personal4

Partij voor de Liefde

Nieuwe officiële tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij geïnspireerd door de Grote Witte Broederschap. - Dutch website of the political movement and Party for Love Governance inspired by the the Great White Brotherhood.
 1. Anti 5G

   

  Dr. Martin Pall (WSU) verklaart de wetenschap achter de enorme gevaren van elektromagnetische straling in het algemeen, van de moderne telecommunicatietechnieken en in het bijzonder van 5G

  Een diepgaand en onthullend Nederlands ondertiteld interview met een top wetenschapper over de grote gevaren voor de gezondheid van EMF straling( Electric Magnetic Frequencies) van o.a. 1,2,3,4,5G technologie. Een MUST SEE voor iedereen en in het bijzonder ouders, leraren  en verzorgers van kinderen en jonge mensen. Het is al 5 over 12 en als u deze video gezien heeft, begrijpt u waarom wij o.a. via onze Facebook pagina's al jaren op deze gevaren wijzen.

  Roeland Solcer

  Zie ook: FB pagina van Partij voor de Liefde:       https://www.facebook.com/partijvoordeliefde/

  FB pagina "Last van een zendmast in Zutphen":  https://www.facebook.com/groups/1271053892978967/

  {youtube}Mv56MKNcvJ0{/youtube}

 2. EUROPE IS KILLING ITSELF

  {youtube}ydPZRoLzu-E{/youtube}

 3. Wij zijn op Facebook al geruime tijd actief om mensen bewust te maken van de grote gevaren van 5G. Hier onder treft u een uitstekende video in het Engels over dit onderwerp. Indien u lid bent van Facebook kunt u zich ook aanmelden voor de groep:

  Last van een zendmast Zutphen

   

  {youtube}fEl-w-zxu6k{/youtube}

 4. moeder maria2

  TOPICS: How a few people can change a nation - The importance of peaceful protests - The higher potential for Korea - No need for corruption - Honesty is the new business principle - A new economy for the people - The challenge of accepting the Golden Age - 


  Video of the Dictation 

  {youtube}muVxzLETLKE{/youtube} 

  Ascended Master Mother Mary, May 3rd, 2017, through Kim Michaels. This dictation was given at a conference in Seoul, Korea.

  I am the Ascended Master Mother Mary and it is my great joy to open this gathering of your beautiful hearts, in this beautiful city, in this beautiful nation, on this beautiful continent of Asia. Here, so many people have for so long been devoted to the flame of the Divine Mother, whether they have seen it as the beautiful Goddess Kuan Yin or any other of the manifestations of the Divine Mother known on this continent throughout the ages.

  My beloved, if I had told you last July that within a year the Korean people would have staged mass protests, peaceful demonstrations, that would have led to the impeachment of your President, would you have believed me back then? I dare say that many people would not have believed that it would be possible to see the changes you have seen in the Korean nation over these last few months. Not only at the government level but also in your biggest corporation, which some might say is also the government level due to the influence it has on the political process in your country. 

  Read More...

 5. 3foldflame circle lnd thumb

  A dictation from Mother Mary:  Advanced teachings on the human self

  TOPICS: Loving yourself - What is a fallen being? - Does God love the outer self? - How you look at the outer self - Separating spirituality and daily life - Difficulties of being in embodiment - Hiding from Mother Mary - Why you need an outer self - Why you need to love your enemy - Making the outer self irrelevant - Mother Mary is not a fallen being - Spiritual pride - How to ascend - Stop judging yourself -

  This dictation was given by the Ascended Master Mother Mary on May 22, 2015 as the opening dictation of the conference "Freeing Europe from Anti-Love" in Zutphen The Netherlands, through the messenger Kim Michaels.

  Read More...

 6. JFK-revolution-quote

  JFK speaks out against the NWO. Look up Executive Order 11110 it would have taken the strongest power away from the elite. This is the real reason he was killed along with his brother RFK. Educate yourselves and spread the word. Tough times are ahead and you can only prepare when you are aware.

  Read More...

 7. INVITATION of The Party for Love Governance:

  "JOIN US ON THE PATH OF LOVE"

  Jesus

  'Do you want to know the True Message of Christ?' 

  Become member of our 'Movement of Love' group on facebook and meet the Ascended Master Jesus Christ.

  3foldflame circle lnd thumb

  "Movement of Love" 

  Read More...

 8. moeder maria2

  A dictation of the Ascended Master Mother Mary

  TOPICS: A prophecy about the Middle East - Why man-made problems have no solutions - How the West furthers the conflict in the Middle East - Why people are willing to kill each other - You are not responsible for how people outplay their minds - You cannot be indiscriminately compassionate - What you must do in order to ascend - Internal spirits are formed and react in pairs - People are trapped between two spirits - A pattern that you can apply to yourself - One spirit can see the faults of its opposite - Don’t be attached to a certain outer result - Transcending the reactionary pattern of internal spirits - Use the tools to free yourself and the world - Logical questions about the situation in Ukraine - The downing of Flight MH-17 over Ukraine - Be free from the illusory world of opposing spirits -

  Read More...

 9. SAINT GERMAIN

  Diversity is the master key to the golden age

  TOPICS: No centralized worldly government - Filtering out diversity kills creativity - No more exclusivity - There will not be only one messenger - Expressing ideas in society - There will be no use of force - How force-based empires vanish - Why violent empires are allowed to rise - Why the Cold War did not become hot - Seeing other people as subhumans -

  Read More...

 10. SAINT GERMAIN

  The Alpha and the Omega of the golden age

  TOPICS: No specific plan for the golden age - The problem with scientific materialism - Elitism and science - Submission to the ultimate theory - Male and female relationships in the golden age - Getting out of the linear mindset - Stop identifying with outer things - You can do nothing to bring the golden age - Individual expression in the golden age -

  Read More...

 11. SAINT GERMAIN

  Elitism is the key to understanding history

  TOPICS: The attempt to hold back information - The force that resists growth in awareness - The crucial awareness that is missing - The universal worth of all human beings - The hidden influence of elitism - Democracy and elitism - Do not try to battle the elite - Overcoming the epic mindset -

  Read More...

 12. SAINT GERMAIN

  The questions most people cannot even ask

  TOPICS: The power elite upholds the consciousness of separation - The consciousness of inequality - Asking the unasked questions - Why do democracies build armies? - Creating an enemy for the arms race - How to undermine a democracy - Capitalism financing communism - Educating children on basic psychology - A golden age approach to education - Psycho-spiritual welfare - The potential to serve other nations -

  Read More...

 13. broken EU

  De Partij voor de Liefde werkt samen met de Movement of Life, Netherlands, om de wereldbevolking bewust te maken van de Nazi achtergronden van de huidige Europese Unie. Wij hebben in het verleden hier al veel aandacht aan besteed. Zie o.a.: E.U. is een dictatuur  en  E.U. een wolf in schaapskleren en Europees Referendum . Rodney Atkinson is in een speech in het Britse Parlementsgebouw in 2008 uitgebreid op dit onderwerp ingegaan. Er is een goede videopresentatie van gemaakt ,die u hier kunt bekijken.

  Read More...

 14. threefold flame new smaller

  Sta op uit de dood kies voor het Leven..

  deel 3 in deze serie vindt u hier

  IK BEN RAPHAËL een boodschapper van GOD en klop aan de deur van jouw hart...
  Ik klop aan de deur bij alle mensen van Goede Wil, die om hulp gevraagd, ja soms gesmeekt hebben, ik kom langs bij allen die zoeken naar Licht in hun duisternis, het Licht dat zij verloren hebben.

  Zal jij de deur openen en mij binnenlaten? Ik sta hier met de fakkel en vlam van GOD’s Liefde, het Levende Woord waaruit alles geschapen is, het Christuslicht, dat zich zevenvoudig openbaart. Ik kom om dit Licht in jou te wekken, opdat je geestelijke blindheid geneest en je weer zult zien, dat de duisternis een illusie is.

  Read More...

 15. threefold flame new smaller

  SAINT GERMAIN - LORD OF THE 7th RAY 

  Saint-Germain 700x228

  Video's: We like to re-introduce Saint Germain, for those who do not know the Hiërarch of the Age of Aquarius, and who like to know more about the Ascended Masters that inspired me to start this online Mystery Play for the Golden age of Aquarius.

  Roeland Solcer 

  Read More...

 16. broken EU

  De verkiezingen voor het Brusselse Europees Parlement 2014

  Tijdens deze parlementsverkiezingen, geeft de Brusselse EU, de Europeanen de mogelijkheid om 766 leden voor het Europees Parlement te kiezen.
  Wat de meeste Europeanen echter niet weten, is dat de echte heersers van Europa, de 28 leden van de zogenaamde Europese Commissie zijn. Uit historische documenten blijkt dat de Europese Commissie, die fungeert als het uitvoerend orgaan van Europa, werd opgezet door het olie- en geneesmiddelenkartel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doel daarvan was om over heel Europa te regeren, zonder dat hierop een democratische controle zou kunnen worden uitgeoefend. http://www.eu-facts.org/en/roots/inde... Alle wetgeving die vandaag de dag in Europa wordt uitgevoerd is afgeleid van deze Commissie, een orgaan van ongekozen en grotendeels onbekende personen die alleen zakelijke belangen dienen. Daarbij komt ook nog dat het Europees parlement niet beschikt over het basiselement van elke democratie, namelijk het recht om wetgeving te initiëren. Zie de volgende video:

  Read More...

 17.  threefold flame new smaller

  De Raphaël Academie

  Het Mysterie van de Liefde 3

   Deel 1    Deel 2

   IK BEN Raphaël, een boodschapper van GOD en IK BEN hier en nu en altijd en overal gewijd aan en één met jouw eigen 'Christus Zelf '.

  Pasen 2014

  Het thema van Pasen is het overgeven en laten sterven van het ego opdat de onsterfelijke mens kan opstaan uit de dood. Meester Jezus gaf 2000 jaar geleden het ultieme voorbeeld door geen weerstand te bieden en geweldloos te zijn, zelfs tegen de vijanden die hem wilden vernederen, martelen en tenslotte doden.

  De grote vergissing die de meeste Christenen maken is dat zij denken dat Jezus het voor alle mensen deed en dat iedereen die dus in Hem gelooft gered is en in de hemel komt ( Het koninkrijk van God ). Wat een tragische vergissing, want Jezus gaf ons het voorbeeld opdat we dit proces zelf in ons eigen innerlijk moeten doorleven. Zijn leven en dood stellen een grandioos voorbeeld, maar ieder mens zal door deze inwijdingen heen moeten om werkelijk het eeuwige leven te beërven. Gelukkig betekent dit niet dat we letterlijk aan het kruis moeten gaan hangen; het betekent dat wij het ego moeten opgeven. Zou een mens letterlijk de kruisdood doormaken en zijn ego niet laten sterven, dan kwam hij daardoor niet in Gods Koninkrijk.

  Read More...

 18. moeder maria2

  "The Lady of All Nations, our Beloved Mother Mary"

  ( International guests, see the whole article by clicking read more.. )

  Op 25 maart 1945 verschijnt Maria in Amsterdam aan Ida Peerdeman (†1996). Dit was de eerste van 56 verschijningen die tussen 1945 en 1959 plaatsvonden.De bovennatuurlijke oorsprong van de verschijningen van de “Vrouwe van alle Volkeren” werd op 31 mei 2002 bevestigd door Mgr. Dr. J. M. Punt, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

  De heilige Maagd verschijnt onder een nieuwe titel, waaronder zij in deze tijd door alle mensen gekend en bemind wil worden: “de Vrouwe van alle Volkeren ” of “de Moeder van alle Volkeren”.


  In een profetisch visioen laat zij op indrukwekkende wijze de situatie van Kerk en wereld zien. Stap voor stap openbaart Maria in de boodschappen een plan waarmee God door de Moeder de wereld wil redden en voorbereiden op een nieuwe uitgieting van de heilige Geest. Daartoe schenkt zij aan alle volkeren en naties een beeltenis en een gebed. Het gebed in verschillende talen.

  HEER JEZUS CHRISTUS,
  ZOON VAN DE VADER,
  ZEND NU UW GEEST OVER DE AARDE.
  LAAT DE HEILIGE GEEST WONEN
  IN DE HARTEN VAN ALLE VOLKEREN,
  OPDAT ZIJ BEWAARD MOGEN BLIJVEN
  VOOR VERWORDING, RAMPEN
  EN OORLOG.
  MOGE DE VROUWE VAN ALLE VOLKEREN,
  DE HEILIGE MAAGD MARIA,
  ONZE VOORSPREEKSTER ZIJN.
  AMEN.

  Read More...

 19. hermesstafanimated3

  Wilt je ons helpen?

  Stichting de Ark, zoekt donateurs voor haar internet projecten om dit werk voort te kunnen zetten. Gedurende 40 jaar heb ik een bijdrage geleverd aan de individuele ontwikkeling van het bewustzijn van mezelf, mijn studenten en patiënten.

  Sinds 1992 is mijn levenswerk ondergebracht bij Stichting de ARK en vanaf 1999 werd het internet een belangrijk medium om meer mensen te bereiken. Om het werk voort te kunnen zetten zoek ik naast praktische, ook financiële hulp.

  Read More...

 20. threefold flame new smaller

  De huidige machtselite in de wereld, die bezeten en geïnspireerd wordt door de geest van de antichrist is al heel lang bezig met een systematisch gecoördineerd plan om de wereldbevolking grotendeels te elimineren.

  Dat plan is 125 jaar in uitvoering. Dit is in het verleden al vaker via onze websites bekend gemaakt. De eerste en tweede wereldoorlog maakten onderdeel uit van dit grote plan en de derde geplande wereldoorlog is al sinds de dood van J.F. Kennedy gaande zonder dat velen dit door hebben, omdat deze strijd voor een groot deel aan het zicht is onttrokken, mede omdat zij zich afspeelt op niveau's die de menselijke zintuigen niet goed kunnen waarnemen. Je kunt ook zeggen, de tweede wereldoorlog is nooit opgehouden, want wat er gaande is in de wereld is een voortzetting van het oude imperialistische streven, niet alleen van staten, maar steeds meer in samenhang met de multinationale bedrijven in het bezit van het grootkapitaal, de machtselite in de wereld.

  Read More...

We hebben 134 gasten en geen leden online

Ander Nieuws +

Thumbnail Peace through accelerating your perception   TOPICS: Neither dualistic polarity is real - Making peace a priority in 2016 - How shifting experiences affect your sense of identity - Seeing beyond the...
PvdL op Facebook
woensdag 09 september 2015
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar:  https://www.facebook.com/partijvoordeliefde   Partij voor de Liefde - The Party for Love...
Freeing Europe from Anti-Love
donderdag 12 februari 2015
Thumbnail Raphael  Academy presents Pentecost Conference 2015 Freeing Europe from Anti-Love  International conference with the Ascended Masters  and the messenger Kim Michaels Read more...
Thumbnail TOPICS: The karmic cycle throughout the year - Transmuting karma and beginning the New Year - Karma is a stream of energy - Karma is an opportunity - Change is always possible - The dynamics of New...
Splendor Solis op Facebook
vrijdag 05 december 2014
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar: https://www.facebook.com/ark.splendorsolis   Splendor...