personal4

Laat Liefde, Licht & Macht Gods Plan op aarde herstellen

Concept visie op onze toekomst

( Artikel in bewerking - Hoewel  7 jaar geleden geschreven, zijn de hoofdlijnen van dit concept artikel nog steeds actueel.  In de komende tijd zullen alle artikelen in deze serie worden bewerkt, om ze optimaal te actualiseren. )

We schrijven 18 november 2006. Nog 4 dagen en we gaan stemmen in Nederland. Wat is Gods Wil voor dit ons land ? Welke regering gaan we krijgen? Wie is de beste leider voor ons volk? Wat brengt de toekomst? Vragen die ons bezighouden in deze ongelooflijk spannende tijd, waarin de wereld als geheel door enorme veranderingen heen gaat. Opmerkelijk in de politieke discussie, is het gebrek aan een alomvattende Nieuwe Tijdse wereldvisie in de Nederlandse politiek. In dit artikel presenteert Roeland Solcer een programma voor een nieuwe wereldbeweging die voortkomt uit een profetische visie op de mensheid. Het is tevens het begin van een nieuwe Nederlandse politieke beweging en partij. Dit werkstuk is het begin van een spiritueel, kunstzinnig  en maatschappelijk mega project dat ook als boek, theaterstuk, musical en speelfilm kan worden uitgewerkt.

 Het vorige artikel in deze serie over de Graal vindt u hier

3foldflame circle

Uit aantekeningen 2006:

UTOPIA © The DAWN of a New Day
 A Passionate Mystery Play for the New Age

A vision of the Flying Dutchman, a work in Progress of 
Spiritual Warriors of the Ark Foundation ©

Act One
Scene: The Round Table in the Heart of CAMELOT
Time: The Dawn of Day


The Call:  "Behold, I AM your Beloved Father~Mother, Alpha and Omega in the Heart of God in the Great Central Sun. I AM calling you, my Spiritual Warriors, my Sons and Daughters on Terra, to rise and prepare for battle in this hour of Armageddon". * This is the day that all have been waiting for, the hour of Judgement has Come, the dawn of a New Day is here!" "Arise and speak ye for the Lord who has sent you to testify of the Living Christ, Lord of Love abiding in the Heart, waiting to be reborn in all men of Good WILL, who are the Sons and Daughters of the most High God that I AM".

"Beloved Sons and Daughters of Love in all nations on Terra: Are you ready now to serve all Life? If so, let your Light and Love shine forth and be here below on earth all that you are above in Heaven. Manifest the Kingdom of Heaven on Earth!”! *  I AM THAT I AM
* ** *
The Answer:

In the name
I AM THAT I AM
SANAT KUMARA
GAUTAMA BUDDHA
LORD MAYTREA
JESUS THE CHRIST :
*
"By the POWER of God Almighty, our Beloved Father~Mother Alpha and Omega in the Heart of the Great Central Sun, by the LOVE of Beloved Helios and Vesta, our Beloved Father~Mother in our own Sun, by the WISDOM of the Beloved Lord of the WORLD Gautama The Buddha, We the People of Planet Earth, Spiritual Warriors of Jesus Christ and the Ascended Host of the Great White Brotherhood, Knights and Ladies of the Round Table, have gathered here at Camelot to sign this our Declaration of our God given Rights, in preparation for the decisive battle to change the world and establish the Kingdom of God on Earth through the embodiment of Christ in ourselves":

"Ours is a message of infinite Love and we must demonstrate that Love to the World"

Therefore we decree:

Declaration of our God Given Rights ©

We the People of Planet Earth do this day declare that we have the God Given Rights to a World where we are free to follow Divine direction from our hearts and give to life our God Flames so that we may discover the More and Be that More. * I AM THAT I AM taking dominion on Earth today! * We declare that on this day we stand up for our Rights and say to the Power Elite who have run our planet for so long to our detriment that, "Your time is done! You have no power!"

We the People do declare that we want a God Governed country, a God Governed World that is not at the mercy of a few power mad egos but, rather, peopled by strong, spiritual beings that have bowed their knee to the Christ in them and surrendered their egos to their greater Self, the I AM within them.

* May the Will of God be done on Earth! *

We also demand our Rights to a peaceful world, where war is a thing of the past. We demand that the countries that have no need for their military lay down their weapons and trust in their defence to the hands of God. When a few lands make this move then others will follow, and those lands that are warring still will see that it is time to move on and leave these childish ego games that God has never wanted nor ever commanded take place. * We are all children of God no matter what our origins are, and as children of God, when we harm another we harm ourselves. We claim our right to a planet where there are no frontiers causing division between us, as in God Reality we are All One in Spirit and Love. Thus we call to all our brothers and sisters on this planet and say, "Wake up and bring forth the Golden Age!

Stand up and shed the lie that you are not perfect, not able to be your God Flames and shine forth the God in You!" * We also accept that the majority of us in disconnecting ourselves from God have created an ego, the indwelling antichrist, which thinks it knows better than God but in reality can never be right. The ego will do all it can to stop us reconnecting with the God in ourselves, and deny his existence but we do this day declare to our own ego and the egos of all on earth, "Your day is done! Get thee behind me! You have no power! "

We declare our right to transcend ourselves, and a right to a society that is also in constant transcendence as we move in an upward spiral in a Golden Age. For when a society stops transcending itself as its residents become too comfortable with the status quo, it will enter into a downward spiral that will result in its ultimate failure.

For the love of God, and the love of our countries and fellow citizens, WE DEMAND GOD GOVERNMENT ON EARTH!
  WE DEMAND GOD GOVERNMENT ON EARTH!
OHM
AMEN

* * * * * * * * * * * *

Beweging voor Liefde in Bestuur en Overheid  

(Movement for Love Governance on Earth)

Stichting de Ark te Zutphen vertegenwoordigt de Beweging voor Goddelijk Bestuur op Aarde, die is ontstaan naar aanleiding van de conferentie van de Grote Witte Broederschap in Zweden. Op de InMarkt website, in de tot dusver 17 artikelen over de Heilige Graal wordt toegelicht wat de Grote Witte Broederschap is. Belangstellenden voor onze beweging en partij in oprichting raad ik aan om alle artikelen te lezen, als zij goed ingelicht willen worden over de achtergronden van ons werk. *

Motto:  " Laat Liefde Regeren " © 

DE GROTE AANROEP 

"Vanuit het punt van Licht in het Denken van God Strome Licht in het denken van de mensen. Dat Licht op Aarde nederdale! * Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God Strome Liefde in de harten van de mensen. Moge Christus tot de Aarde wederkeren. * Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt Richte Doel de kleine wil der mensen. Het Doel, dat de Meesters kennen en dienen. * Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht. Moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op Aarde herstellen."

 

( Master DK) 

INLEIDING

Het volgende deel van dit schema is natuurlijk nog volop in ontwikkeling. Het betreft een start van een partijprogramma en actieplan dat voortdurend zal worden bijgewerkt! De lezer kan zich voorstellen, dat een visioen een geestelijke complexe boodschap is die zich in de tijd laat ontcijferen. Onderstaande is alleen maar een eerste schets van de ontwikkeling en zal steeds meer verfijnd en geslepen worden. Ziet u het als een diamanten GRAAL die we aan het creëeren en fijnslijpen zijn totdat hij zo perfect is, dat het Licht dat er door valt, wanneer het de diamant weer verlaat, talloze schitteringen in een regelmatig en kosmisch patroon uiteenvalt in een regenboog van kleuren. *

Kortom dit Project is een Kunstwerk in wording waar steeds meer mensen aan kunnen meewerken, vanuit alle werkvelden en geledingen van onze samenleving. Als u wilt meebouwen aan dit Spirituele Bouwstuk, kunt u zich via de contactpagina opgeven als belangstellende.

Hoe lang laat de mensheid zich nog leiden door blinde leiders? Deze vraag kan alleen gesteld worden door hen die wel visie hebben. Een profetische visie wel te verstaan, een visie die niet alleen oog heeft voor de toekomst, maar ons ook een visioen schenkt van wat Gods Wil is voor mens en wereld.

Gelukkig bestaat deze visie wel en ondergetekende is daar een getuige van. Omdat deze visie maar niet wordt opgepakt door de huidige politieke leiders ben ik geïnspireerd om zelf de politieke arena te betreden en te komen met een Master Plan voor actie om op de zich ontwikkelende wereldcatastrofe voorbereid te zijn.

"Preparation is everything in this hour"

Prioriteiten stellen - Diagnose


Hoewel er zo veel meer te melden valt, beperk ik me hier nu nu tot de prioriteiten waar wij ons voor gesteld zien:
Wie zich bewust is van de tekenen van de tijd kan niet blind zijn voor de neerwaartse spiraal waar de wereld zich in bevindt als het gaat om de volgende problemen: * De drie grote wereldproblemen. 

1. De verstoring en verontreiniging van de 4 elementen en de ecologische ramp die zich voltrekt op de aarde en dus ook in de mens. 

2. De tweedeling van de samenleving, het probleem van de armoede ofwel de onrechtvaardige verdeling van geld energie en middelen op aarde     en tussen mensen.

3. De afwezigheid van vrede in mens en wereld. * De Genezing, het herstel van evenwicht door de drievoudige Liefde *    Liefde Wijsheid en Kracht in balans .

De door de mensheid zelf veroorzaakte problemen, hangen natuurlijk nauw met elkaar samen en zijn allemaal het gevolg van het gebrek aan iets dat alleen door de individuele mens kan worden hersteld, namelijk het gebrek aan Liefde en balans.

Liefde in Actie - Geen woorden maar daden

We beginnen dit avontuur door de Liefde van God in ons zelf een woonstede te geven. Dit betekent dat iedereen die zich aangesproken voelt door de Liefde zal moeten erkennen en bewust worden, waar hij of zij zelf zal moeten veranderen om een meer zuivere belichaming van Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde te zijn. Onze beweging begint dan ook met een  continu zelfgenezend proces binnen een scholingweg,  die ons door de Hïerarchie van Christus wordt aangereikt.  *

De Partij van de Liefde is zich er terdege van bewust, dat zij alleen zal slagen als ze een door God of de Liefde aanvaard en gezegende beweging zal kunnen worden. Een GRAALGEMEENSCHAP is een groep, die zich met Hart en Ziel onvoorwaardelijk leert overgeven aan de leiding van de innerlijke Christus. Het moge duidelijk zijn dat de scholingweg die hier bedoeld wordt, kan worden omschreven als de Mysteriescholing voor de Nieuwe Tijd. De beweging en de Partij voor de Liefde zal dus in eerste instantie beginnen als een scholingweg, die de leden met elkaar beginnen af te leggen.

Zo weven en bouwen de leden van binnen uit een nieuwe visie uit, die zij stap voor stap zullen verdiepen om vervolgens wanneer zij daar aan toe zijn, beginnen mee te werken aan het Plan van Liefde en Licht.


Master Plan voor een nieuwe internationale beweging voor herstel van de Liefde in de wereld
** Liefde in Bestuur & Overheid op Aarde  ( Love Governance on Earth )

Vanwege de nood der tijd kan deze beweging ook in politieke zin macht zien te verwerven en daarom zoek ik medestanders voor een nieuwe politieke partij in oprichting. Er is een korte en een lange termijn visie voor deze partij in ontwikkeling. Hier onder volgen de speerpunten van het programma op korte termijn van:

DE PARTIJ VOOR DE LIEFDE ©

Speerpunten voor het (nationale) programma van deze beweging / partij zijn:
Mobilisatie:

Bewust maken van de bevolking van de  prioriteiten die we nu moeten stellen. De Partij van de Liefde pleit voor een kabinet van Nationale Eenheid in dit uur van de wereldgeschiedenis. De situatie is zo alarmerend, dat wij ons moeten voorbereiden op zwaar weer. De wereld en in het bijzonder Europa staat voor fundamentele beslissingen, die het lot van de hele mensheid diepgaand zullen beïnvloeden en die richting moeten geven aan de Toekomst van o.a. de westerse alliantie van de NATO. 

Het Nederlandse volk heeft de Europese grondwet afgewezen en is daarom verplicht om niet alleen verantwoording af te leggen voor haar afwijzing, maar ook om te komen met voorstellen die wij als volk willen inbrengen om te komen tot een nieuwe Europese grondwet, die wij WEL willen steunen met onze stem als natie!

De beweging voor " Liefde in Overheid en Bestuur" heeft niet alleen een visie voor Nederland, maar vooral voor Europa als geheel dat in een diepe crisis over haar voortbestaan is geraakt omdat de Europese Unie spiritueel nog niet verenigd is!

Wij komen namens de Grote Witte Broederschap, die wij op Aarde vertegenwoordigen met een beweging en initiatief, een aantal verklaringen en een uitwerking van een MASTER PLAN geïnspireerd door onze Geliefde Meester van de Eerste Straal van Gods Wil, EL MORYA.

(Voetnoot 2013: Sinds enige tijd heeft deze Meester gekozen om voortaan te worden aangeduid als Master More )


Wanneer de mensheid als geheel, maar in het bijzonder de spirituele voorhoede van de mensheid die nu op aarde leeft, God voor wie ik nu spreek, wil gaan dienen door mee te werken aan dit initiatief, dan zal dit ongekende gevolgen hebben voor de planeet als geheel.

Nederland kent vele mensen die spiritueel aan het ontwaken zijn en tot hen richt ik mij in het bijzonder. Velen zijn zich bewust aan het worden van de leiding van Christus, of " het Hoger Zelf "en deze mensen weten van binnen uit of voelen dat hier een wonder plaats vindt!

Dit initiatief is een aspect van de conceptie van de Nieuwe Goddelijke Wereld Orde in tegenstelling tot "The New World Order" van o.a. de familie Bush , die de VS en de hele wereld op een dwaalspoor heeft gezet. Wanneer Europa dit plan zal accepteren en uitvoeren zal niets meer in de weg staan om GODS KONINKRIJK op Aarde te vestigen en zal veel negatief Europees karma en de gevolgen ervan voor ons continent en haar bevolking geen werkelijkheid hoeven worden.

Wij kunnen dan dit negatieve karma balanceren met zelfkennis en inzicht over alles wat in het verleden in de 2 wereldoorlogen is gebeurd en in nederigheid Gods Genade deelachtig worden. Een glorieuze taak voor de toekomst, voor de Gouden Eeuw van Aquarius, ligt voor ons!
God laat niet varen het werk zijner handen.

 Er zijn maatregelen genomen en van kracht, samenhangend met de werkzaamheid van de 7e Straal van de Violette Vlam, waardoor het negatieve karma van Europa wordt getransmuteerd, wat veel onheil zal voorkomen. Wie oren heeft die hore en wie ziende is moge aanschouwen dat hier de WAARHEID van GOD wordt geopenbaard, de WAARHEID die ons VRIJ zal maken.

De Unificatie van Europa 

Dit is absoluut nodig, voor het begin van de Nieuwe Spirituele Wereld Orde zoals GOD die bedoeld heeft voor dit continent en de wereld als geheel. Europa worstelt met haar identiteit omdat ze nog geen nieuwe Spirituele identiteit heeft zoals God dat voor dit werelddeel heeft bedoeld. In de geestelijke wereld is deze identiteit zich aan het vormen en weldra zal zij haar eerste levensteken geven!

Nederland is nu weer geroepen om daar voortrekkers rol in te vervullen, zoals zij dat ook gedaan heeft aan de wieg van het nieuwe verenigde Europa. Nederland dat de Europese grondwet afwees, kan zich nu bewust worden van haar rol in het vestigen van Gods Koninkrijk op aarde aan het begin de GOUDEN EEUW van AQUARIUS. Nederland is spiritueel gezien in sommige opzichten, vergelijkbaar met Israël. "

"Holland = "Holy Land" ="Heart" of Europe!"

Nederland vertegenwoordigt daarbij vooral het Moeder aspect, de zorgzame genezende, opvoedende en beschermende rol van de Moeder met haar onvoorwaardelijke Liefde voor haar kinderen.

 De op te richten Partij van de Liefde maakt deel uit van een spirituele beweging die zich over heel EUROPA, ja de hele wereld aan het vormen is!

Europa wordt geroepen om God die Liefde is, Schepper van Hemel en Aarde en al wat is, definitief de plaats te geven die Hij inneemt in het leven, namelijk de plaats boven aan de top van de Piramide des Levens, of zo u wilt in het hart en centrum van de samenleving en de mens. * God keert terug tot ons, zijn kinderen in deze Wederkomst van Christus, waar de Beweging voor Liefde ( God= Liefde) in Bestuur & Overheid en de Partij van de Liefde van getuigt. De Spirituele Beweging en Partij die zich hier presenteert is een internationale beweging, geleid door de Heilige Geest van God en de Hiërarchie van Christus, ook wel de Grote Witte Broederschap genoemd.

Deze Universele Broeder en Zusterschap, is om het eenvoudig te zeggen de Spirituele Regering of Directie van onze planeet, die door God is aangesteld. Zij heeft altijd bestaan en sinds de val van de mens uit het paradijs heeft zij gewerkt aan het reddingsplan voor de mensheid. Wij kennen dit Spirituele College als de ten hemel gevaren Meesters, waarvan de bekendste, Jezus de Christus is.  * Zij werken vanuit Gods Koninkrijk met behulp van hun vertegenwoordigers en leerlingen op aarde op alle gebieden van onze samenleving. Op 4 juli 2006 kondigde de ten Hemel gevaren Meester Saint Germain, de Hierarch van de 7e Straal van Vrijheid, Vergeving en Alchemie aan dat op deze historische dag het Aquarius Tijdperk is begonnen volgens de Kosmische Klok. *

Tijdens de Zweedse Conferentie van de Broederschap ongeveer 7 weken geleden werd bekend dat Europa opnieuw gesponsord wordt om haar rol en functie in de Nieuwe Tijd te kunnen vervullen. ( zie: De Graal 15: Nieuwe Dispensaties voor Europa

1. Onze boodschap aan de mensheid is er één van eeuwige onvoorwaardelijke Liefde, die wij willen demonstreren aan de wereld. (Ours is a message of infinite Love and we must demonstrate that Love to the World) *

Wij zijn ons bewust geworden, dat alleen de Liefde de wereld en de mens kan redden. Wij beseffen dat we fundamentele nieuwe keuzes moeten maken op alle gebieden in de samenleving en in ons persoonlijke leven, waarbij de Liefde altijd de het laatste woord heeft en niet langer het ego van de mens, de innerlijke antichrist. *

2. Verenigen van alle mensen van goede Wil, uit alle sectoren en partijen om het Plan van Licht Liefde op aarde te herstellen en de huidige wereldcrisis te genezen.

3. Het opstellen van een Plan van actie om de crisissen op het gebied van vrede, energie, milieu, ecologie, klimaat, ( de mogelijke dreiging van oorlog, de energiecrisis, de dreiging van de elementen, het gebrek aan schone lucht, schoon drinkwater en gezond voedsel ) en gezondheid zo goed mogelijk op te vangen en mogelijk te voorkomen. *

4. Vrij maken van mensen, geld en middelen voor het op orde brengen van Nationale Veiligheid en Stabiliteit. De beveiliging van Nederland en de Nederlandse bevolking door uitvoering van het Master Plan ( punt 3, denk aan een nieuw deltaplan ter beveiliging tegen overstromingen).

Preventie van of anticipatie op, de mogelijke gevolgen van (natuur en milieu) rampen en (inter) nationale chaos, als gevolg van toenemende spanningen in de samenleving. 

Te volgen filosofie op korte termijn: 

Voorkomen is beter dan genezen en goed voorbereid zijn op mogelijk ontij is de beste garantie voor veiligheid. Het gaat ons dus absoluut niet om het zaaien van angst. Wij zeggen alleen dat je wel doof en blind moet zijn als je de mogelijke toekomstige problemen niet voorziet. Regeren is vooruit zien en dat gebeurt nu niet of nauwelijks. Hedendaagse politiek houdt zich te veel bezig met de waan van de dag, zoals peilingen, links rechts denken (dualisme), met wat mensen scheidt in plaats van met wat mensen verbindt. 

5. Onmiddellijk stoppen met deelname aan oorlogen en "willekeurig en zinloos geweld" in binnen en buitenland. Een overheid die tegen de wil van het volk, steun en medewerking verleent aan een onrechtmatige en onrechtvaardige oorlog zoals die in Irak en Iran worden gevoerd, waarbij wij direct of indirect verantwoordelijk zijn voor het doden van talloze onschuldige burgers, verliest haar autoriteit om normen en waarden van burgers aan de kaak te stellen. 

Toelichtingen

Wij zullen ons opnieuw moeten voorbereiden op 7 magere uiterst moeilijke jaren. Er is geen enkele reden om nu te juichen over het feit dat het goed zou gaan met de economie. We zitten in de moeilijkste periode die maar denkbaar is, een tijd die in alle Heilige Geschriften der Aarde is voorspeld als het einde der Tijden ( zie bv. het Bijbelboek Openbaringen en denk aan het werk van Nostradamus en aan talloze andere bronnen ) Het is geen tijd voor een feestje, maar een tijd van "All hands on deck! " 

De realiteit is dat de meeste mensen die in eigen land al financieel in de problemen zaten, nog maar dieper in de problemen geraken, terwijl de kloof tussen arm en rijk blijft groeien, tenzij de overheid deze rampzalige situatie, die zal leiden tot enorme sociale onrust, nu eens echt gaat aanpakken. 

Ondanks de goede bedoelingen van de linkse partijen zijn hun maatregelen onvoldoende om werkelijk perspectief te bieden op verbetering. Het wordt weer dweilen met de kraan open, pappen en nathouden en dit zal spoedig blijken naarmate we wreed uit de droom van de te rooskleurige toekomstverwachtingen op korte termijn, worden opgeschrikt. * Terwijl VVD en CDA zich op de borst staan te kloppen over het feit dat ze het zo goed hebben gedaan, (alsof we niet gewoon heen en weer geslingerd worden in de golven van een zeer onrustige wereldeconomie) voltrekt zich onder onze ogen het nachtmerrie scenario van een steeds zieker wordend leefklimaat wat tot uiting komt in enorme toename van geestelijk en lichamelijk lijden in de vorm van ziekte en psychische wanhoop onder de mensen.

Op wereldniveau is het contrast tussen rijk en arm zo schrijnend, dat je je er voor schaamt, dat je tot het rijke West Europa behoort, dat zijn broeders en zusters in de derde wereld decennia lang letterlijk de martelende hongerdood laat sterven, terwijl wij miljarden aan moordwapens verspillen die wij niet nodig hebben en ook niet zouden moeten willen hebben. * Wat nodig is , is een realistisch beleid voor de korte termijn van 7 jaar en een Nieuwe Tijdse visie voor de wat langere termijn, die zal aanbreken na 2012. De groep die zich gaat verenigen binnen dit initiatief, zal beiden ontwikkelen en op een speelse creatieve manier werken aan een werkelijk Vrij Nederland. 

In het Drama " UTOPIA " dat ik hier schrijf  zal een plan worden ontwikkeld voor de heroprichting van ORANJE VRIJSTAAT , the Kingdom of the Netherlands. Kortom als symbool voor Het Nieuwe Tijdse Nederland! * Hiermee brengen we een saluut aan o.a. de kabouterbeweging van de jaren '70 van de vorige eeuw!  Ook aan Tolkien, de auteur van "Lord of the Rings", die geboren werd in Bloemfontein in de voormalige Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika,  ja zelfs aan de avontuurlijke geest van de Verenigde Oost Indische Compagnie. ( Is meneer Balkenende ook blij )

Financiering

Voor de vreedzame revolutie en het nieuwe beleid dat wij voorstaan is natuurlijk veel geld nodig. waar halen we dat vandaan? * Zeer veel geld kan worden bezuinigd op defensie en specifieke uitgaven in de gezondheidszorg , die o.a. het gevolg zijn van de 50 jaar lange weigering om de alternatieve leef- en geneeswijzen evenals de holistische en spirituele inzichten te integreren in de gezondheidszorg en de samenleving. 

Wij zijn een zeer kleine natie en van geen enkele militaire betekenis op het wereldtoneel. Wij hebben geen Joint Strike Fighters nodig, noch F 16's, geen kanonnen, geen zware wapens of tanks, geen kruisers, geen onderzeeërs, geen kruisraketten en ga zo maar door...

Miljarden kunnen hier op bezuinigd worden en het is volstrekt idioot dat wij doorgaan met dergelijke uitgaven. Wij heten een beschaafd christelijke samenleving te zijn die steeds maar hamert op normen en waarden, maar weten we wel waar we het over hebben? 

Moraal, ethiek 

Normen en waarden vloeien vanzelfsprekend voort uit het hart waar de Liefde in is geboren! Als je echt fundamenteel partij kiest voor de Liefde en haar leert belichamen, door de Liefde te laten regeren in je wezen, dan zul je altijd de hoogst denkbare normen en waarden uitdragen, zonder er over te hoeven spreken.

We moeten durf hebben om de dingen bij de naam te noemen. Jezus zegt het zo; *
'Heb uw naaste lief gelijk uzelf en God boven alles". Ofwel heb de Liefde lief boven alles, immers GOD=LIEFDE,  ofwel de Liefde is het hoogste gebod, de absolute norm en ultieme waarde! Liefde  voor de medemens, betekent ook: "Wat Gij niet wilt dat U geschiedt, doe dat ook een ander niet" 

Welke overtuiging we ook aanhangen, niemand met gezond verstand zal ontkennen dat de ontwikkeling van Liefde de universele weg is, die leidt tot waarachtig geluk. De partij van de Liefde wil deze hoogste geestelijke norm en wet van de kosmos boven aan de agenda zetten in een wereld die vergeten lijkt te hebben, waar het eigenlijk om draait! * Als we collectief partij kiezen voor de Liefde, is het vanzelfsprekend, dat wij als mensheid de wapens afleggen, elkaar vergeven en opnieuw beginnen te bouwen aan een nieuwe wereld die we samen laten regeren door de Liefde. Verbeter de wereld en begin bij jezelf nietwaar?

Dus laten wij aan de slag gaan, iemand moet toch beginnen? *
In mijn plannen voor Nederland gaat het leger op de schop en worden marine luchtmacht en landmacht snel omgevormd volgens het principe "geen wapens maar ploegscharen", (noodzakelijke werktuigen en transportmiddelen, geen oorlogsmachine maar een "leger des heils", dat bijvoorbeeld bij het nieuwe deltaplan voor Nederland wordt ingezet, want dat plan moet snel worden uitgevoerd! Het leger wordt dus een mobiele, zeer flexibele organisatie die o.a. grote projecten gaat uitvoeren ter bescherming van ons land tegen het wassende water. 

Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van eb en vloed als aandrijfkracht voor energie opwekking. In combinatie met zonne-energie, wind energie en andere schone brandstoffen, zullen we het percentage groene energie aanzienlijk moeten verhogen.  Laten we het goede voorbeeld in de wereld geven en de Liefde in Praktijk brengen, die vrij is van angst. Laten wij de wapens definitief afleggen in het besef dat wanneer wij anderen schaden, wij ons zelf schade toebrengen en in het vertrouwen dat de Liefde ons beschermt terwijl wij de wereld een waarachtig voorbeeld geven van wat het betekenen kan om te leven in de Kracht van de Liefde, de AL Macht van het Universum.

Dit te vormen "leger des heils" kan desgewenst ook ingezet worden bij internationale natuurrampen en zelfs uitsluitend vreedzame hulp bieden in oorlogsituaties, zolang we maar niet actief meedoen aan het uitmoorden van wie dan ook!

 A. Bewust Zijn 

Persoonlijke ervaringen in het praktisch werken aan bewustzijnsontwikkeling in de gemeenschap.

"Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft" ,  Jezus *

Het grote probleem van deze wereld is dat er wel mensen en ideën zijn die oplossingen bieden voor de talloze problemen in de wereld, maar dat deze  mensen en organisaties niet voldoende de kans krijgen om hun uitvindingen en inzichten tot beleid te maken zodat  die ideeën  algemeen overal kunnen worden toegepast. Dit komt omdat de Antichrist, bijna nog overal aan de touwtjes trekt, zowel in het innerlijk van de mens als in onze samenleving. *

Als voorbeeld neem ik de gezondheidszorg. Al sinds 1975 ben ik een voorstander van alternatieve geneeswijzen en in dat veld heb ik ook de nodige kennis en ervaring, zowel als therapeut als docent. Ook heeft ondergetekende in vele initiatieven en besturen  gezeten om de alternatieve leef-  en geneeswijzen te bevorderen en erkend te krijgen in Nederland. Tot op heden is dit maar zeer gedeeltelijk gelukt. Wat je tegen komt is meestal onwetendheid, onwil, domheid, vooroordeel, arrogantie en angst.

Ons HBO en universitair onderwijs blijkt zo slecht te zijn dat met name veel academici niet vrij onbevooroordeeld en zelfstandig meer kunnen denken! Vandaar dat een grote meerderheid van de academici, sinds de 2e wereldoorlog systematisch de alternatieve leef en geneeswijzen als hekserij naar de brandstapel verwezen.

Wanneer je met vertegenwoordigers van deze "harde lijn" materialisten spreekt, die ons soort mensen altijd denigrerend aanduiden als "kwakzalvers en  zwevers",  dan is de haat die zij voelen tegenover wat ik zelf vertegenwoordig, zo duidelijk, dat je er onpasselijk van kunt worden. Dit komt omdat de anti Christ zich een stevige plaats in het hoger onderwijs en de machtselite van de wereld heeft verworven.

Als kind begreep ik al dat de natuur veel wijzer is als de mens. Vandaar dat ik geen arts werd wat ik aanvankelijk wilde, maar sjamanisme, natuurgeneeskunde, klassieke homeopathie, spirituele psychotherapie, healing technieken en Antroposofische geneeskunde ging studeren. Dertig jaar ervaring als therapeut, hulpverlener en docent hebben mij bewezen dat ik ook in de praktijk gelijk kreeg als het gaat om de superioriteit van de natuurlijke leef- en geneeswijzen,  in vergelijking met de moderne westerse leef- en geneeswijze!

Omdat ik ook al snel door had dat het met name aan bewustzijn ontbrak, probeerde ik op tal van manieren daar praktisch iets aan te doen. Zo werd ik docent aan verschillende Academies voor Natuurgeneeswijzen en stond ik in Zutphen aan de wieg van het vegetarisch eethuis de Kloostertuin , dat mijn vrienden en ik jarenlang hebben  georganiseerd.

Mijn praktijk eerst aan huis, toen aan de Berkelkade te Zutphen werd een plek waar mensen met vragen kwamen die niet alleen in de spreekkamer, maar ook in cursusvorm werden beantwoord. Door de jaren heen leidde dit uiteindelijk tot het Lichtcentrum voor de Nieuwe Tijd , waar ik ruim 10 jaar leiding aan gaf. 

Ook richtte ik de Academie Raphael op in Zutphen, een school voor esoterische geneeskunst en trachtte ik ook nog ruim 10 jaar vorm te geven aan de InMarkt manifestatie in Zutphen, een culturele markt, waar met name alternatief Zutphen goed vertegenwoordigd was. Dit heeft weer geleid tot het volgende Project, waar u nu de vruchten van plukt, n.l. het InMarkt Project op het internet.

Maar collectieve bewustzijnsverruiming gaat langzaam!

Inmiddels ben ik bijna 54 jaar ( (2006) en besloot ik onlangs, mede vanwege de verkiezingen en al wat zich in politiek Nederland beweegt en geïnspireerd door mijn geestelijke leraren, nog één groot en lang lopend project op te zetten om de wereld te laten weten dat ik geleefd heb vanuit een onwaarschijnlijk grote passie en Liefde voor God, mens en natuur en  het leven zelf.

Dit is dus het begin van dit mega Project dat ik " UTOPIA" heb genoemd! * Na mijn 17 artikelen over de Graal op deze website, die een inleiding vormen op dit mijn komende werk, beschrijf ik hierbij  een visie voor het genezen van de onwetendheid en het gebrek aan bewustzijn op aarde door ook politiek actief te worden, al is het maar als een 'mystery play'.

De belangrijkste taak van de spirituele, kunstzinnige maatschappelijke en politieke beweging die ik hier beschrijf, is dan ook het praktisch uitdragen van de hoogste spirituele idealen en kennis van het geestelijke leven, opdat bewustzijn en kennis van de WAARHEID, de mensheid zal bevrijden van het juk van de ANTICHRIST. *  Hierbij maak ik dankbaar gebruik van wat anderen voor mij hebben ontwikkeld, zoals het werk van Rudolf Steiner en de Antroposofie waarin ik mij veel in heb verdiept.

We hoeven tenslotte niet steeds het wiel uit te vinden en na diepgaande studie en  onderzoek van vele religieuze, filosofische en spirituele scholen uit heel de wereld, ben ik van mening dat hier in Nederland in ieder geval met name door de Antroposofische beweging zeer veel goeds tot stand is gekomen, dat heeft bijgedragen aan bewustwording en het verspreiden van waarachtige spirituele kennis. *

Helaas is het wel zo dat naar mijn mening ook de Antroposofische beweging in  Nederland zich  in een grote crisis bevindt, hetgeen in alle werkgebieden tot uiting komt. Deels heeft dit te maken met het alom heersende conservatisme, maar ook wel degelijk door het gebrek aan mensen die de Antroposofie van binnen uit kunnen vertegenwoordigen.

* Hiermee bedoel ik dat er te weinig mensen zijn binnen de Antroposofie die werkelijk getuigen zijn van het LEVENDE WOORD! Of weer anders gezegd, er zijn in de werkvelden nog te weinig mensen die spiritueel bekwaam en bevoegd zijn om de taak te vervullen waarvoor zij zich gesteld zien. Het gevolg van dit gebrek is geweest, dat de Antroposofie grotendeels in handen is gekomen van wat Jezus de "schriftgeleerden" noemde, de mensen die wel de letter van de wet  (intellectueel) kennen, maar de geest niet hebben! **

Deze truc van de Antichrist, om binnen te dringen in de gemeenschappen van het "Het Licht" en die dan eerst op subtiele wijze, maar later op grove manier de WAARHEID die gebracht is te controleren en vervolgens te verkrachten, is al eeuwen oud. Dit gebeurt maar al te vaak met het werk van de grote ingewijden van alle tijden en het meest schandalige voorbeeld is natuurlijk, wat kerken 2000 jaar lang hebben gedaan met de leringen van Jezus Christus. *  Het Levende Woord en de Waarheid van GOD van deze Meester van de Grote Witte Broederschap, is in vrijwel geen enkele Christlijke kerk meer te vinden! 

Steeds heeft God vele zonen en dochters naar de aarde gestuurd om orde op zaken te brengen en ik getuig daarvan omdat de Tijd van het Oordeel van God is gekomen en dit tevens de tijd is van de Wederkomst van Gods zonen en dochters en de wederkomst van Christus op aarde, in de harten der mensen, die Hem willen aanvaarden.

B. Onderwijs & Opvoeding

Hier moet enorm veel gebeuren: In het algemeen moet er meer discipline bijgebracht worden bij de jeugd. Geen rigide discipline, maar de gestage (meditatieve) flexibele discipline die ons tot instrumenten maakt van Liefde.

1. Versterking van de positie van het bijzonder onderwijs met dien verstande dat islamitisch onderwijs totaal wordt vernieuwd naar een meer universeel model met behoud van eigen identiteit.

2. Herinvoering en herwaardering van de Technische School, Huishoudschool en de Mavo ( bedoeld wordt herinvoering, herwaardering van praktisch technisch onderwijs, onderwijs voor beroepen in zorg en huishouding en Middelbaar onderwijs op een niveau tussen  basis en middelbaar onderwijs in )

3. Invoering van gedegen universeel  godsdienstonderwijs in alle wereldreligies ook op openbare scholen als onderdeel van de algemene ontwikkeling. Dit zou kunnen worden geïntegreerd met maatschappij leer.

4. Invoering van Sociale Dienstplicht. Gedurende ongeveer 9 maanden dient iedere jonge Nederlander (eventueel in 2 of 3 periodes) tussen zijn 16e en 21e jaar zich tegen bescheiden stagevergoeding voor de samenleving in te zetten, waar dat nodig is.

Dit kan tevens worden aangemerkt als een sociale stage en oriëntatie op de maatschappij en behoort ook bij de algemene ontwikkeling van waarden en normen. Het is normaal dat wij de samenleving iets terug geven voor wat is opgebouwd om onze scholing en opvoeding tot het 21 levensjaar mogelijk te maken.

C. Zorg en Gezondheid

1. Totale herwaardering erkenning en integratie van de bonafide Alternatieve Geneeswijzen tot op grondwettelijk niveau. Integratie van alternatieve geneeswijzen in het academisch onderwijs.

2. Invoering van biologische / ecologische beginselen in wetgeving voor alle sectoren van land en tuinbouw, visserij, veeteelt, dierhouderij en natuurbehoud. Liefde voor dier en natuur gebied ons ook op deze terreinen revolutionaire stappen te zetten, zoals het terugdringen van de vleesconsumptie. *

3. Invoering van nog strenger milieu maatregelen en - wetgeving ten aanzien van industrie verkeer en bedrijfsleven.

D. Armoede bestrijding (in eigen land), door een eerlijke verdeling van de welvaart

1. Graduele verhoging van de( belasting) lasten voor de top 33 % inkomens en vermogen bezitters. *

2. Individuele verhoging van het inkomen ( kinderbijslag, minimum loon, bijstandsnorm, a.o.w., w.a.o. huursubsidie, ziektekosten ) op basis van nieuwe meer rechtvaardige op te stellen normen. ( meer voor gezinnen met kinderen, bejaarden, gehandicapten en chronisch zieken, en andere financieel kwetsbaren in de samenleving.) *
3. Verplichte snelle integratie van nieuwe Nederlanders. Inburgering school wordt afgesloten met een soort staatsexamen dat recht geeft op het Nederlandse staatsburgerschap. *
4. Bij het inburgeringstraject van iedere nieuwe Nederlander is een belangrijke rol weggelegd voor de goed geïntegreerde hier wat langer wonende nieuwe Nederlanders uit hetzelfde land van herkomst. (werkgelegenheid, voorbeeldfunctie) *

5. Snelle revitalisatie van probleemwijken *

6. Opheffen van zoveel mogelijk voedselbanken door gemeenten geld en middelen te geven om de armoede te bestrijden. *

7. Versterking van de welzijnssector. *

8. Stimulatie van particulier initiatief door financiële ondersteuning van nieuwe ondernemers met visie. *

9. Aanzienlijke verhoging van bijdrage aan ontwikkelingsamenwerking.

E. Verkeer & Milieu

Sterk terugdringen van autobezit en autogebruik, versterking en verbetering van het Openbaar Vervoer. Stimulatie van ontwikkeling van groene energie is een absolute prioriteit voor het behoud van de aarde. (zie verder onder algemeen de verklaring van het "Earth Charter" initiatief.) Internationale samenwerking is vanzelfsprekend noodzakelijk en Nederland kan hierin het initiatief nemen in Europa!

F. Omvorming van monetaire stelsel

(Zie hier voor de separate latere artikelen en bijdragen over ons monetaire stelsel)

Algemeen:

Invoering en erkenning tot in de grondwet ( voor zover nog niet aanwezig) van het leidende principe van Universele Liefde als beginsel van de Staat en al het menselijke handelen (denken, voelen willen doen en spreken) van de burgers. * De erkenning van dit beginsel van Universele Liefde, is een erkenning van een hogere innerlijke morele autoriteit dan de mens(heid) als zodanig.

Het individu wordt vrijgelaten om dit te verbinden met religie of niet! Want ook VRIJHEID om te kiezen is een leidend beginsel dat ons door God geschonken is!

Geleidelijk omvormen van de eerste kamer tot direct door de burger verkiesbare volksvertegenwoordigers, die zich vooral bezig houden met de bewaking en toetsing van de geestelijke en morele aspecten van de wet en regelgeving vanuit Filosofisch, Religieus of levensbeschouwelijk gezichtspunt. Tevens kunnen binnen de ideale eerste kamer, onafhankelijk van de 2e kamer bijzondere wetsvoorstellen worden gedaan en voorbereid. Eerste en tweede kamer moeten fungeren als weerspiegeling van vader en moeder aspect van de samenleving. Ze zijn gelijkwaardig, maar hebben een andere insteek en verantwoordelijkheid.

Invoering van sociocratische principes en driegeleding in het sociale maatschappelijke leven. Organische benadering van de Staat en samenleving.

Grondwettelijke invoering en bewaking van het principe van Duurzaamheid voor alles wat wij ontwerpen produceren en (ver)bouwen
Invoeren of bevorderen van het beginsel van kleinschaligheid in onderwijs zorg, bedrijfsleven. Bedoeld wordt ook dat in grotere (werk)verbanden gezocht wordt naar de menselijke maat in ( samen) leven, samenwerken en communiceren. Meer teamverband tussen mensen, meer warmte meer Liefde.

Onderschrijven, implementeren en naleven van alles wat is opgenomen in de internationale verklaring van de rechten van de mens. *
Veel nauwere samenwerking in Benelux verband binnen Europa. *
Tot zover een eerste schets van dit project.
Wilt u meer weten, meewerken, bijdragen of lid worden van deze beweging en partij in oprichting, dan kunt u mij een email sturen.

Ik kies partij voor de Liefde, u ook?

I AM roeland The Flying Dutchman 

klik hier voor het volgende artikel in deze serie

Online

We hebben 179 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +