we het leven op aarde redden.
In de hoop dat er miljoenen brieven verstuurd worden en wij samen het leven op aarde redden, groet ik u.
Erik; van de Familie Kasteleijn
 
Beste overheid, overheidsmedewerker, kennis drager of bedrijf,

Dit is een noodroep, ik maak mij verschrikkelijke zorgen over de ontwikkelingen in de kerncentrale Fukushima, het lijkt er op alsof er een volgende ramp gaat gebeuren, de opruimwerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden zijn zo riskant dat de aarde onleefbaar kan worden als er een klein foutje gemaakt word. Ik roep u op om al uw mogelijkheden en kunde in te zetten om dit te voorkomen.

De Politiek kan Japan overtuigen dat er anders gehandeld MOET worden. De Wetenschap kan een plan maken wat kans van slagen heeft. De bedrijven kunnen materiaal, mensen en mogelijkheden bieden om een goed plan uit te voeren.

Als wij, alle mensen van de aarde, samen werken kunnen wij een Ramp afwenden. Ik vraag u, uit het diepst van mijn hart, om u volledig in te zetten om de aarde leefbaar houden. Beste Politicus, Wetenschapper, Bedrijf, laten wij met de hele wereld actie ondernemen om de wereld leefbaar te houden zo dat onze kleinkinderen er nog van kunnen genieten.

Hopelijk ziet u in uw mail en brieven bus hoeveel mensen dit graag willen, alstublieft handel voor een goede leefbare aarde. Laten wij onszelf overstijgen en met vriend en vijand samen werken om de wereld leefbaar te houden!

Bedankt voor uw inzet, hopelijk spelen onze kleinkinderen ooit met elkaar.

Groet,


( ... uw eigen naam)

Stuur deze brief naar lokale gemeente, politiek, bedrijven en invloedrijke personen. Naar regionale en landelijke partijen, bedrijven, universiteiten en machtshebbers. En het hele stuk naar iedereen die je kent met de vraag om te helpen de wereld leefbaar te houden. Ook kan je dit vertalen en naar het buitenland sturen, alle hulp is welkom, alle tekst mag vrij verspreid worden (graag zonder veranderingen). Mijn hartelijke dank hiervoor!

Erik

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

22 april 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +