personal4

threefold flame new smaller

 De Nieuwe tijd is definitief aangebroken. In een vorig artikel schreef ik over kerstmis en de wedergeboorte van Christus in de individuele mens. De Christus hiërarchie, die we in vorige artikelen hebben leren kennen als ‘de Grote Witte Broederschap' is sinds de val van ons mensen in het lagere materiële bewustzijn ( de z.g. ‘zondeval' uit het Paradijs ) werkzaam om de mensheid weer te wekken voor haar ware identiteit als medescheppers en kinderen van God.

Jezus Christus is, net als o.a. Gautama Boeddha een ten hemel gevaren meester van de Broederschap,

In een ander artikel beschrijft Jezus dat het Christusschap een functie is waar alle mensen toe geroepen zijn. Hij is niet en hij heeft nooit gezegd, dat hij de enige zoon van God is.

Tijdens zijn leven in Palestina 2000 jaar geleden, heeft Jezus altijd gewezen op het feit dat alle mensen in oorsprong kinderen van God zijn, maar dat de meeste mensen door de val in bewustzijn, hun ware identiteit zijn vergeten. Jezus spreekt over hen als de ‘levende doden'' ( zie vorige artikel ), zij hebben wel biologisch, maar geen of weinig geestelijk leven.

Het centrale thema in mijn werk als genezer, leraar en schrijver, is daarom de geestelijke wedergeboorte en ontwikkeling van de mens. De wedergeboorte van ons ‘Christus Zelf', ook wel het ‘Hoger Zelf' genoemd is maar het begin van de bewustwording van onze ware identiteit als kind van God.

De baby in Christus, is weliswaar een wedergeboren mens, maar al spoedig roert zich de valse koning Herodes in het bewustzijn, die zoekt het kind te doden. Herodes staat in dit verband voor het menselijke ego dat zich uiteraard bedreigd voelt in zijn positie. Daarom wordt het Christuskind door zijn ouders verborgen gehouden en moeten zij vluchten.

De wedergeboren mens kan er meerdere incarnaties over doen, voordat de innerlijke Christus tot wasdom komt, maar zodra de spirituele puberteit van een wedergeboren ziel in zicht komt, begint de mens zich te emanciperen en geeft hij of zij blijk van een levende verbinding met de Geest. We zien dat verbeeld in het verhaal dat de jongeling Jezus, de priesters verbaast met zijn kennis en lering in de tempel.

In onze tijd kunnen we spreken van de wederkomst van Christus. De Aquarius radiaties maken de mens ontvankelijk voor de geestelijke wereld. De eerste zonnestralen van het Waterman Tijdperk gloren, terwijl de wereld zijn Armageddon beleeft. De mensen beginnen te ontdekken dat ze nimmer gelukkig kunnen zijn zolang hun ziel verdort omdat ze geen spiritueel voedsel ontvangen. Dit veroorzaakt een crisis in het collectieve bewustzijn, die zich ook op alle gebieden van de samenleving weerspiegelt.

Moeder Maria, een vrouwelijke ten hemel gevaren meester, legt uit dat de weigering van de moderne mens om de volgende evolutionaire ontwikkelingsstap in het bewustzijn te maken in de richting van spiritualiteit, de primaire oorzaak is van de huidige crisis in onze wereldontwikkeling.

Zo zijn vele mensen vaak door nood gedreven, uiteindelijk zoekers, geworden naar een uitweg, die alleen te vinden is in een levende spiritualiteit. Vele christenen hebben teleurgesteld de kerken verlaten. De mensheid is er aan toe om de waarheid te kennen over het verraad van de kerk sinds haar vroege ontstaan. In deze tijd hebben de meester Jezus Christus en andere meesters van de Broederschap, via de boodschapper Kim Michaels en de website askrealjesus.com veel geopenbaard dat voorheen niet op een zo duidelijke moderne manier gebracht kon worden. Tijd om Jezus zelf aan het woord te laten.

Roeland Solcer

Meester Jezus zegt zelf over zijn initiatief, askrealjesus.com en de gerelateerde website(s):

 

Deze website brengt u in aanraking met de test van Christus.

 De test van de Levende Christus is:

 1. Ben je bereid te erkennen dat Christus meer is dan je huidige mentale plaatje en kader van Christus?

2. Ben je bereid Christus toe te staan om je voorbij je mentale kader te brengen, of gebruikt je het bewustzijn van de antichrist om Christus te laten voldoen aan je huidige waarnemingsfilter?

3. Ben je bereid om de Levende Christus in jezelf geboren te laten worden, of blijf je jezelf vastklampen aan je sterfelijke identiteit?

Een boodschap van Jezus:

Ik ben inderdaad de echte Jezus en ik heb deze website gesponsord en geïnspireerd met het doel om je een kans te geven, om vrede met mij te sluiten.

De persoon die het fysieke aspect van deze website heeft gemaakt, beweert of gelooft niet dat hij Jezus, is, niet Jezus in het lichaam noch de wedergekomen Jezus.

Hij dient als mijn mondstuk, mijn boodschapper, mijn open deur, voor het voortbrengen van de leringen (op deze site), zoals veel mensen hebben gedaan in de afgelopen twee millennia.

Planeet aarde is momenteel op een vrij laag niveau van haar kosmische evolutie. Deze planeet heeft het aanzienlijke offer gedaan, om te dienen als een thuis voor mensen die zich nog steeds in een vrij lage staat van bewustzijn bevinden, waardoor ze een kans krijgen om hun manier van denken uit te leven tot ze er hopelijk genoeg van krijgen en meer willen. De hoop is dat ze op een dag genoeg van het ‘doodsbewustzijn' hebben en het ‘Leven van het Christusbewustzijn' willen, dat ik aanbied aan alle mensen op aarde.

Plausible deniability – aannemelijke ontkenning

Als gevolg van de Wet van Vrije Wil en de vrij lage staat van bewustzijn van veel van de bewoners op deze planeet, moet de mogelijkheid van ‘aannemelijk ontkenning' worden gehandhaafd. Ik heb niet de bevoegdheid om een soort onweerlegbaar bewijs te leveren dat ik besta en dus heb ik een website gesponsord die is gemaakt door een mens, zodat het gemakkelijk is om de geldigheid van deze site en de leer die hier geef te ontkennen.

Dit is dezelfde wet die ik volgde, toen ik deze aarde bijna 2.000 jaar geleden bewandelde. Ik mocht een aantal wonderen verrichten, maar het was mij niet toegestaan iets te doen waaraan niet kon worden getwijfeld of ontkend door hen die zich in het bewustzijn van de dualiteit, het bewustzijn van de antichrist bevonden.

Dit verklaart ook waarom mijn niet-dualistische, mystieke leringen en mijn voorbeeld werden omgezet in een stijve, beledigende, dictatoriale religie, die bijna 1.700 jaar in directe tegenstelling tot het doel is geweest van mijn komst naar deze planeet.

Ik weet heel goed hoeveel mensen zijn misbruikt en gekwetst door de religie die beweert mij te vertegenwoordigen op aarde. Ik ben me hiervan bewust omdat ik echt de pijn van al deze mensen voel en dat is de reden waarom ik heb besloten om alle mensen de gelegenheid te geven om vrij te zijn van alle pijn, angst of twijfel met betrekking tot hun relatie met mij.

Waarom is het nodig om vrede te sluiten met Jezus?

Waarom heb jij het nodig om vrede te sluiten met Jezus? Omdat, ongeacht of je bent opgegroeid - in een christelijke of niet-christelijke cultuur - je een verkeerd beeld is gegeven van mij en mijn missie.

En het echte probleem is dat dit ook heeft veroorzaakt dat je een verkeerd beeld van jezelf hebt geaccepteerd, een beeld dat je levenservaring beperkt en dat zal voorkomen dat je mijn voorbeeld navolgt. Daarom kun je veel voordeel halen uit het overwinnen van deze verkeerde beelden en het krijgen van enig gevoel van wie ik werkelijk ben en wat mijn ware leer echt is. Niet zal dit alleen een verrijking van de rest van je reis op deze planeet zijn, het zal je ook enorm helpen in wat er gebeurt nadat je deze aarde hebt verlaten.

Als je jezelf een christen beschouwt, zou je willen weten dat de hoofdstroom van het christendom, een verkeerd beeld van mij geeft, dat gewoon niet u naar verlossing leidt. Je zult de weg naar de hemel niet vinden door het volgen van de blinde leiders van de christelijke kerken, ongeacht het feit dat ze beweren mijn vertegenwoordigers te zijn. Je maakt het alleen maar door mijn ware leringen te kennen, zoals ik ze presenteer op deze website en op andere plaatsen, die worden gemeden door orthodoxie.

Als je jezelf als een spirituele zoeker beschouwt, zult je willen weten dat, hoewel je niet een christen hoeft te worden om geestelijk te groeien en je hemelvaart te maken, je nog steeds vrede met mij moet sluiten, door het overwinnen van alle verkeerde beelden van mij. Mijn ware leringen en mijn voorbeeld gaf een archetypisch patroon van het proces dat alle mensen moeten doorlopen om af te studeren op de aardse levensschool. Momenteel bekleed ik een geestelijk ambt, dat alle mensen moeten passeren om op te stijgen van de aarde. Dus, tenzij je zelf vrede met mij hebt gesloten, hoe kun je dan mij zelfs maar benaderen en mijn ambt passeren om je permanente hemelvaart in het Licht?

Als je jezelf als een niet-christen beschouwt en misschien naar het christendom met argwaan of vijandigheid kijkt, kunt je profiteren van de wetenschap dat mijn ware leringen universeel zijn en dat ze zijn gericht op het helpen ontsnappen van alle mensen aan het ‘doodsbewustzijn'. En zoals hierboven al is uitgelegd, maakt het niet uit wat je uiterlijke religie of overtuiging is, je moet nog steeds langs mijn geestelijk ambt om blijvend vrij te worden van wat ‘de tredmolen van het doodsbewustzijn' ( het rad van wedergeboorte op aarde) kan worden genoemd. 

Waarom Jezus naar de aarde kwam

Alles wat er op aarde gebeurt, is een kans en een test. Als je echt wilt om te begrijpen waarom ik naar de aarde kwam, moet je begrijpen dat mijn komst de hoogste kans en de ultieme test was. Ik kwam om alle mensen een echte keuze te geven.

Het simpele feit is dat het leven op aarde vrijwel geheel gedomineerd wordt door het bewustzijn van de dood (the death consciousness), het bewustzijn van de antichrist, waarin mensen zichzelf zien als gescheiden van hun spirituele bron en van elkaar. Als je nog nooit iets anders bent tegengekomen dan het bewustzijn van de dood, hoe kun je dan daadwerkelijk een vrije keuze tussen leven en dood maken?

Daarom kwam ik om aan te tonen dat er een alternatief is voor het bewustzijn van de dualiteit, het bewustzijn van de antichrist. Het is het Christusbewustzijn waarin je weet en aanvaardt wie je bent, en dus jezelf ziet als één met je Schepper en één met alle leven. Ik kwam om een pad te openbaren en te demonstreren dat je helpt het tijdelijke zelf te laten sterven, zodat je kunt worden herboren in je ware identiteit als een individualisatie van je het wezen van je Schepper.

Als gevolg van de Wet van Vrije Wil, kon ik niet voorkomen dat de mensen die volkomen verblind zijn door het dualiteitbewustzijn ( de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad) een religie genaamd christendom ontwikkelden en zichzelf uitriepen als mijn enige vertegenwoordigers. Ik kon niet voorkomen dat ze een religie creëerden, die precies het tegenovergestelde van mijn ware leringen leert, en die dus een geheel valse belofte doet, die mensen niet voorbij het doodsbewustzijn brengt.

Bent u klaar voor het pad van Christus?

Maar wat de wet toestaat dat ik doe is mensen een alternatief geven voor het verkeerde pad en dat is het hele doel van de ‘askrealjesus.com' website. Wat ik leer op deze website is het ware pad van Christus , de weg die u kunt volgen om dezelfde staat van bewustzijn te bereiken die ik heb gedemonstreerd, namelijk persoonlijk Christusschap.

Ik ben mij ervan bewust dat zij die nog steeds verblind zijn door het dualiteitbewustzijn het bestaan van deze website en de leer daarop zullen ontkennen, geringschatten of belachelijk maken. En door dit te doen, zullen ze gewoon hun eigen oordeel verhaasten, want heb ik niet gezegd; “Door uw woorden zult gij worden gerechtvaardigd en naar uw woorden zult gij geoordeeld worden?”

Maar het primaire doel van deze website is het aanbieden van het ware pad van Christus aan hen die er klaar voor zijn.

Hoe weet je of je er klaar voor bent? Nou, je zult het niet weten met je gewone denken. Je zult het alleen weten met de innerlijke geest van het hart, je intuïtie. Stem af op je hart en overweeg of er iets is dat je raakt of dat je een vurig gevoel in de kern van je wezen voelt? Als dat zo is, overweeg dan dat je inderdaad zou kunnen hebben gekozen om op dit kritieke moment op aarde te komen om mij en andere ten hemel gevaren meesters te helpen om de overgang van deze planeet te vergemakkelijken naar een nieuwe fase van haar kosmische evolutie.

Daarom moedig ik je aan om te overwegen of je misschien jezelf kunt identificeren als één van de miljoenen mensen over wie ik spreek in de volgende verhandeling. En als je dat doet, gebruik dan de leringen en de hulpmiddelen die ik presenteer via deze website om jezelf te wekken voor het ware doel waarvoor jij naar deze planeet kwam op dit keerpunt van kosmische cycli.

IK BEN de ten hemel gevaren meester Jezus Christus, en ik ben eeuwig gewijd aan jouw overwinning en hemelvaart in het licht.

 Ben jij dat ook?

 Copyright © 2012 by Kim Michaels

 


Zie voor een vervolg de serie over De Mysterieschool van de Grote Witte Broederschap,

koppelingen naar:  deel 1   -     deel 2    -    deel 3

Online

We hebben 122 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +