personal4

Great Seal of the United States reverse

 

THE NEW WORLD ORDER

The Apocalypse Conspiracy - Illuminati World War III

Video -English spoken:  "Planned and executed by shadowy multi-generational fascists bent on world domination and genocidal depopulation, the wars surrounding Israel and Nuclear Armageddon are being scripted to cast in stone a totalitarian one world government for the western and European oligarchy, and elite bankster class. The film paints a very bleak picture of the state of world affairs with few glimmers of hope, however viable options are presented, and the brutal truth is revealed". (read More below)

Dutch comment by Roeland Solcer

Het wordt hoog tijd dat de mensen worden bijgepraat over wat er gaande is in de wereld. De main stream media worden totaal gecontroleerd door Big Brother en vertellen u vrijwel nooit wat er werkelijk gaande is, zeker niet als het gaat om politiek, internationale conflicten of de economie.

Om met de economie te beginnen, de laatste weken is er een gecontroleerde campagne gaande in main stream medialand om ons te doen geloven, dat de crisis haar dieptepunt heeft bereikt en dat er duidelijke signalen zijn van herstel. Dit is natuurlijk onzin...

Dutch: ...In de eerste plaats wordt herstel traditioneel gekoppeld aan stijgende beursindexen, terwijl tijdelijk herstel van de beurzen, geen enkel effect heeft op de leefsituatie van de gemiddelde burger.

Wat momenteel gezien wordt als schijnbare symptomen van hertstel, is het gevolg van het creëren van geld uit 'niets', een verderfelijke praktijk van de Federal Reserve, de centrale bank in de VS, die nu wereldwijd, ook in Europa wordt toegepast.

Hierdoor wordt op de korte termijn de illusie gecreëerd dat het beter gaat, terwijl de mensen en naties steeds verder wegzinken in het moeras van onbetaalbare schulden en hyperinflatie op langere termijn onvermijdelijk is.

De plannen van de machtselite (Big Brother) voor een Nieuwe Wereld Orde, die al sinds 1870 zijn opgetekend binnen de hoogste kringen van de Vrijmetselarij ( zie video), voorzagen in het creëren van 3 wereldoorlogen,  waarin systematisch zou worden toegewerkt naar één wereldregering waarin alle landen hun soevereiniteit zouden opgeven.

Het gaat wat de machtselite betreft er om, dat zij precies kunnen bepalen wanneer en hoe zij de wereldeconomie kunnen manipuleren door hun wereldwijde bankensysteem. Alles en iedereen wat de internationale bankiers, de 'petrol dollar' als 'reserve currency' en de plannen voor de NWO in gevaar brengt, dient dus te worden geëlimineerd.

Daarom  moest Sadam Hoessein weg, daarom moest Gaddafy weg en daarom moet Assad verdwijnen - en daarna willen ze Iran aanpakken.

Bovenal is het hun bedoeling om een derde wereldoorlog uit te lokken, zoals de planning op hun tekentafel al bijna 150 jaar aangeeft.

Ongelooflijk? Kijk en luister naar onderstaande video  (helaas geen ondertiteling) waarin overduidelijk wordt aangetoond dat deze dingen gaande zijn en dat het hoog tijd wordt dat de Nederlandse bevolking hiervan op de hoogte wordt gesteld! 

Roeland Solcer

Party for Love Governance - Partij voor de Liefde

ARK FOUNDATION - STICHTING DE ARK

 Zie: video onder dit artikel! 

English:Planned and executed by shadowy multi-generational fascists bent on world domination and genocidal depopulation, the wars surrounding Israel and Nuclear Armageddon are being scripted to cast in stone a totalitarian one world government for the western and European oligarchy, and elite bankster class. The film paints a very bleak picture of the state of world affairs with few glimmers of hope, however viable options are presented, and the brutal truth is revealed on such issues as Syria, Iran, Russia, China, DPRK, Missile Defense, Depleted Uranium Munitions, Israel and Palestine, past and current wars, Economic Slavery, and the march to Nuclear Winter. The balance of M.A.D. is more precarious than it was during the Cuban missile crisis, with preemptive nuclear war doctrine on the table, doomsday seed vaults and D.U.M.B.'s, NATO encroachment in post soviet satellite states, and antimissile shield elements chipping away at Russian and Sino- nuclear deterrence. The global war on terror is an obvious facade to the not so secret agenda of world hegemony and domination by western and European elites. UK through NATO and American military surrogates make clear the war planning is ultimately global in nature and it is clear that Russia, China, and all countries not fully under the forced depopulation and debt slavery N.W.O. system will ultimately be targeted. To clarify, this video does not predict apocalyptic wars, heinous 9/11 scale false flag terror attacks, civil war, genocidal ramping up of the depopulation agenda, or total collapse for 2013 specifically, (however probable); 2013 is in the title because that was the compilation date as well as most of the content revolves around war scenarios coalescing in 2013. The subject content is very relevant for the summer of 2013 and beyond, as we see the WW3 triggers being pulled with reckless abandon on the diplomatic, covert, and military provocation side of world affairs. According to Pentagon war planning the current war agendas are fore-casted out as far as 2025, and by then they plan on basically having conquered every nation on Earth, great or small, nuclear armed or not. (Killing in the name of peace of course)

As many of you know, they are well on their way in that aim already, (one world government) with UN, NATO, USA, and other puppet powers war efforts, however the chances of total one world government coming to fruition without hellish nuclear war being triggered is about as bleak a prospect as a snowballs chance in Hell. Ending this march to oblivion is of paramount importance and is the main goal of the video; having awakened to the apocalypse conspiracy, it is up to viewers to do whatever they can to stop this slow march to Hell on Earth. Imminent threats in proxy war fronts,

Terror drills and false flag warning dates coming and going without incident, red lines being crossed and then redrawn; none of this is a reason to dismiss the cleptocracy's plans to carry out another 9/11 style mass casualty false flag terror attack, genocidally depopulate the planet with bio and chemical weapons mass casualty attacks, and wage hellish global thermonuclear war. These threats will remain indefinitely until the treasonous actors are routed out of positions of power across the globe completely and permanently.

Re: comments about depopulation; its Gods will?; they've changed the bible and used it as a war script. Faith and believing in God is one thing but expecting him to save us or that evil is his will is ludicrous, whether you believe in God or not is irrelevant if you ask me, we all need to expose evil and fight it for our very survival.

And overpopulation is a fallacy! Nuclear War Closing In - http://blogdogcicle.blogspot.ca/2014/...

To War To War - WW3 - http://blogdogcicle.blogspot.ca/2013/...

 

More on "THE NWO CONSPIRACY" ?

Visit the website of my other project, The Party for Love Governance - Partij voor de Liefde (since 2006 )

https://partijvoordeliefde.nl/component/search/?searchword=conspiracy&searchphrase=all&limit=50

 

 

 

 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +