personal4

threefold flame new smaller

De Dageraad van Aquarius

Inleiding : Zoektocht naar de Graal

Deze serie artikelen is gemaakt in 2005 t/m 2008.

( Artikel in bewerking - Hoewel ongeveer 8 jaar geleden geschreven, zijn de hoofdlijnen van deze serie artikelen over de Graal, context nog steeds actueel.)

De Heilige Graal 1

maandag, 29 augustus 2005

In mijn 2 artikelen met de titel "Waar gaat het heen?" , elders op deze website noem ik een aantal boeken van Dan Brown, die momenteel erg populair zijn, waaronder "De Da Vinci Code". Daarin wordt op romantische wijze verhaald over het nageslacht van Jezus en Maria Magdalena. In het boek wordt min of meer gesteld dat de term "heilige graal (frans: sang-real)" een aanduiding is voor deze bloedlijn of dit nageslacht. Deze visie is eerder vertolkt in het boek "Het heilige bloed en de heilige graal".

Hier volgt het Wikipedia artikel over dit laatste boek:

Het heilige bloed en de heilige graal

Het Heilige Bloed en de Heilige Graal is een boek, geschreven door een medewerker van de BBC, Henry Lincoln , samen met Michael Baigent en Richard Leigh over het mysterie van Rennes Le Chateau. De schrijvers baseren zich op documenten, speculatie, en analyses van schilderijen (van onder andere Niclas Poussin ) en topografische kenmerken in het landschap rond Rennes le Chateau en Montsegur.

Alhoewel het boek vele claims en "onthullingen" bevat, is het centrale idee dat er een geheime organisatie bestaat, de Priorij van Sion, die opgericht is door Godfried van Bouillon tijdens de Eerste Kruistocht. Het doel van deze organisatie is het veilig stellen van de Heilige Graal. Volgens de auteurs is de Graal niets anders dan de bloedlijn van Jezus Christus. Ze stellen, dat Jezus tijdens zijn leven getrouwd was met Maria Magdalena, en dat ze ook kinderen hebben gekregen. Na de kruisiging zou zij met deze kinderen naar Zuid Frankrijk zijn gevlucht, alwaar haar nageslacht de basis vormde van de eerste koninklijke dynastie van Frankrijk, de Merovingen.

De Heilige Graal (in het oudfrans Sangreal) zou de aanduiding zijn voor het nageslacht van Jezus: Sangreal is niet San Grael (Heilige Graal), maar Sang Real (Koninklijk Bloed). Alhoewel de Merovingen door de Carolingen zijn afgezet, zou de bloedlijn toch doorgelopen zijn, met als een directe afstammeling Godfried van Bouillon. Deze zou in Jeruzalem de Tempeliers en de Priorij van Sion hebben opgericht om het geheim van de Graal te bewaren. Volgens Lincoln, Baigent, en Leigh is deze Priorij door de eeuwen heen blijven bestaan, met illustere grootmeesters als Leonardo Da Vinci en Isaac Newton.

De bewijzen die de auteurs hadden voor het bestaan van deze Priorij bestonden uit een serie pamfletten en documenten uit de Bibliothèque Nationale te Parijs. Later is echter gebleken dat deze zogenaamde dossiers secrets allemaal vervalsingen zijn, gemaakt door een zekere Pierre Planterd. De stelling dat er een Priorij is, die sinds de Middeleeuwen heeft bestaan, en het geheim van Heilige Graal bewaart, blijkt dus op onwaarheden te zijn gestoeld. Lincoln c.s. maken in Het heilige bloed... en in het vervolg De tweede messias overigens al uitgebreid melding van deze Plantard, waarbij ze laten doorschemeren dat diens verhalen met een korreltje zout moeten worden genomen. Henry Lincoln heeft er in interviews altijd de nadruk op gelegd dat hij zelf niet noodzakelijk gelooft in de beweringen die in Het heilige bloed...worden gedaan maar dat hij ze als een fascinerende hypothese beschouwt.

Serieuze historici hebben over het algemeen minder geduld met de materie uit het boek. Het wordt door hen als onzin afgedaan.

Het boek, verschenen in 1975, heeft veel stof doen opwaaien door het gevoelige onderwerp, en is in sommige landen verboden. Het Heilige Bloed en de Heilige Graal is de inspiratiebron geweest van vele schatzoekers, die de vermeende schatten van de katharen of de tempeliers probeerden te vinden.

De plot van de bestseller De Da Vinci Code van Dan Brown is een bijna exacte kopie van het centrale idee van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal.

Tot zover Wikipedia.

De visie van de ten hemel gevaren Meesters

De leringen van de ten hemel gevaren meesters van de Grote Witte Broederschap (pagina opent in een nieuw scherm) werpen echter een ander licht op de graal. De Meesters hebben geopenbaard dat Maria Magdalena inderdaad de tweelingziel van Jezus is en dat zij na zijn missie in Palestina, gehuwd samen hebben geleefd en 7 kinderen kregen, maar de heiige graal heeft in de eerste plaats een andere universele betekenis!

In dictaties (toespraken) die de Opgevaren Meesters de afgelopen eeuw hebben gegeven via daarvoor getrainde discipelen hebben deze Meesters talloze leringen doorgegeven over het werk van de Hierarchie.

Ondergetekende heeft het voorrecht gehad om gedurende dertig jaar studie en onderzoek te doen naar leringen van de Meesters en hun Openbaringen via hun boodschappers ( eng.: messengers ) en is tot de conclusie gekomen dat er in vrijwel ieder tijdsgewricht, zeker de afgelopen 150 jaar authentieke boodschappers zijn geweest van de ten Hemel gevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap.

Bekend is natuurlijk Helena Blavatsky die aan het eind van de 19e eeuw aan het begin stond van de Theosofische vereniging. Het was met name Meester El Morya die haar inspireerde en dicteerde. Zo kwamen o.a. de boeken: "De Geheime Leer"en "Isis ontsluierd" tot stand.

Een andere bekende gezant van de Meesters was de Russische schilder Nicolas Roerich, die o.a. de Agni Yoga Society heeft opgericht.

Ook kan gerefereerd worden aan een andere bekende boodschapper, Alice Bailey die werd geinspireerd door de Tibetaans Meester, Dwal Kuhl.

Minder bekend is dat Rudolf Steiner zijn Anthroposofie ook ontleend heeft aan de Theosofie en een spirituele sponsor, een opgevaren Meester die hem inspireerde en die bekend staat als Christian Rosenkreuz. Volgens sommigen is dit de geheime naam geweest van Francis Bacon, die een incarnatie was van de inmiddels ten Hemel gevaren Meester Saint Germain.

Volgens mijn onderzoekingen is Christiaan Rosenkreuz niet dezelfde Meester als Saint Germain, maar zijn gewezen leraar, die in de Hierarchie de naam draagt van de Meester R, meer bekend als "the Great Divine Director'.

Voor meer informatie over Saint Germain en zijn incarnaties, die nu het ambt bekleed van hierarch van het Aquariustijdperk, verwijs ik u naar de website van de Summit Lighthouse: Meer over Saint Germain

Aan het einde van de vorige eeuw hebben Mark & Elisabeth Prophet beiden vele jaren voor de broederschap als boodschappers opgetreden en hun werk is het kostbare spirituele erfgoed van de Summit Lighthouse een hedendaagse Mysterieschool.

Aan het begin van de 21e eeuw zijn wederom enkele boodschappers aangewezen die dictaties van de Meesters mogen doorgeven. Eén van hen is de Deense schrijver Kim Michaels. Hij treedt als boodschapper op van de ten hemel gevaren meesters.

Ik besef me dat deze uitspraak voor vele mensen een reden kan zijn om snel naar een andere website te "zappen". "O god niet weer zo'n zweverig verhaal", hoor ik sommigen denken. Toch verzoek ik u om datgene wat ik beschouw als een onderdeel van mijn roeping, n.l. mensen helpen om te wennen aan het concrete bestaan van Meesters, Engelen en de Grote Witte Broederschap, niet direct als een waanzinnige fantasie van een idioot, te kenmerken.

Als u mij de kans geeft om u meer informatie te geven, kunt u na eigen onderzoek altijd nog besluiten om het af te doen als "onzin".

Ik kan hier natuurlijk nu niet uitgebreid ingaan op mijn eigen onderzoekingen gedurende 30 jaar! Daarvoor zou een dik boek nog te weinig plaats bieden.

Maar ik wil diegenen die geinteresseerd zijn in een commentaar op het boek "De Da Vinci Code" en op de Heilige Graal, van Jezus, uitnodigen om de volgende pagina's te lezen:

(pagina's zijn in het engels en openen in een nieuw scherm)

The Truth about the Holy Grail

Commentaar van Jezus ( in engels) over zijn relatie met Maria Magdalena:

Jesus' relationship and life with Mary Magdalene

Jezus antwoord via de messenger Kim Michaels op vragen over zijn relatie met Maria Magdalena, waarin hij vertelt dat hij inderdaad een spiritueel huwelijk sloot met haar en dat zij zeven kinderen kregen na zijn missie in Palestina.

Jezus leefde met zijn gezin als bevrijde Meester met Maria Magdalena als zijn vrouw, in Kashmir tot zijn 81ste levensjaar. De Karmische Raad van de planeet heeft deze uitzonderlijke dispensatie toegestaan, n.l. dat Hij als opgevaren Meester terug mocht keren naar de aarde, na Zijn Hemelvaart in zijn 33ste levensjaar.

Tenslotte voor deze keer, het antwoord van Jezus op de vraag wat het betekent om een boodschapper van het "Levende Woord" te zijn:

Being a messenger for the living Word

 

Roeland Solcer

 Zie vervolg van dit artikel: De Heilige Graal 2

Online

We hebben 80 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +