personal4

threefold flame new smaller

De mysterieschool van de ten hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap 3

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

Het is niet toevallig dat aan het einde van het jaar 2012 er opnieuw door de ten hemel gevaren meesters een poging wordt gedaan om een zo groot mogelijke groep mensen te bereiken die openstaan voor waarachtige spirituele leringen.

Immers de mensheid bevindt zich zoals iedereen kan merken, in een diepe crisis, die zoals elders is betoogd, veroorzaakt wordt door de collectieve weigering om de volgende evolutionaire stap in het bewustzijn te maken in de richting van spiritualiteit. 

De traditionele religieuze leiders van de wereld, hebben geen antwoord voor deze problemen. Dit komt omdat zij zelf misleid zijn, door de inmiddels geperverteerde leringen die zijn ontleend aan profeten en meesters uit de oudheid.

De geestelijke en psychische nood van miljoenen mensen heeft een punt bereikt waarop het mogelijk is dat zij, geïnspireerd door hun eigen hoger zelf, openstaan voor de waarachtige spirituele leringen van de ten hemel gevaren meesters.

Wanneer deze mensen deze leringen in praktijk gaan brengen, zal dat in korte tijd enorme veranderingen teweeg brengen in de wereld. Immers wij hebben allen deel aan het collectieve bewustzijn want ons eigen bewustzijn is daarmee verbonden en zo hebben we bewust of onbewust invloed op het geheel.

Wanneer een kritische massa van mensen erin slaagt om het bewustzijn te verhogen in de richting van het Christus bewustzijn, zal ook het collectieve bewustzijn op een hoger niveau gaan trillen.

Het ‘Verbeter de wereld, maar begin bij jezelf’ krijgt zo een heel nieuwe betekenis.

Omdat de oorspronkelijke boodschap van Jezus niet meer te vinden is in de Christelijke kerken, is deze kennis door hem opnieuw en op moderne wijze doorgegeven, via zijn huidige boodschapper, Kim Michaels en gepubliceerd op de website:

WWW.ASKREALJESUS.COM

Jezus zegt hier o.a. het volgende over:

Het 'blinde' Christendom kan niet voldoen aan de spirituele behoeften van de moderne mens

Een boodschap van Jezus:

Ik ben mij ervan bewust dat het Christendom niet kan voldoen aan de geestelijke behoeften van de meeste mensen in de  moderne wereld. Dit is juist de reden waarom de Christelijke kerken miljoenen leden verliezen. Maar ik weet ook dat dit komt omdat het Christendom een ​​boodschap presenteert, die in volledige  tegenspraak is met wat ik de mensen 2000 jaar geleden onderwees en vandaag de dag nog steeds verkondig. Voor zeker, Ik, Jezus, ken de spirituele behoeften van de moderne mens en samen met mijn collega’s, de ten hemel gevaren meesters, weet ik hoe we de mensen kunnen helpen om wel te voldoen aan hun geestelijke behoeften.

Hoe kan het Christendom zo ver van mijn ware bedoeling en leringen zijn afgeweken, waardoor het letterlijk volledig is overgenomen door de krachten en de ‘mindset’ van de antichrist?

Overweeg simpel het volgende:

  • Ik kwam om mensen te bevrijden van de geestelijke slavernij onder een machtselite, die werd geleid door de krachten van de antichrist.
  • Wat was de beste manier voor de krachten van de antichrist om hun greep te houden op de macht en de “verslaafde “ mensheid?
  • Het was de overname van de Christelijke religie om het te gebruiken als een instrument om de mensen te controleren.
  • Ik kwam om mensen vrij te maken, maar in een zeer vroeg stadium, werd het Christendom overgenomen door de krachten van de antichrist en gebruikt om mensen tot slaaf te maken, in wat ik noem het “doods bewustzijn “. ( death consciousness)

Maar met de leringen en hulpmiddelen die ik geef op deze en onze andere websites, kun je inderdaad jezelf bevrijden van deze invloed en niet alleen weten van, maar ook de werkelijkheid van wie ik ben en wat ik onderwijs ervaren.

Ik kan je verzekeren, dat als je echt mijn Aanwezigheid ervaart en de geldigheid van mijn ware leringen kent, je ook zult ervaren dat aan je spirituele behoeften wordt voldaan, niet door een externe instelling, maar van binnen uit je Zelf.

Want inderdaad, het Koninkrijk van God is nog steeds in je, wat betekent dat de sleutel tot het koninkrijk ‘Zelfkennis’ is.

Dit is precies de "sleutel van kennis" die de "vertegenwoordigers" van de Christelijke godsdienst hebben verborgen voor de mensen. Maar op deze website zal ik dit opnieuw rechtzetten voor allen die bereid zijn om deze kennis te gebruiken om zich te bevrijden uit de gevangenis die is gebouwd door de blinde leiders van een blind Christendom.

Copyright © 2012 by Kim Michaels

Met deze boodschap sluiten we deze serie artikelen voorlopig af in het vertrouwen dat zij die op zoek zijn naar de moderne waarachtige spirituele leringen, de mogelijkheden benutten die hen hiermee zijn aangereikt.

Roeland Solcer 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +