personal4

threefold flame new smaller

Een boodschap van Jezus:

 
Zoals ik duidelijk gezegd heb: "Ik ben gekomen opdat allen het (ware) Leven ontvangen en opdat een ieder het in overvloed ontvangt."

Het probleem is dat het ware begrip van deze verklaring verloren is gegaan. Vandaag de dag vraagt bijna niemand - en zeker geen mainstream christelijke prediker - wat ik bedoelde, met te zeggen dat ik was gekomen om mensen 'Leven' te geven, - alsof ze het nog niet hebben?
 
Maar de werkelijkheid is dat de overgrote meerderheid van de mensen op deze planeet geen Leven hebben, geen Leven in een geestelijke zin, hoewel ze fysiek in leven zijn.

 Vervolg van: Christus versus de antichrist

Spiritueel leven betekent het kennen en accepteren van wie je bent, namelijk een uitbreiding van het wezen van de Schepper, een mede-schepper met God. Je bent geen zondaar, noch een hoog ontwikkelde aap, je bent een uniek wezen en op een unieke wijze, waardevol individueel wezen, dat dezelfde creatieve vermogens is gegeven als jouw Schepper.

Je kunt geestelijk leven slechts op een manier ontvangen: door het Christusbewustzijn.

Wat ik kwam doen was om mensen een voorbeeld te geven van een persoon die dit Leven gevonden heeft in zichzelf, daarmee demonstrerend dat alle mensen deze mogelijkheid en potentie in zich hebben.

Dus hoe kan je dit Leven ontvangen?
 
Hier moet je alert zijn op een subtiel onderscheid. Zoals ik in mijn ego verhandelingen uiteenzet,is het belangrijkste effect van het ego dat het je blind maakt voor de werkelijkheid, het geeft je een volledig vertekend beeld van het leven. Zodra je je identificeert met dit sterfelijke of afgescheiden zelf, ben je in het 'doodsbewustzijn' gestapt, want in het hier en nu, bent je wie je denkt dat je bent.

En als je eenmaal in deze bewustzijnstoestand zit, kun je er niet meer uit komen op eigen kracht. Het ego kan je niet voorbij de blindheid van het ego brengen; je kunt het 'doodsbewustzijn' niet ontvluchten door welke middelen dan ook gezien door het 'doodsbewustzijn'.

(Opmerking van de vertaler: Jezus spreekt in het Engels over 'death consciousness' als term voor het dualistische egobewustzijn.)
 
Daarom heb je iets nodig van buiten het mentale kader van je afgescheiden zelf (je egobewustzijn), wat de oorzaak is van het idee dat je een redder ( saviour) nodig hebt. Toch is die 'redder' noch een uiterlijke religie, noch een spiritueel wezen die voor uw zonden betaalt of op andere wijze het werk voor je doet.

De echte redder is het Christusbewustzijn. (het bewustzijn van het Hoger Zelf, ook wel het Christus Zelf genoemd)

zoals het evangelie van Johannes beschrijft, was het Christusbewustzijn, Gods eerste schepping, en niets in de materiële wereld is gemaakt zonder het Christusbewustzijn.
 
Dus, hebt je al toegang tot het Christusbewustzijn direct in jezelf, en je kunt er nooit van gescheiden worden. Het idee dat het Christusbewustzijn of Christus buiten deze wereld is, is de primaire leugen die de krachten van de antichrist wil dat je accepteert. In werkelijkheid, maakt niet uit wat je gedaan hebt op aarde, je kunt nooit je potentie verliezen om de de geest van Christus te realiseren.
 
Maar hier wordt het subtiel. Zodra je afgedaald bent in het doodsbewustzijn, heb je twee dingen nodig om dat bewustzijn te overwinnen. Je hebt een herinnering aan wie je bent en het potentieel dat je hebt, nodig en dat is wat mijn leven heeft aangetoond.

Maar je hebt ook een vonk van het Christusbewustzijn nodig, een vonk van het ware Leven, die dan als een zuurdesem het "hele brood" van je bewustzijn opheft. En als je niet hebt deel gehad aan mijn "lichaam en bloed," dan heb je geen Leven in je.
 
Toen ik fysiek op de aarde was, konden mensen deze vonk ontvangen door mij en door mijn apostelen, die 'open deuren' waren voor de Trooster, de Heilige Geest. Vandaag de dag, ontvangen alle mensen - christenen of niet - deze vonk door het geestelijke ambt dat ik bekleed.

Maar op het fysieke niveau, kunt je het via een ander persoon ontvangen, die een zekere mate van Christusbewustzijn heeft ontwikkeld en er zijn veel van dergelijke leraren in veel spirituele tradities. Maar je kunt het ook door deze en onze andere websites ontvangen, in het bijzonder door te luisteren naar de gesproken dictaten die ik heb gegeven.
 
Dus ik nodig je uit om deel te hebben aan het brood des levens, namelijk het Christusbewustzijn.

Dit geeft je iets dat de meeste mensen niet eens kunnen voorstellen, namelijk een referentiekader voor de beoordeling van wat komt uit de werkelijkheid van Christus en wat komt uit de illusoire wereld van de antichrist. En wanneer een voldoende aantal mensen in staat worden gesteld om Waarheid van onwaarheid te onderscheiden, zul je grote veranderingen in alle aspecten van het leven op deze planeet gaan zien optreden. Want werkelijk, als je je bewustzijn verhoogt, zal je het collectieve bewustzijn omhoog trekken, zoals ik duidelijk heb gezegd:

". En Ik, zal wanneer Ik verhoogd wordt van de aarde, alle mensen tot Mij trekken"
 
Dit is je potentieel, en je hebt op dit kritieke moment in de wereldontwikkeling gekozen om te incarneren om je potentieel te vervullen.

Accepteer niets minder!

Copyright © 2012 by Kim Michaels

 

Zie ook: De artikelen over de mysterieschool van de ten hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap

 

Online

We hebben 258 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +