personal4

Untitled Document

In dit hoofdstuk gaan we weer terug naar de keuze waar de moderne spirituele mens voor staat, namelijk "to be or not to be" (Shakespeare) en zelfs "to Be More or not to Be More"  De Meesters leggen namelijk uit dat "ZIJN" een bewustzijnstoestand is die kan worden overtroffen door "Meer' te ZIJN.

.3foldflame circle

To Be More.....

 

 

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier 

In de nieuwe openbaringen van de Grote Witte Broederschap wordt het thema van " Zijn en Meer Zijn" geintroduceerd. Daarmee wordt bedoeld dat Gods Schepping een stromende rivier is die zichzelf steeds overtreft, zoals de mens in staat is zich zichzelf te overtreffen en als medschepper van God een oneindige groei en variatie kan creëren. Jezus leert ook: "Wie in mij gelooft en mij navolgt zal grotere dingen doen dan ik", waarmee Hij ook aangeeft dat er geen begrenzing bestaat voor hen die het Christusbewustzijn ontwikkelen.

Om dit te begrijpen volgt hier eerst een dictatie van Moeder Maria over het begin van de reis van de moderne spirituele zoeker.

Zoals alle dictaties of citaten van de Meesters op deze website is de tekst overgenomen met toestemming van Kim Michaels, de huidige boodschapper van de Grote Witte Broederschap

 Moeder Maria

Moeder Maria

Dit is het Begin

19 februari 2005

Dit is een begin van een nieuwe dag in Christus. De Christus is geboren in elk hart dat deze woorden leest en ze in zich opneemt, want ik giet op dit moment in jullie harten de stroom uit van mijn Christusverworvenheid die ik voor mijzelf vergaarde in mijn leven als Maria, de moeder van Jezus.

Ja, ook ik was op aarde en ervaarde het ego. Ook ik gaf dat ego over tot het punt waar het niet kan terugkeren, waar het omgezet werd in het licht van de dag. Ik ken het vertoon van het ego. Ik zag de mensen rond Jezus zwichtten voor de overheersing van hun ego om de Christus in hem te vernietigen. Ik nam de antichrist waar in het ego van de mensen. Ik zag dat zij het niet zagen. Zij zagen het niet alleen, maar zij hoorden het ook niet, omdat hun oren doof geworden waren voor de waarheid, omdat hun ego de waarheid niet wilde horen.

Ik was getuige van de dood van mijn zoon aan het kruis. Weet je wat het is om je zoon te verliezen door moord? Kun je je de kwelling voorstellen die de pijn van mijn zoon voor mij meebracht, de pijn die hij droeg voor de ego's die hem om het leven brachten? En begrijp je waarom hij dat deed? Begrijp je waarom hij menselijke ego's toeliet hem aan een kruis te hangen? Ik zal je vertellen waarom, omdat hij wist dat zij voor altijd de staat van dienst van antichrist moesten zien. Zij moesten getuige zijn van zijn overgave aan de Vader op het kruis van de egomens, door die egomens eraan vastgenageld.


De Antichrist is je Eigen Ego

De antichrist is je eigen ego. Ieder van jullie heeft een antichrist in jezelf die nog niet aan de Christus in je is overgegeven - als je een ego hebt, die de meeste van jullie hebben. Dat ego is de vernietiger van je ziel. Dat ego is de vernietiger van het leven. Dat ego is jouw schepping. Want weet je, dat ego werd geschapen uit het gevoel van afscheiding van God Zijn. Eens was je op die plaats van Zijn, groeiende in de schoot van de Kosmische Moeder, wachtende op je geboorte in het fysieke heelal. Je wachtte op het moment dat je in het materiële heelal zou komen, waar de Moeder en haar kinderen enige tijd vertoeven, wanneer zij hun kringloop maken door de wetten van God Zijn in het fysieke.

Het was niet de bedoeling dat de kinderen vast zouden komen zitten door een gevoel van afscheiding van God de Vader. De tijd dat zij niet bij de Vader waren, toen ze in tijd en ruimte verbleven, was bedoeld voor het ontwikkelen van de geest door de zoon. De zoon is je eigen Zelf, de Werkelijke Jij. Jij bent een kind van de Vader-Moeder God.

Ik, als vertegenwoordigster van de Kosmische Moeder, droeg het Christuskind vanuit mijn fysieke schoot, om hem op te voeden en te vormen tot de Christus. Mijn rol in het dragen van het Christuskind was om Gods geestelijke zonen en dochters te leren dat ook zij de inwijdingen van de Zoon moesten dragen en de Christuszoon in henzelf moesten voortbrengen en in hun kinderen. Dit was de rol die ik op mij nam, om de Moeder uit te beelden zodat jullie die ‘vorming' helemaal tot de dood kunnen zien - de dood van de egoschepping.

Ook de Vader zond een vertegenwoordiger van Zichzelf, in Abraham. Abraham kwam het inzicht brengen van de Vader als Zon, die het Licht van de IK BEN die IK BEN in de fysieke wereld uitgoot. De vertegenwoordiger van de Vader was El Morya. En zo bleef El Morya aan Gods zonen en dochters het inzicht brengen van het liefhebben van de Wil van God, de wil om te Zijn. Hij bleef Gods Wil brengen als Koning Arthur, die het koninkrijk met liefde bestuurde. Maar dat koninkrijk werd vernietigd door de anti-wil om te Zijn. De ridders van de Ronde Tafel konden hun ego niet loslaten. Noch konden de mensen in het koninkrijk de Christus in zichzelf dragen. En zo ging het koninkrijk verloren aan het ego. 

Het bijeenroepen van de Ridders en Jonkvrouwen

Nu komt het bijeenroepen van velen van het koninkrijk. Vele van jullie zien jezelf als de Ridders van de Ronde Tafel. Sommige zien jezelf in het koninkrijk als Jonkvrouwen. En dit is juist. Want jullie herinneringen zijn nauw verbonden met één Geest. Wij brengen jullie deze herinneringen om je wakker te maken voor de herinnering van het doel van je Zijn. Je doel om hier samen te komen.

Wij hebben vele van jullie naar deze website gebracht. Ons doel was om je te verbinden met je oorspronkelijke doel in het Zijn, om je herinnering te ontwaken dat je gekomen bent met een doel en een wil om te Zijn. Maar je hebt die wil gedurende honderden levens verloren aan de egobeheersing van jezelf. Is het geen tijd om te beseffen dat het ego al veel te lang aan de macht is geweest en is het geen tijd om het los te laten en God in je te laten Zijn?

Ik doe nu het Kosmisch geheugen in je wakker worden, voor je oorspronkelijke doel en wil te Zijn. Kijk nu in je geheugen en laat mij dat kosmisch moment je laten zien toen je de geboorte in de schoot van de Moeder afwachtte. Jazeker, je was in de schoot van de Kosmische Moeder voordat je in dit fysieke heelal kwam. Je werd voor een tijdje verzorgd en bemind. En toen het tijd was om het fysieke heelal in te gaan, werd je sterker gemaakt door de Vader en Zijn Wil om te Zijn.
Wanneer je je deze ervaring herinnert in de schoot van de Moeder verzorgd te worden en kracht te ontvangen van de Vader, zul je je ook herinneren dat jij aan God-Zijn het geschenk van Leven in het fysieke wilde brengen. Weet je hoe je dit geschenk van Leven aan God-Zijn op Aarde kunt brengen? Je kunt je ego overgeven. Zo eenvoudig is het, mijn dierbaren. Je ego is het enige dat in de weg staat van het God-Zijn door jou.


Zijn of niet Zijn

Ik vraag je na te denken over wat de wens van je hart was voordat je het fysieke heelal betrad en wat je hartenwens nu is. Wanneer je niet het verlangen hebt om te Zijn, dan heb je de wil om te Zijn verloren en heb je de gelegenheid verloren waarvoor je kwam. Met dat verlies aan verlangen komt het verlies van leven. Want de Vader heeft zijn zonen en dochters uit zijn Wezen uitgezonden en Hij roept ze naar huis. De enige manier om naar huis terug te keren is het ego achter je te laten.
Als je het ego niet overgeeft, maar het ego en zijn macht over jou wenst te behouden, dan zal de Vader het ego vernietigen. Het ego zal hoe dan ook vernietigd worden. Of jij doet het, of de Vader zal het voor je doen. Maar ik moet je waarschuwen, dat de Vader het ego niet van je scheiden zal wanneer hij het vernietigt. Wanneer dat ego in de tweede dood vernietigd is, zal de schepping van de geest die de Vader schiep en uitzond om te Zijn, ook ophouden te Zijn.

De keuze is aan jou – Zijn of niet Zijn. Vertaling van: Mother Mary; this is the Beginning

De Meesters geven uitvoerige lessen over het Pad van persoonlijke Christuswording en het overwinnen van het ego. Op de volgende pagina vindt u een lering van Jezus over het dilemma van de leerling.

 

Waarom het ego probeert een vierkante pen in een rond gat te krijgen             

Het minste wat je zou moeten weten over het ego.

Deel 3

Een lezing door Jezus


Je hebt misschien de uitdrukking gehoord dat iemand probeert een vierkante pen in een rond gat te krijgen. Het beschrijft wat het ego voortdurend wil doen totdat je het laat sterven. Het ronde gat is een symbool voor de letter ‘O’ die voor Eenheid (Engels: Oneness) staat. De vierkante pen is een symbool voor de  4 kwadranten van de materiële wereld, die het ego als de enige weg tot eeuwig leven ziet.

De ENIGE weg tot redding, de hemelvaart of het eeuwige leven, is in werkelijkheid het Pad van Eenheid, waarbij je terugkeert naar het juiste gevoel van identiteit als een medeschepper met je God. Je zult Gods koninkrijk ALLEEN binnengaan door een gevoel van eenheid met God te krijgen, waarbij je kunt zeggen zoals ik dat deed, ‘Ik en mijn vader zijn één!’ Het ego werd geboren toen je besloot je van het Pad van Eenheid af te wenden en in plaats daarvan het pad van afscheiding op te gaan. Dus, het ego kan NOOIT tot eenheid met God komen. Je schiep het ego omdat je je van God afscheidde en dus wanneer je terugkomt in die eenheid, is het ego niet langer nodig en zou toegestaan moeten worden om te sterven.

Uiteraard zal het ego dit feit nooit erkennen en het probeert dus voortdurend het valse beeld op te bouwen dat je gered kunt worden zonder het ego te overwinnen, zonder het te laten sterven. Het ego tracht het te doen voorkomen dat je gered kunt worden door aan bepaalde vereisten in deze wereld te voldoen. Met andere woorden, het ego probeert iets uit de vier niveaus van materie te gebruiken in een poging zich met geweld een weg naar het koninkrijk van eenheid te banen. Dat is de reden waarom alles wat door het ego geschapen is een vierkante pen zal zijn, die NOOIT in het ronde gat van het koninkrijk van eenheid zal passen. Daarom gaf ik de volgende gelijkenis:

1 Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis.
2 Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 
3 Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen

8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.

9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 
11 Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 
12 en hij vroeg hem: “Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen. 
13 Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.
 (Matteüs, hoofdstuk 22)

In werkelijkheid symboliseert het bruiloftskleed het Christusbewustzijn, dat de ENIGE weg tot het vestigen van eenheid met God is. Zoals ik in de vorige lezing uitlegde, is het ego uit de afscheiding van God geboren en dus komt alles wat het ego gelooft, elke gedachtebeeld dat het schept uit de geest van antichrist – uit de geest van afscheiding voort. Deze denkbeelden kunnen daarom nooit het bruiloftskleed vormen dat toegang tot het koninkrijk geeft en het ego zal altijd in de buitenste duisternis blijven die het zelf geschapen heeft. Zolang jij je met het ego identificeert, zul je ook in de staat van bewustzijn blijven waar men jammert en knarsetandt. 


Wie of wat is de ‘jij’ dat aan het ego kan ontsnappen?

Natuurlijk hoef je niet altijd door het ego gevangen te blijven. De innerlijke boodschap van elke ware geestelijke lering – vaak in beeldspraak of mythische verhalen verborgen – is dat je de draak van het ego kunt verslaan, dat je gered worden door de ridder op het witte paard van het Christuszelf om het koninkrijk van God te erven. Maar wie of wat is de ‘jij’ die dit kan doen? In haar baanbrekende boek, Master Keys to the Abundant Life, noemt Moeder Maria het ‘het Bewuste Jij’. Je zou het ook het ‘Bewuste Ik’ of het ‘Bewuste Zelf’ kunnen noemen.

Dit Bewuste Jij is de kern van je lagere wezen. Het is een individualisatie van je geestelijke zelf, je 'IK BEN Aanwezigheid'. 

Het was bedoeld om in het materiële heelal af te dalen om zowel deze wereld te ervaren als het licht van je IK BEN Aanwezigheid – je Godvlam – in deze wereld te brengen, en te helpen het tot het koninkrijk van God te maken. Het Bewuste Jij is wat ervoor zorgt dat je weet dat je bestaat en het is ook het deel van je dat bewuste besluiten neemt.

Zoals Moeder Maria in haar boek uitlegt, is het Bewuste Jij bedoeld de meester over je lagere wezen te zijn, dat zij de container van het zelf noemt. Het is de bedoeling dat je de meeste beslissingen op het niveau van het Bewuste Jij maakt, onder leiding van je IK BEN Aanwezigheid en je geestelijke leraar. Toen je je van je geestelijke leraar afwendde, verloor je die goddelijke leiding en zo moest je alleen besluiten nemen. Dit werd voor veel medescheppers een pijnlijk gebeuren, en dat is de reden waarom ze hun ego toelieten meer en meer beslissingen voor hen te nemen.

We zouden kunnen zeggen dat het probleem waar de meeste mensen voor staan is dat ze hun bewuste zelf in slaap gesust hebben en hun ego hebben toegestaan hun leven te leiden. Dat is de reden waarom veel van hun bewuste besluiten niet op het niveau van de bewuste geest gemaakt zijn maar door een onbewust proces tot stand zijn gekomen wat het ego bestuurt. We kunnen het ego met een computer vergelijken die in feite niet kan denken maar waarvan de programmatuur ontwikkeld genoeg is om het voor te doen komen dat het wel kan denken.

Deze analogie past bij mijn vorige analogie van het bos en de bomen. Het ego heeft een groot aantal relativistische, een groot aantal dualistische illusies in het leven geroepen die zich net als afzonderlijke computerprogramma’s gedragen. Je zou ze met de bomen in het bos kunnen vergelijken en elk programma is bedoeld om specifieke situaties in het leven te besturen. Dus, wanneer je met een bepaalde soort situatie geconfronteerd wordt, treedt een van deze programma’s in werking en neemt je reacties t.o.v. die situatie over. Je maakt niet langere bewuste keuzes ten aanzien van de beste manier om met de situatie om te gaan; het wordt allemaal door de computer van het ego gedaan.

Je weet waarschijnlijk wel dat een computer een aantal specifieke programma’s heeft die alle binnen het raamwerk opereren van wat het besturingssysteem genoemd wordt. Dit is wat de computer zijn identiteit geeft als een Windows, Macintosh of UNIX computer. Het besturingssysteem is het ego zelf en het is vergelijkbaar met het bos in de vorige lezing. Dit besturingssysteem is het hart van het ego en het werd geboren uit de beslissing je van je leraar af te wenden. Met andere woorden, de specifieke redenering die de Bewuste Jij gebruikte om het weggaan bij de leraar te rechtvaardigen werd de kern van je ego. Dit is belangrijk, want als je beseft dat het ego uit deze beslissing is ontstaan, zul je zien dat het ego NOOIT de geldigheid van dat besluit in twijfel zal trekken. Het ego is als een computer dat nooit zijn besturingssysteem in twijfel trekt maar altijd zal doorgaan overeenkomstig zijn programmering te functioneren.

Het ego leeft en sterft letterlijk door zijn oorspronkelijke beslissing zich van God af te keren. Als de Bewuste Jij ooit naar dat besluit kijkt en zich bewust werd dat het geen constructieve keuze was en het door een betere beslissing verving – door leven boven de dood te kiezen – zou het ego sterven. Het Bewuste Jij kan daarom nu gaan begrijpen dat het ego alles zal doen wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat je die oorspronkelijke beslissing die het ego schiep, aan het licht brengt en opnieuw beoordeelt. Om terug te keren naar de analogie van de computer, je weet dat een afzonderlijk programma het besturingssysteem niet kan veranderen – het moet binnen het raamwerk opereren dat door het systeem is bepaald. Het ego probeert daarom de Bewuste Jij zodanig te focussen op zijn afzonderlijke overtuigingen – de bomen – dat je nooit de onderliggende overtuiging – het bos – zult zien dat het ego schiep.

Zelfs veel oprechte geestelijke zoekers zijn met deze truc voor de gek gehouden. Ze weten dat er een entiteit is – die zij het ego of iets anders noemen – die hun geestelijke groei tegenhoudt. Ze weten dat het noodzakelijk is enkele van de bomen in het bos om te kappen om de sluier van illusies weg te nemen die hen van God scheidt. Maar ze hebben nog niet gezien dat er zich achter de bomen iets verschuilt. Hoewel veel zoekers dus oprecht aspecten van hun ego onderzoeken, hebben ze nog niet achter de sluier gekeken om het ego zelf te onderzoeken. Uiteraard is een beginnende zoeker er niet klaar voor om dit te doen, maar veel mensen die al decennia – of zelfs al vele levens lang – op het pad zijn zouden enorm veel baat kunnen vinden bij de leringen die ik geef. Ze zijn klaar om de fundamentele illusies van het ego te gaan onderzoeken.

Je bent meer dan het ego

De eerste stap in het overwinnen van het ego is te weten dat er meer aan ‘jou’ is dan het ego en zijn afzonderlijke illusies. Je moet je bewust worden dat je meer bent dan een hoog ontwikkeld dier, dat je meer bent dan de computerprogramma’s van het ego. Wanneer je naar de wereld kijkt zie je veel mensen die nog niet tot dat besef gekomen zijn. Deze zijn wat de bijbel de ‘grote massa’ noemt en je hebt gezien dat ik in gelijkenissen tegen ze sprak en mijn discipelen een meer ontwikkelde leer gaf.

Mijn discipelen wisten dat ze meer dan hun ego waren, maar ze waren dat ego nog niet echt gaan zien. Dit is vergelijkbaar met de situatie van veel geestelijke zoekers van nu. In de wereld van vandaag zijn miljoenen mensen op hetzelfde of een hoger niveau van geestelijke volgroeidheid dan mijn discipelen twee duizend jaar geleden waren. Dus, als je een bewust besef van het geestelijke pad hebt, dan weet je al dat je meer dan het ego bent, dat de stoffelijke wereld niet alleen de enige realiteit is. Maar om de volgende stap te zetten is het nodig om een meer ontwikkeld begrip van de ‘jij’ te krijgen die meer dan het ego is.

Het zeer belangrijke begrip dat de meeste geestelijke zoekers missen is het inzicht dat het Bewuste Jij bedoeld is besluiten te nemen en dat het die besluiten neemt gebaseerd op zijn gevoel van identiteit. Zoals Moeder Maria meer gedetailleerd uitlegt, is het Bewuste Jij een individualisatie van God, maar in tijd en ruimte is het Bewuste Jij wat het denkt dat het is, hoe het zichzelf als wezen ziet. Het Bewuste Jij heeft het vermogen zichzelf met absoluut alles te identificeren wat het zich kan voorstellen en wat het als werkelijkheid kan aannemen. Dus kan het Bewuste Jij zichzelf als een hoog ontwikkeld dier zien en het zal dan beslissingen als een dier nemen. Als het Bewuste Jij zichzelf als een sterfelijke zondaar ziet, zal het beslissingen als een zondaar nemen en het zal het als godslastering beschouwen zichzelf als een zoon of dochter van God te zien.

Met andere woorden, het Bewuste Jij is bedoeld een medeschepper in de stoffelijke wereld te zijn en het geeft uitdrukking aan zijn scheppende vermogens door het filter van zijn identiteitsgevoel. Elk besluit dat het Bewuste Jij neemt wordt gekleurd door het identiteitsgevoel dat je aangenomen hebt, gebaseerd op je opvoeding in dit leven en je ervaringen uit vorige levens. Het allerbelangrijkste punt is echter dat het Bewuste Jij NOOIT beperkt is tot of voor altijd gevangen zit in zijn huidig gevoel van identiteit. Het Bewuste Jij heeft het vermogen zichzelf in gedachten overal te projecteren waar het maar wil, wat betekent dat het zijn gevoel van zelf ook buiten zijn huidige identiteit kan projecteren – de identiteit die in deze wereld is opgebouwd.

Het is dit vermogen om jezelf van je huidige identiteitsgevoel los te maken en te weten dat er meer in het leven is, dat de sleutel tot alle menselijke vooruitgang is, hetzij materiële dan wel geestelijke vooruitgang. Indien je jezelf enkel door het filter van je huidige identiteitsgevoel zou kunnen zien, dan zou je nooit boven die identiteit kunnen uitstijgen. Mensen zouden dan nooit naar eenheid kunnen terugkeren nadat ze in het bewustzijn van afscheiding waren terecht gekomen.

De belangrijkste sleutel is dat het Bewuste Jij op elk moment buiten zijn huidig gevoel van identiteit kan stappen. NIETS bindt het Bewuste Jij aan je huidige identiteitsgevoel – uitgezonderd het geloof dat er niets buiten is of dat je niet aan je huidig identiteitsgevoel kunt ontsnappen. Het probleem is dat de meeste mensen zichzelf zo met hun ego hebben vereenzelvigd dat ze zich niet kunnen indenken en voor waar aan kunnen nemen dat zij op elk moment aan dat ego kunnen ontsnappen. In zekere zin is deze overtuiging juist omdat je niet eenvoudig van het bos van het ego weg kunt lopen. Je moet systematisch de bomen – illusies – van het ego neerhalen voordat je je ware identiteit kunt zien. Maar zelfs als deze illusies verwijderd moeten worden, kan het Bewuste Jij op elk moment besluiten op te houden zichzelf met het ego te vereenzelvigen en dit zal het makkelijker voor jezelf maken om het ego los te laten. Dit proces is wat ik in de volgende aanhaling beschreef:

3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. (Johannes, hoofdstuk 3)

Uit de Geest geboren worden betekent – naast andere geldige interpretaties – dat je beseft dat het Bewuste Jij van de mentale gevangenis van het ego kan weglopen en opnieuw zijn ware identiteit als medeschepper met God kan claimen. Je kunt tot het besef komen dat je huidige identiteitsgevoel door de illusies van je ego en de illusies van het collectieve bewustzijn van de mensheid sterk zijn beïnvloed. Het is op het gevoel van afscheiding van God gebaseerd en dus is het sterfelijk, want alles wat zich buiten het koninkrijk van eenheid bevindt kan geen eeuwig leven hebben. Je sterfelijk gevoel van identiteit is onwerkelijk en kan nooit het eeuwige leven krijgen. Daarom zei ik:

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. (Matteüs 16:25)

Als je probeert je gevoel van identiteit – leven – dat door het ego is opgebouwd vast te houden, zul je het eeuwige leven niet vinden. Maar als je bereid bent dat gevoel van leven te verliezen om het Christusbewustzijn te winnen en terug naar eenheid komt, dan zul je inderdaad het eeuwige leven vinden.

 Beginnen je leven te verliezen

Hoe begin je – het Bewuste Jij – het proces van jezelf van het ego los te maken? Dit is een tweevoudig proces en het eerste deel is – zoals ik zei – dat je opnieuw een verbinding met je hogere wezen, je IK BEN Aanwezigheid tot stand moet brengen. Alleen wanneer die verbinding er is – door je Christuszelf – zul je weten dat je niet zult sterven wanneer het ego sterft. En alleen wanneer je dit weet kun je jezelf volledig toeleggen op het pad dat leidt tot de dood van het ego. Het Bewuste Jij kan het niet verdragen om geen gevoel van identiteit te hebben, dus voordat je de identiteit die op afscheiding is gebaseerd kunt opgeven, moet je beginnen je opnieuw met je ware identiteitsgevoel te verbinden.

De tweede stap is je inzicht uit te breiden van het feit dat het ego bestaat en dan te leren zijn illusies te doorzien. De belangrijkste illusie die je moet zien is dat het ego het onmogelijke aan het najagen is, zoals ik in de vorige lezing uiteenzette. De prins van deze wereld weet dat de Bewuste Jij nooit helemaal volledig zijn oorsprong kan vergeten. Het is daarom voor de machten van deze wereld – waaronder je ego – bijna onmogelijk je te weerhouden na te denken over de behoefte die veel religieuze mensen redding noemen.

Hoewel je in een cultuur leeft waarin veel mensen de godsdienst afgekeurd hebben, kunnen de meeste mensen nog steeds hun geestelijke vragen niet los laten. Het ego zou er de voorkeur aan geven dat je geestelijke groei ontkent of er onverschillig tegenover staat. Maar wanneer het dit niet voor elkaar kan krijgen, zal het zich tot plan B wenden, n.l. een vals pad naar redding ontwerpen en je helemaal te overtuigen van het feit dat je door het volgen van dit pad gered zult worden – hoe je redding dan ook wilt omschrijven. Dus hebben het ego en de prins van deze wereld een bijna oneindig aantal van zulke valse paden in het leven geroepen, een spiritueel of religieus systeem dat belooft je redding te brengen maar deze belofte nooit waar kan maken omdat het je niet voorbij de identiteit brengt die door het ego is opgebouwd. Spreuken beschrijft dit op de volgende manier:

Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. ( Spreuken 14:12)

Ik beschreef het als volgt:

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 

14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.(Matteüs, hoofdstuk 7)

Veel oprechte religieuze en spirituele mensen zijn door hun ego misleid om zo’n vals pad tot redding te volgen, terwijl ze er vast van overtuigd zijn dat ze tot de enige ware kerk behoren en – omdat ze aan bepaalde uiterlijke vereisten voldoen – hun redding gegarandeerd is. Let er op dat zo’n overtuiging heel geruststellend kan zijn en op de lagere niveaus van het pad daarom noodzakelijk kan zijn. Veel mensen kunnen de angst van ‘niet gered zijn’ niet dragen, dus het hebben van de overtuiging dat hun redding gegarandeerd is kan hen geleidelijk aan helpen boven de verlamming uit te groeien die door uitzonderlijke angst veroorzaakt is.

Het probleem is dat deze overtuiging zo gemakkelijk door het ego gebruikt kan worden om je op een doodlopende weg te leiden waar je gelooft dat door je lidmaatschap van deze uiterlijke kerk en door aan haar voorwaarden te voldoen, je niet echt jezelf hoeft te veranderen, je niet mijn opdracht hoeft te volgen:

3 Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? 
4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog hebt?
5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

( Matteüs, hoofdstuk 7)

De balk in je eigen oog is het ego en zijn vals gevoel van identiteit dat het Bewuste Jij gevangen in het bewustzijn van afscheiding houdt – wat je buiten het koninkrijk van eenheid zal houden totdat je je van het gevoel van afscheiding losmaakt en tot eenheid met je God komt. Een meer volwassen geestelijke zoeker MOET daarom het geloof in een uiterlijke redding – het uiterlijke pad – opgeven en het ware innerlijke Pad tot Eenheid ontdekken. Alleen dan zul je de smalle weg en nauwe poort vinden die tot het koninkrijk van God in jezelf leiden.

Mijn punt is dat als je eenmaal gaat beseffen dat het belangrijkste doel van het ego is je van het ontdekken en volgen van het ware Pad tot Eenheid af te houden – door je te laten geloven dat je een uiterlijk pad tot redding kunt volgen – je de specifieke illusies kunt gaan doorzien die je ego gebruikt om je gevangen te houden. Het zal dan veel gemakkelijker voor je zijn deze illusies te onderkennen en het gevoel te vermijden dat je er op de een of andere manier in moet geloven. In de volgende lezingen zullen we naar een aantal van deze illusies kijken en hoe het ego een meester is in het je laten voelen dat je er op de een of andere wijze niet zomaar van kunt weglopen.

Onthoudt dat het Bewuste Jij is wat het denkt dat het is en dat je op elk moment kunt veranderen wie je denkt te zijn. Het ego en de prins van deze wereld zullen proberen je te laten geloven dat je je gedachten niet kunt veranderen, maar dat is eenvoudig niet het geval. God wil dat je naar huis komt en dus wil God dat je je gedachten verandert zodat je de illusies van het ego kunt overwinnen. Het ego wil je in een beperkt gevoel van identiteit blijven vasthouden en zo wil het je laten geloven dat je je gedachten niet kunt of niet zou moeten veranderen. Het wil je laten geloven dat als je eenmaal van de verboden vrucht gegeten hebt je niet aan die beslissing kunt ontsnappen. Je zit voor altijd vast.

In de stoffelijke wereld bestaat niets voor altijd. Alles is door een beslissing tot stand gekomen en het zal blijven bestaan zolang je die beslissing blijft bevestigen. Dat is de reden dat de belangrijkste uitdaging Deel 4: Waarom het ego een zelvervullende profetie wordtis het leven te kiezen in plaats van de dood te blijven kiezen.

* * * * * * * *

Tenslotte nogmaals de link over de relatie van Jezus en Maria Magdalena voor hen die willen weten of Jezus inderdaad met haar een gezin heeft gesticht. Ik weet dat er veel belangstelling voor haar is. Het onderwerp vormt een belangrijke schakel in het bewustwordingsproces van de moderne mens, die door deze informatie leert begrijpen dat ook Meesters tijdens hun laatste levens nauw verbonden zijn met hun tweelingziel.

Het feit dat Jezus na zijn missie inderdaad tot zijn tachtigste met haar leefde en kinderen kreeg kan ons diep ontroeren en brengt hem wellicht dichterbij als mens en broeder, gezien het onterechte voetstuk waar de kerken hem op hebben geplaatst als zijnde de enige zoon van God!

Zie: http://www.ascendedmasteranswers.com/religion/jesus-life/399-jesus-relationship-and-life-with-mary-magdalene

Tot zover het 14e deel van deze artikelenserie over de Heilige Graal. Mijn lezers zullen opmerken dat hierin veel ruimte gegeven wordt aan de  dictaties van de Meesters zelf. Dit doe ik omdat deze onderwerpen niet beter belicht kunnen worden, dan door onze geestelijke leraren en vanwege de geweldig verstrekkende betekenis van de boodschap. Hierbij kan ik alleen maar een diepe dankbaarheid voelen, dat ik iets mag betekenen in het brengen van het Christuslicht op aarde.

Roeland Solcer

Copyright: Zoals alle dictaties of citaten van de Meesters op deze website is de tekst overgenomen met toestemming van Kim Michaels, de huidige boodschappers van de Grote Witte Broederschap.

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

01 juni 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 159 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +