personal4

roelandstrom

In 2006 begon het virtuele project 'Kies Partij voor de Liefde', omdat ik een visioen had  van de Gouden Eeuw van de Waterman, die in 2005 begon. Sinds mijn vroege jeugd had ik een droom om de mensheid te helpen bewust te worden van haar oneindige potentieel om Gods Koninkrijk op aarde te brengen.         

 ( zie ook het artikel over de mysterieschool )

Armoede is misschien wel het grootste onrecht op aarde waarvan ik me bewust werd naarmate ik opgroeide. En zoals altijd wilde ik begrijpen hoe deze wereldsituatie is ontstaan. Hoe kan het gebeuren dat op een planeet waar zeker 10 miljard mensen in vrede en welvaart kunnen leven ( dit is geopenbaard door Meester Saint Germain, de hierarch van Aquarius ), 60% van al het bestaande kapitaal in handen is van 1 % van de wereldbevolking?

Mijn 45+ jaren van onderzoek leidde geholpen door de ten hemel gevaren meesters, naar de elite die al heel lang bezig is 'a New World Order' op aarde te vestigen, wat het tegenovergestelde is van Gods Koninkrijk op aarde. De Nieuwe Wereld Orde, is de bekroning van het rijk van de antichrist op aarde, de totale onderdrukking van de wereldbevolking, de slaven van de nieuwe tijd. ( vgl. George Orwell 1984)

Waarom laten de mensen dit toe? Zien ze niet wat er al sinds mensenheugenis aan de gang is? Nee de meeste mensen zijn blind en doof voor de werkelijkheid. Ze zijn niet meer in staat om werkelijkheid en illusie van elkaar te onderscheiden. Ze kunnen ook niet meer helder denken.

De meeste mensen hebben geen visie, want ze zijn in een bewustzijnsstaat gebracht van een zombie door juist die armoede, of zoals in de rijkere landen door o.a. slecht onderwijs, verkeerde opvoeding, indoctrinatie, propaganda, gemanipuleerde informatie via de media, inferieur voedsel, vaccinaties, medicaties, een vervuild milieu, geperverteerde godsdiensten en de druk en de stress van de omgeving en het rattenbestaan in de moderne maatschappij.

Psychologisch gezien identificeren de meeste mensen zich met het ego ( het schijn 'ik' ) met wat ze niet zijn, in plaats van met hun ware identiteit als kind van God. Veel mensen denken dat God een illusie is, die we kunnen plaatsen in het rijtje 'sinterklaas, vriendschap, God', - die allemaal niet zouden bestaan!

En voor zover ze nog wel in iets geloven, worden de meeste goedbedoelende mensen gevangen gehouden in de geperverteerde wereldgodsdiensten, die natuurlijk ook door de elite worden gebruikt om de mensen dom te houden.

Immers 'religie is opium voor het volk', zo wordt gedacht.

Hierboven is in grote lijnen de  situatie van de moderne mens anno 2012 geschetst.

Is het zo erg?, zult u misschien denken... Ja het is zo erg, hoewel er zeker lichtpuntjes zijn, omdat ik het niet over alle mensen heb, maar over de grote massa, want bijna 90 % van de wereldbevolking is spiritueel gesproken dood, of op zijn minst doof en blind.

Laten we een voorbeeld nemen. De crisis, waar we nu al ruim 4 jaar in zouden zitten. Je zou toch zeggen dat een zelfbewust ontwikkeld en volwassen mens zelf op zoek gaat naar de oorzaken van bijvoorbeeld de financiële crisis.

Nu is het helemaal niet zo moeilijk, sinds we het internet hebben om hier over alles te weten te komen om te begrijpen wat er aan de hand is, om vervolgens conclusies te trekken, zodat we de oorzaken van de financiële crisis kunnen wegnemen.

Vanaf 2002, geef ik via o.a. deze website en de andere websites van Stichting de ARK aandacht aan de oorzaken van veel misstanden in onze samenleving en breng mensen in aanraking met de oplossingen die ons worden aangedragen door de geestelijke leraren van de mensheid , de ten hemel gevaren meesters van de Grote Witte Broederschap.

Zo schreef ik de artikelen over de economische en financiële crisis, geïnspireerd door de meesters.

Zie: De financiëel economische crisis 

Er zijn ook vele andere mensen die goed onderzoek hebben gepleegd en die met vergelijkbare resultaten zijn gekomen.

Vandaag vond ik weer een juweeltje van een video, die heel helder uitlegt waarom de bankiers en de eigenaren van de banken, met goedvinden van onze politici en wereldleiders die door hen zijn omgekocht, de grootste criminelen op aarde zijn. Deze inleiding vormt dan ook een introductie voor de volgende Engelstalige video die aan duidelijkheid niets te wensen over laat. 

De vraag is, wanneer zal de meerderheid (in het colectieve bewustzijn ) wakker worden en zich realiseren dat er niets verandert als we zelf niet opstaan tegen deze praktijken in de financiële wereld. De Partij voor de Liefde gelooft in de mogelijkheid van een geweldloze revolutie te beginnen in het individuele bewustzijn, dus te beginnen in ons eigen bewustzijn.

Vervolgens zal een kleine groep beginnen zich te organiseren, zoals dat al begonnen is in o.a. de 'Occupy beweging' en vervolgens hebben we gezien hoe deze bewegingen zich wereldwijd kunnen uitbreiden. 

Iets dergelijks kan ook in Nederland politiek worden georganiseerd door nieuwe partijen zoals o.a. de Partij voor de Liefde voorstaat. Maar tot op heden zijn er weinigen geweest die zich hebben gemeld om vervolgens daadwerkelijk mee te helpen om de virtuele Partij voor de Liefde op aarde te brengen. 

Het is dus wachten op het moment dat voldoende mensen ook in politieke zin gaan kiezen voor onvoorwaardelijke Liefde!

Wilt u mee helpen om het visioen van een Gouden Tijdperk voor de aarde en de mensheid te realiseren in de wetenschap dat met God alles mogelijk is?  Meld je dan aan als lid van de website van de PvdL  

Roeland Solcer

The Greatest Scam on Earth - The Money Scam!

The Money Scam is hidden right out in the open, yet buried in complication and confusion. A retired banker describes simply, the world's Money Scam and the reason every country is now going bankrupt. Private bankers have stolen the money creation process, and whereas once our money was created by the governments, debt-free, it is now created out of thin air and issued as debt with interest charges. In today's banker controlled world, money = debt, debt = slavery and therefore money = slavery --- our monetary systems have become systems of enslavement. Money is created out of nothing, issued as debt, not enough money is created for the future interest payments and inflation steals our savings. The money creation process should be taken away from the banks and given to the governments who can create money debt-free, interest-free. This is how it used to be done and we needed no income taxes. Finally, it is explained what we should do to stop supporting the money scam. An oldie but a goodie. From the archives. Enhanced sound from original version.

 

 

Online

We hebben 179 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +