personal4

Artikelindex

In dit 23e artikel in de serie over de Graal aandacht voor mijn werk als moderne Sjamaan.

roelandstrom

De Graal 23: De moderne Sjamaan

Het vorige artikel in deze serie, De Graal 22 vindt u hier

Let op: Deze serie artikelen over de Graal is gemaakt tussen 2005 en 2009

 

Toen ik aan deze serie begon op 14 september 2005 schreef ik in mijn inleiding, getiteld:

“Waar gaat het heen?” , het volgende:

"Waar gaat het heen met ons mensen en deze wereld? Een belangrijke vraag want als we begrijpen welke richting de maatschappelijke en spirituele ontwikkelingen opgaan, dan kunnen we beter inspelen op wat komen gaat.

Misschien behoort u tot het soort mensen dat zich regelmatig afvraagt, wat nu werkelijk belangrijk is in het leven. U bent dan blijkbaar tot de conclusie gekomen dat veel dingen er minder toe doen en wellicht bent u bezig onderscheidingsvermogen te ontwikkelen.

Misschien bent u er ook achter dat wat wij belangrijk vinden of niet, in hoge mate afhangt van onze ontwikkeling en in het bijzonder onze bewustzijnsontwikkeling. In ieder geval zullen verschillende mensen de vraag wat zij belangrijk vinden in het leven, verschillend beantwoorden.

Waar het heen gaat, hangt natuurlijk ook af van onze gerichtheid, want wij neigen altijd de kant op te gaan die ons aantrekt!

In termen van bewustzijnsgroei kan het dus twee kanten uit gaan: Of ons bewustzijn groeit en bloeit of we staan stil wat hetzelfde is als niet groeien of zelfs slinken (kleiner worden); in bewustzijnstermen is stilstand min of meer gelijk aan achteruitgang”.

De inspiratie

In de afgelopen dertig jaar, heb ik, geïnspireerd door de spirituele hiërarchie van onze planeet, ook wel de Grote Witte Broederschap genoemd, getracht mensen te informeren over “De Wederkomst van Christus” in de beginfase van de op 4 juli 2005 begonnen, “Eeuw van de Waterman”.

 

Zijn we wakker?

Wij zijn in deze serie over de Graal, tot nu toe ingegaan op de bewustzijnsverandering die nodig is om tot een genadevolle oplossing van alle individuele en wereldproblemen te komen.

De ten hemel gevaren meesters, hebben uitgelegd dat deze spirituele boodschap vooral is bestemd voor de mensen die er aan toe zijn, de top 10 % van de spiritueel meest ontwikkelde mensen op aarde.

Alleen deze mensen kunnen volgens de meesters een verschil maken, omdat hun de ogen enigszins geopend zijn. Het zijn de pioniers of de voorhoede van de mensheid, die door hun bewustzijnsontwikkeling het collectieve mensheidsbewustzijn kunnen verhogen in trilling.

Dit doen zij door het individuele Christusschap of Boeddhaschap te ontwikkelen. Kort gezegd is dit het Pad van discipelschap, dat ons brengt tot een volledige identificatie met de Eenheid, de Bron van het Al, die wij ook wel aanduiden met de naam 'God'. Het Christus of Boeddha -bewustzijn ( twee termen die met een subtiel verschil, min of meer de twee zijden van dezelfde medaille symboliseren) wordt ook wel kosmisch bewustzijn genoemd. ( N.B Het Boeddha bewustzijn wordt veelal pas bereikt na de hemelvaart)

De meesters nodigen de spiritueel volwassen geworden mensen uit om zich te herinneren, wat zij zich hadden voorgenomen, alvorens zij in incarnatie kwamen.

De wederkomst van Christus, is in de eerste plaats een gebeurtenis die zich voordoet in de enkeling, die zich herinnert dat hij of zij uit de vele ervaringen opgedaan in vorige levens, op het punt gekomen is om zelf het Christusschap te ontwikkelen in de navolging van de meesters, zoals Jezus ook zijn volgelingen opriep dit te doen.

Ons Goddelijke Plan

Voordat wij opnieuw incarneren, maken wij in samenspraak met onze spirituele leraren en op basis van de karmische mogelijkheden, een individueel plan, een blauwdruk voor ons toekomstige leven op aarde. Dit Goddelijke Plan behelst, in het geval van de individuele mens, natuurlijk ook zijn mogelijke vorderingen op de inwijdingsladder van het bewustzijn.

De praktische uitwerking van het Grote Goddelijke Plan voor de planeet in al zijn facetten, is iets wat gaandeweg in een veel grotere kring gedeeld kan worden en we staan voor een doorbraak waardoor het mogelijk zal zijn in de toekomst concrete informatie te geven over de wijze waarop we maatschappelijke vernieuwingen zullen kunnen presenteren en initiëren.

Saint Germain de hiërarch van het Aquarius Tijdperk heeft ons bijvoorbeeld duidelijke aanwijzingen gegeven hoe het geldsysteem in de wereld  zal moeten veranderen alvorens de Gouden Eeuw van de Waterman een feit kan zijn.

Deze aanwijzingen worden gebruikt om het programma van de  Partij voor de Liefde , verder te ontwikkelen.

Het grote gemis

We leven in een tijd dat we enerzijds zien dat de mensen op aarde massaal de weg kwijt zijn. De meeste mensen staan niet meer in contact met de Goddelijke bron in zichzelf en hebben daardoor geen besef en kennis van hun ware wezen, noch van hun opdracht in deze incarnatie op aarde.

Bij grote delen van de wereldbevolking, zien we dit schrijnende gemis aan besef en innerlijke kennis, misschien wel het beste geïllustreerd in het volkomen opgaan in de strijd om te overleven, of als zij het zich materieel kunnen permitteren, in het illusoire leven van het ego of lager zelf. Of mensen straatarm of stinkend rijk zijn, beide groepen hebben een slechte predispositie om zich spiritueel te ontwikkelen.

Het collectieve drama is niet uitsluitend het gemis aan spirituele kennis maar ook het gemis aan een waarachtige, in het hart ervaren, liefdevolle verbondenheid met ieder levend wezen, onze prachtige planeet en uiteindelijk de ganse schepping. De Eenheid waar wij deel van uitmaken wordt door velen niet meer ervaren.

Het ego, waar wij meermalen in de voorgaande hoofdstukken over gesproken hebben, is in al zijn afgescheidenheid vanzelfsprekend alleen, maar beseft niet dat dit door zichzelf in stand gehouden wordt. Vandaar zijn hopeloze zoektocht om zich te verbinden met andere ego's, waar het zich natuurlijk ook nooit blijvend mee kan verenigen.

Het gevolg zien we momenteel in o.a. de veelvuldige wisseling van ‘liefdespartners' terwijl er maar weinig relaties duurzaam zijn.

De Eenheidservaring of kosmische extase, die zich ook meer op de achtergrond laat kennen als een besef van verbondenheid met alles en iedereen, hebben velen verloren, omdat het innerlijk licht in het hart nog maar heel zwak, of gedoofd is. Het hart dat verdort, is een trieste aangelegenheid. Jezus sprak over de levende doden. Wat is er dan gestorven in deze mensen…? Het innerlijke Licht, dat wat ons kinderen van God, doet zijn, de geestvonk of het Licht van het Hart, is bij deze mensen gedoofd.

Zij zijn in de macht van de antichrist en hebben een materialistische kijk op het leven.

Geloof, hoop en….

Anderzijds is er alle reden tot hoop! De dageraad van de Nieuwe Tijd tekent zich helder af. De opstanding van de Nieuwe Mens is ook in steeds meer mensen waar te nemen. Er zijn vele graden van spirituele ontwikkeling bij de mensen op aarde te onderscheiden.

Er is een groep die een vaag geloof heeft dat er meer is, hoewel zij dat niet actief onderzoeken. Er zijn groepen mensen die een traditionele religie aanhangen en binnen deze groepen zijn weer vele graden van spirituele ontwikkeling.

Dan zijn er de zoekers die een hogere waarheid zoeken en ook dat kan op vele verschillende manieren.

Ten slotte zijn er de discipelen van de meesters, zij die zich overigens in alle andere groepen kunnen bevinden, maar die op innerlijke niveaus, soms zonder het te beseffen al een levende binding hebben met het Koninkrijk van God. En ook binnen deze gelederen zijn er vele graden van ontwikkeling.

Als je, zoals ik sinds mijn jeugd, je geroepen voelt om vanuit een onvoorwaardelijke Liefde en in verbondenheid met de universele natuur, je medemens te helpen in het besef van de Eenheid Van het Al, dan kun je dat beschouwen als je innerlijke Goddelijke roeping.

Wanneer je dan bovendien ontdekt, dat wat wij eigenlijk alleen voor elkaar kunnen doen, is wat we voor ons zelf doen, immers alles is één, dan besef je dat je moet beginnen jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben en dat is voor veel mensen, niet altijd zo gemakkelijk gedaan als gezegd.

Dus met vallen en opstaan, vervolgen wij de weg om de Graal te vinden. Op het punt waar wij nu staan weten we al dat de Graal niet buiten, maar in de mens gevonden kan worden, ja dat de mens zelf de Graal is, die gevuld kan worden met de wijn van de Geest, van de Heilige Geest wel te verstaan, waardoor wij deel krijgen aan het eeuwige leven.

Aurora

In zijn Nieuwjaarstoespraak 2008, getiteld:

“Diversiteit en de tolerantie zijn sleutels voor een samenleving in de Gouden Eeuw”,

zegt Gautama Boeddha:

“IK Ben de Boeddha en ik kom naar deze Aarde om vrede brengen, maar niet een vrede die wordt bewerkstelligd door iedereen het zelfde te laten zijn of iedereen te dwingen om op een bepaalde manier te leven.

Want mijn geliefden, zulk een vrede kan geen vrede zijn om de eenvoudige reden dat wanneer u alle mensen in een bepaald gedachten systeem wilt dwingen - zij het een godsdienst of politieke ideologie - u een gesloten systeem creëert dat onvermijdelijk door zijn eigen interne conflicten en tegengestelde krachten zal worden afgebroken”.

Daarom zullen de werkers van het Licht op aarde, de vrijheid van het individu altijd respecteren. Ik leg hier steeds de nadruk op omdat een veel gehoord misverstand bestaat dat de Witte Loge ( White Lodge, de Grote Witte Broederschap) een dictatoriaal gestructureerde 'organisatie' zou zijn.

Online

We hebben 139 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +