personal4

threefold flame new smaller

De mysterieschool van de ten hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap 2 

"The Call"

In een vorige artikel met dezelfde titel hebben we kennis gemaakt met de ten hemel gevaren meesters van de Grote Witte Broederschap. In het voorgaande artikel, beschreef ik de vragen die de meeste mensen vroeg of laat zullen stellen: 

Wie ben ik?, Waar kom ik vandaan?, Wat kom ik hier doen?, Waarom is de wereld zoals ze is en niet volmaakt? Waar ga ik heen?

Na vele jaren van studie en het opdoen van veel levenservaring zijn deze vragen in belangrijke mate beantwoord. Dit komt niet in de laatste plaats dankzij de leringen van de universele mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters. Inmiddels zijn we het Aquarius tijdperk binnen gegaan. Sinds 2010 hebben we daarom te maken met een gloednieuwe situatie.

Nu in 2012 zijn alle voorbereidingen getroffen, om zoveel mogelijk zoekende mensen te bereiken. Daarom is de www.askrealjesus.com geheel vernieuwd. Het is een buitengewoon spannende periode in de mensheidsontwikkeling. We staan aan het begin van de mogelijkheid om een gouden eeuw van spirituele voorspoed te realiseren. Er is een spirituele voorhoede van de mensheid op aarde gekomen, met het doel om deze Gouden Eeuw van de Waterman (astrologische term) mogelijk te maken. In het boek 'Openbaringen', het laatste bijbelboek, wordt deze periode het 'duizendjarige rijk' genoemd.

Het gaat hier om mensenzielen die voor hun incarnatie zich vrijwillig hebben aangeboden om een rol te spelen in deze ontwikkeling. Daarnaast zijn er miljoenen mensen die innerlijk toe zijn aan een bewuste kennismaking met de universele spirituele geesteswetenschappen, de universele kosmologie van de Grote Witte Broederschap.

Wie Jezus probeert te bereiken met zijn website?

Een bericht van de ten hemel gevaren meester Jezus Christus

 OPMERKING: in de volgende verhandeling legt Jezus uit wie hij probeert te bereiken met de leringen op askrealjesus.com. Het verklaart ook de kern van zijn ware boodschap, zijn innerlijke boodschap, die bijna volledig verloren is gegaan in de laatste 2.000 jaar. Het bericht maakt ook duidelijk waarom het zo belangrijk is voor ons mensen om de ware boodschap van Jezus te herontdekken en deze kennis en lering toe te passen in onze tijd.

De enige mogelijke oplossing voor menselijke problemen

 Geliefde harten, om uit te leggen waarom ik bepleit dat u tot het besluit komt om het Christusbewustzijn te zoeken, vat ik samen waarnaar  we hebben gekeken:

We hebben gezien dat God niet de huidige staat van lijden, beperking en ellende op planeet aarde geschapen heeft. In plaats daarvan hebben de mensen hun eigen situatie. gecreëerd.

We hebben gezien dat er maar één mogelijke oplossing is voor de problemen die op planeet aarde gevonden worden. Die oplossing is het Christusbewustzijn.

Ik heb verteld over het universele Christusbewustzijn. Toch is de oplossing voor de problemen van de aarde niet het universele Christusbewustzijn. De reden hiervoor is dat het universele Christusbewustzijn deze wereld gewoon niet kan binnengaan.

God heeft de wet van de vrije wil gemaakt en geen wezen in de hemel zal ooit inbreuk maken op de vrije wil van de mens. Daarom kan het kosmische Christus bewustzijn zelf, simpelweg  niet handelen in deze wereld.

Als gevolg hiervan, is de sleutel tot het veranderen van de huidige situatie op de planeet aarde  niet het universele Christusbewustzijn, maar het geïndividualiseerde Christusbewustzijn.

Toen ik op de aarde was, bracht ik mijn geïndividualiseerde Christusbewustzijn tot uitdrukking in deze wereld. Ik was vrij letterlijk het Licht van de wereld. Het is waar dat ik volledig was verenigd met het universele Christusbewustzijn. Maar ik was nog steeds niet de uiting van de universele Christusgeest. Ik uitte mijn geïndividualiseerde Christusgeest.

Het essentiële punt is dat je niet kunt  verwachten dat een of andere spirituele kracht plotseling uit de hemel daalt om alle problemen op aarde op te lossen. Je kunt niet verwachten dat God of ikzelf plotseling zal verschijnen in de hemel  om alle problemen van de mensheid  weg te kloppen. Dit zal gewoon niet gebeuren.

God kan inderdaad alle problemen op aarde oplossen, maar God kan dat alleen doen door middel van zijn zonen en dochters. God kan alleen verandering teweeg brengen als u besluit om het instrument voor verandering te zijn,  door het realiseren van je persoonlijke Christusschap.

Wanneer u de impact die mijn korte missie heeft gehad op deze planeet overweegt, denk ik dat u de potentiële impact van duizenden Christuswezens op aarde wel zult inzien.

Ik houd een zeer hoge en mooie visie voor deze planeet

Ik heb een visie van 10.000 Christuswezens in een fysiek lichaam. Ik wil graag met jullie een glimp van mijn visie delen.

Ik zie een grootschalige en dramatische verandering in het bewustzijn van de mensheid. Ik zie een groot ontwaken, waarbij miljoenen en miljoenen mensen tot het besef zullen komen en tot een bewuste acceptatie van de spirituele kant van het leven, van hun spirituele identiteit en hun geestelijk potentieel.

Ik zie een visioen waarin miljoenen mensen hun potentieel herkennen om hun Christusbewustzijn te verwerkelijken. Ik zie ze de bewuste beslissing maken om het Christus bewustzijn te realiseren en deel te nemen aan het spirituele pad dat hen zal leiden tot dat doel.

Ik zie het potentieel voor een gouden eeuw van vooruitgang, vrede en groei die deze planeet zal veranderen in een heldere ster, in tegenstelling tot de donkere ster het nu is.

Maar ik zie ook dat, om dit te laten gebeuren, mensen voorbeelden moeten hebben om te kunnen volgen. Mijn voorbeeld vond te lang geleden plaats. Bovendien maakt de intense cultus van afgoderij rond de uiterlijke persoon van Jezus Christus het erg moeilijk voor mensen om zich te identificeren met mij en om mij te zien als voorbeeld.

Dat is de reden waarom ik je nodig heb.

De roep om 10.000 Christussen 

Ik weet dat 10.000 mensen op innerlijke niveaus voorbereid zijn om de volle maat van Christusbewustzijn te bereiken in dit leven. De meeste van deze mensen hebben vrijwillig voor deze missie gekozen voordat ze in incarnatie kwamen. De meeste van deze mensen zijn nog niet tot een bewust besef van hun missie gekomen.

Echter, als deze 10.000 mensen deze leringen ontvangen en mijn boodschap accepteren, dan kunnen ze snel stijgen tot een hoog niveau van Christusbewustzijn. Daardoor kunnen ze de lichtende voorbeelden zijn die miljoenen andere mensen kunnen volgen.

De meeste van deze 10.000 zielen hebben al een hoog niveau van Christusbewustzijn op innerlijke niveaus bereikt . Ze moeten gewoon komen tot een bewuste acceptatie van hun innerlijke verworvenheid. Daarom hebben veel van deze mensen het potentieel om door een zeer snelle en dramatische transformatie te gaan van het huidige niveau van hun bewustzijn naar een hoge graad van Christusschap.

Ik kan je verzekeren dat als 10.000 mensen een hoog niveau van Christusbewustzijn ontwikkelen en zij naar het volledige Christusbewustzijn blijven streven, er een ​​aantal zeer dramatische veranderingen op de planeet aarde te zien zouden zijn.

Ik weet daarnaast ook dat miljoenen mensen op innerlijke niveaus voorbereid zijn om te komen tot een bewuste acceptatie van hun potentie om de Christus te worden. Deze mensen hebben al een bepaald niveau van het Christusbewustzijn. Ze hebben nog een weg te gaan om de volle maat te bereiken, maar wanneer ze een oprechte poging doen, kan het worden bereikt in dit leven. Ik kan u verzekeren dat als deze miljoenen mensen deze leringen ontvangen, zij een enorme bijdrage zouden leveren aan de positieve verandering op planeet aarde.

Wanneer de voornoemde 10.000 mensen hun Christusschap accepteren, en als er bovendien miljoenen anderen zouden zijn die het potentieel voor Christusschap accepteren, zou de aarde nooit meer hetzelfde zijn.

Je zou letterlijk zo veel veranderingen binnen een paar decennia zien optreden dat het concept van de toekomstige schok een geheel nieuwe betekenis zou krijgen.

Als gevolg van een dergelijke ontwaken, zou de overgrote meerderheid van de mensheid boven hun huidig ​​bewustzijn van materialisme, uitzichtloosheid en wanhoop uitstijgen.

Mensen zouden de spirituele kant van het leven erkennen. Mensen zouden hoop krijgen door het zien van de dramatische veranderingen die beginnen op te treden. Mensen zouden een nieuw gevoel van betekenis en doel winnen. Ze zouden beseffen dat het leven niet iets is dat opgedrongen, noch dat het een vorm van straf is van een boze God.

Het leven is een wonder, het leven is een geschenk, het leven is een kans om te groeien. Het leven is een kans om je door God gegeven individualiteit uit te drukken, het leven is pure vreugde.

 Mijn visie voor de aarde

Mijn geliefde harten, als je een poging wil doen om de uiterlijke geest en emoties tot rust te brengen en diep  in je hart wilt gaan, zal ik je ten minste een deel van de visie die ik heb voor deze planeet, laten zien. Al zou je zelfs  maar een glimp van dit visioen zien, dan zou dat je zo verheffen, dat je leven nooit meer hetzelfde zou zijn. Je zou weten dat God een oplossing voor elk probleem op aarde heeft. Je zou weten dat God klaar is om die oplossing voort te brengen zodra sommige mensen hun niveau van bewustzijn verhogen, zodat ze de open deur zijn, waardoor die oplossing in de materiële wereld kan worden gebracht.

Bovendien zou je je realiseren dat je zelf het potentieel hebt om de open deur te zijn waardoor God één of meerdere oplossingen kan voortbrengen, voor problemen die mensen op dit moment beschouwen als onoplosbaar.

Je kunt me niet vertellen dat dit je niet zou opgwinden. Ik ken je ziel op innerlijke niveaus en ik weet dat je een diepe innerlijke wens hebt om ​​positieve verandering op de planeet aarde te zien.

Mijn geliefde hart, als je deze woorden leest, dan behoor je tot mijn kudde. Jij bent één van mijn dienaren. Je bent één van mijn broeders of zusters in de geest. Je werkt al met mij op innerlijke niveaus. Ik kan echter zoveel meer doen voor jou en voor de mensheid, via jou wanneer je je bewust bent van je 'Goddelijke Oorsprong' en je potentie om Christusschap, of het Christusbewustzijn te manifesteren.

Er is bijna geen grens aan wat ik zou kunnen doen voor deze planeet, als ik 10.000 broeders en zusters had die het Christusbewustzijn hebben gerealiseerd en ook nog miljoenen mensen die oprecht streven om het Christusbewustzijn te realiseren.

We moeten echter ergens beginnen. Alles begint met een persoon die besluit zijn of haar bewustzijn te verruimen. Als je de wens hebt om te helpen mijn visie te verwerkelijken, moet je beginnen op de enige plek waar je zou kunnen beginnen, namelijk bij jezelf, door jezelf te veranderen. Doe een poging om je in bewustzijn op mij af te stemmen, zodat je me kunt horen spreken in de stilte van je hart. Ik zal je alles tonen en je stap voor stap begeleiden op je  persoonlijke pad naar Christusschap.

Dit is geen loze belofte

Als je met een open geest en hart wilt luisteren, hoor je mijn stem. Je zult weten dat ik het inderdaad ben, je broeder in het Licht, Jezus Christus, die aan het woord is en die tot jou spreekt. Als je mijn stem herkent via deze leringen op askrealjesus.com, dan kun je mijn stem ook herkennen in je eigen hart.

Durf te luisteren.

Durf anders te zijn.

Copyright © 2009 by Kim Michaels

 

Tot zover deze belangrijke boodschap, waarmee we dit tweede deel over de mysteriescholing afsluiten.

Roeland-Solcer

Het derde artikel in deze serie vindt u hier.

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +