personal4

Nieuwe dispensaties voor Europa!

GROOTS NIEUWS: De Opgevaren Meesters hebben tijdens de conferentie in Zweden aangekondigd dat zij voor Europa en haar volkeren nieuwe dispensaties hebben gekregen. Dit is spiritueel wereldnieuws van grote betekenis!  In dit artikel zullen wij ingaan op de gevolgen van deze dispensaties voor de toekomst van dit continent en de Europese volkeren. 

3foldflame circle

Nieuwe dispensaties voor Europa!

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

God laat niet varen het werk Zijner Handen

De conferentie in Zweden van de Grote Witte Broederschap brengt het beste nieuws dat Europa sinds lange tijd op spiritueel gebied heeft gehad! De Meesters maakten bekend dat zij voor Europa nieuwe dispensaties hebben gekregen van de karmische raad van onze planeet, die ongekende mogelijkheden bieden om Europa's Goddelijke Opdracht te vervullen in het op aarde brengen van de Gouden Eeuw van Aquarius. 

 Het Inmarkt Project zal hier in de komende maanden veel aandacht aan besteden, want de sponsorschap van de Grote Witte Broederschap, heeft diepgaande en zegenrijke gevolgen voor onze nabije toekomst.

In de eerste plaats voor hen die niet voldoende zijn ingevoerd in de esoterie.

De karmische raad van de planeet is als het ware, een spiritueel rechtscollege op het niveau van Gods Koninkrijk, die de mogelijkheden en beperkingen van de zich ontplooiende ziel, dan wel zielegroepen of landen en continenten vaststellen, in overeenstemming met het karma van het individu of de groep (bijv. een familie) of voor hen die in een bepaald gebied op aarde wonen.

Hoewel de karmische wetten in zekere zin een automatisch principe in werking zetten van oorzaak en gevolg, worden zielen die nog gevangen zitten in het rad van wedergeboorte regelmatig geevalueerd door de karmische raad. Dit gebeurt bijvoorbeeld voordat een ziel opnieuw op aarde incarneert en na de dood op aarde. Ook zijn er momenten dat leerlingen van de mysterieschool petities kunnen schrijven aan de karmische raad.

Ook Opgevaren Meesters kunnen een petitie indienen om bepaalde projecten te mogen sponsoren.De karmische raad bepaald dan of er voor een bepaalde individu, groep of werelddeel dispensaties, mogen worden verleend. Een dispensatie is een bepaalde toestemming of uitzonderingsregeling, soms een terughouden van het karma, soms het toestaan van interventie door de Broederschap of een andere maatregel die een hoger doel dient. In dit geval gaat het o.a. om het verankeren van een aantal Spirituele Vlammen. Dit zijn etherische vuren die astrale en mentale energieën verbranden en daarvoor een zuivere energie in de plaats stellen die de Europese volkeren helpen om sneller een hoger punt van ontwikkeling te bereiken.

Zie als voorbeeld in het vervolg van dit artikel, de Vlammen van Goddelijk Bestuur, Vrijheid en Vergeving, die respectivelijk door El Morya, Saint Germain en Kwan Yin verankerd zijn in Berlijn.

Ook voor continenten bestaat er een collectief karma! Dit karma bepaald in hoeverre de Opgevaren Meesters en de engelenhierarchiëen zoals de Aartsengelen mogen ingrijpen in het lot van het betreffende werelddeel. Dit hangt zoals al vaker gezegd niet alleen af van het karma van de groep, maar ook van de vorderingen van de spirituele voorhoede van die groep, en in het bijzonder de top 10 procent van de spirituele voorhoede van de mensen.

Twee Opgevaren Meesters spelen in ons geval een bijzondere rol. Naast Meester Jezus en Moeder Maria, zijn het vooral El Morya, de Chohan van de eerste straal van Gods Wil en Saint Germain, de Chohan van de 7e straal van Alchemie en Vergeving, die een bijzondere band met Europa hebben.

Verder gaf ook Gautama Buddha, die het ambt van "Heer van de Wereld" in de hierarchie voor planeet Aarde vervult, tijdens de conferentie een dictatie.

El Morya is o.a. bekend vanwege zijn vele incarnaties als bestuurder en leider van grote groepen mensen en landen om het maar eenvoudig te zeggen.  Hier vindt u bijzonderheden over enkele van zijn incarnaties op aarde. 

Saint Germain is de Hierarch van het Aquarius Tijdperk, Hij houdt de Vlam voor de Gouden Eeuw  en was o.a. bekend als de wonderman van Europa. meer informatie vindt u hier.

Voor een goed begrip van de verstrekkende betekenis van deze conferentie wordt de student dringend aangeraden om de dictaties zorgvuldig te lezen. Zij vormen niet alleen een schat aan informatie, maar zijn het fundament van wat de Goddelijke Visie voor Europa is en haar rol in de wereld. Bovendien bevatten de dictaties van de Meesters talloze sleutels voor de werkers in het veld en de leerling op het Pad van individuele Christuswording.

De conferentie verankert en versterkt het Licht van de Wederkomst van Christus in het collectieve onderbewustzijn en de harten van de spirituele voorhoede van de Europese volkeren. 

Mensen van Goede Wil, die deze dictaties met hart en ziel zullen lezen en verstaan,  zijn verbonden met de moderne mysterieschool onder leiding van de Opgevaren Meesters en hebben deel aan de Revolutie van het individuele en collectieve Chistusbewustzijn,

Veel meer mensen hebben die verbinding, dan algemeen wordt gedacht of geweten. Mijn artikelenserie over de Graal is mede bedoeld om Spiritueel Nederland  bewust te maken van ons aandeel in deze revolutie onder leiding van de Grote Witte Broedrschap.

Alle dictaties van de Europese Conferentie in 2006 vindt u hier onder!

 

Allow yourself to enjoy the journey 01.10.2006 Mother Mary
Keeping your peace while letting your light shine 01.10.2006 Gautama Buddha
All I want is constantly growing students 01.10.2006 El Morya - Master MORE
The spiritual path should make you more free, not less free 01.10.2006 Elohim Arcturus
Let the people of Europe choose the Living Christ! 01.10.2006 Jesus
Claim your Freedom in Europe! 30.09.2006 Saint Germain
God government versus human government 30.09.2006 El Morya - Master MORE
Be spiritual regardless of outer conditions 30.09.2006 Mother Mary

 

De conferentie begon met een dictatie van Moeder Maria. Daarna volgde de dictaties van:   El Morya en Saint Germain. verder waren er dictaties van: 

  Jezus: Let the people of Europe choose the Living Christ! - October 1, 2006

A message from Jesus in which he explains the need for spiritual people in Europe to acknowledge the Living Christ beyond all false images of Christ created by various Christian churches. He also explains the need to look beyond science and to discover the human ego as the source of all conflict.

Boeddha: Keeping your peace while letting your light shine - October 1, 2006

A message from Gautama Buddha in which he comments on the flow of energy between Eastern and Western Europe, what Western Europe can learn from the East, how to correctly understand the eightfold path and how to bear witness to your truth without letting anything disturb your peace Roeland Solcer

Elohim Arcturus: The spiritual path should make you more free, not less free

El Morya   - All I want is constantly growing chelas

Mother Mary    - Allow yourself to enjoy the journey

Saint Germain   -  I hurl the challenge: To be or not to be

A message from Saint Germain, given on October 3, 2006 at Kronborg Castle, north of Copenhagen, Denmark

De volgende belangrijke korte boodschappen hebben te maken met het ankeren van de Vlam van de Vrijheid , de vlam van Goddelijk Bestuur en de Vlam van Vergeving in Duitsland. Deze dispensaties voor Europa en de Duitse natie zijn een grote zegen voor de Europese toekomst ! We hebben de Engelse tekst aangehouden

We prepare for a mighty work in Europe

Note: The following dictations were given on October 9, 2006 in Berlin. They were given in a public square next to the German parliament, Der Bundestag.


A message from El Morya

I, El Morya, anchor the Flame of God Government over this building, Der Deutsche Bundestag, where truly many decisions need to be made in order to continue the essential work of the reunification of Germany. So that this nation may once again rise to its proper status in the European community—without going astray into another form totalitarianism or blindness or materialism, that might cause it to miss the opportunity to take a leadership role in this new Europe, that is to be a peaceful and prosperous Europe. And thus, simply cannot become so without the awakening, the spiritual awakening, of the German people, something that has been prepared for centuries but has not yet broken through into the physical manifestation that we desire to see happen within these next ten years.

Thus, I anchor an extraordinary flame, as a dispensation, here that we may have the absolute God Victory of a breakthrough that will awaken the German people to their full potential as spiritual people, and not simply as material automatons who blindly follow the blind leaders who lead them down the path of whatever form of totalitarianism may be ruling the day, however cleverly disguised.

Thus, Morya I am, and I anchor my flame and I claim Germany for Saint Germain.


A message from Saint Germain


Indeed, I am Saint Germain, and I too anchor a flame here, a Flame of Freedom, a flame of such ecstatic freedom that it will consume the dark cloud that has been hanging over Germany since Hitler took power in this nation and thereby took it into a downward spiral that has not yet been fully consumed.

Yet by the Grace of God, by the Flame of Freedom and by those in embodiment who choose to reinforce that flame – whether they are here in Germany or elsewhere – through the rosaries of Mother Mary, this downward spiral and all records of it will be consumed before the year 2012, so that we can indeed have a victory for this nation and for all of Europe, for the consuming of those records from the second world war that are truly weighing down this continent and are preventing it from ascending into the Golden Age and the vision of the Golden Age that I hold for Europe.

Thus, I now invite my beloved cohort on the seventh ray, Kuan Yin, to speak.


A message from Kuan Yin, the Goddess of Mercy


My beloved, I Kuan Yin, anchor an extraordinary Flame of Forgiveness, of Mercy, in this place. My beloved, this is a flame that is absolutely necessary, for if Europe is to move forward, then indeed there must be mercy. There must be unconditional forgiveness and a willingness to look at the past and then let it go without holding on to these old patterns that have plagued this continent now for so long that history keeps repeating itself and repeating itself beyond all sensibility and reason.

Thus, my beloved, I say to you that many nations in Europe, and especially the German nation, have a great mastery on reason. Yet reason without mercy is indeed blind and can lead you nowhere, except down the dangerous path of totalitarianism, of thinking that you can bring about the Golden Age through control. But I tell you, it is not so, for no amount of power and control by the state can bring about a Golden Age.

Only the Flame of Mercy and Forgiveness and the Flame of Freedom that set the people free to let go of the past and embrace their true creativity as spiritual beings will bring about a Golden Age in Europe, or anywhere else for that matter. But especially here in Europe, the Flame of Mercy is needed to consume these old records that are still preventing the people on this continent from embracing each other and rising into the glorious future that is the highest potential for this continent.

Thus, you might wonder, since we are only a few hundred yards away from the Holocaust memorial, why I have not chosen to anchor my flame there. But I tell you, it is because, even though this memorial is necessary, it is a monument that looks towards the past. And I do not desire to anchor a flame in a place that is dedicated to remembering the past, but rather in a place that is dedicated to making the decisions for the future.

And thus, I recognize fully that the holocaust memorial is indeed a step forward for the German nation. For in making this memorial, Germany has taken an important step towards dealing with its past. Yet as I have said, I anchor my flame over the German parliament, for this is where decisions must be made, so that this nation and Europe as a whole, can move forward into a Golden Age, where the past is left so far behind that it is only a memory. And there is no possibility whatsoever that the people and the nations of Europe will repeat history, for they have indeed learned the lessons of history. 


Thus, I say, “Let there be mercy to all!” For there is no darkness from the past that the Flame of Mercy cannot consume. There is no darkness from the past from which the Flame of Freedom cannot set people free. And there is no decision from the past that cannot be overcome through the Flame of God Government. And thus, through this trinity of God Government, Freedom and Mercy, we shall indeed endeavor to do a mighty work for the continent of Europe.

Thus, let it be done, let is be sealed, let it be anchored in all levels of the material universe, from the etheric, to the mental, to the emotional to the physical octave. It is finished!

* * * * * * * * * * * *

Nogmaals wil ik benadrukken dat deze dispensaties van de Karmische raad voor Europa van zeer groot belang zijn!  Het is dan ook de spirituele blindheid van de mensheid die verhindert dat deze gebeurtenissen geen voorpagina nieuws vormen en nergens op televisie te zien zijn.

Ik verzeker u dat als mensen spiritueel bewust zouden zijn, dat dit nieuws niet alleen wekenlang de media zouden bezighouden, maar dat er in Europa ter gelegenheid hiervan grote manifestaties en feestelijkheden zouden zijn.

De mensheid heeft nog nauwelijks enig benul van de wederkomst van de Christushierarchie en gaat nog bijna volledig op in de waan van de dag en het dualistische egobewustzijn.

Zij echter wiens hart, ogen en oren open staan voor de Goddelijke Waarheid weten waar ik over spreek, als ik zeg dat sinds de nieuwe dispensaties er een totaal nieuwe energie binnenvloeit in de aura van Europa, die een hogere frequentie heeft aangenomen.

Het is alsof eindelijk de stekker er weer inzit en er een krachtige schoonmaak plaatsvindt en nieuwe ordening aan het ontstaan is.

U kunt zich voorstellen hoe in alle vier de elementaalrijken (vuur, lucht, water, aarde) van de hogere naar de lagere, frequenties Goddelijke Opstandingskrachten werkzaam zijn. In de menselijke aura vloeit deze energie vanuit het etherische lichaam naar de lagere frequenties van respectivelijk het mentale, emotionele levens- en fysieke lichaam.

Kortom de Aura van Europa trilt van Hoop en Nieuw Leven!

Reden voor mij om regelmatig God te loven en te danken voor deze grote Genade en Hulp.

Deze wijzigingen en versnellingen voor het Europese continent zijn in toenemende mate voelbaar en zichtbaar voor de hooggevoelige discipelen van de Christushierarchie, ook wel de Grote Witte Broederschap genoemd.

In het vervolg van deze serie zal  verder ingegaan worden op de praktische uitwerking van deze spirituele dispensaties.

Roeland Solcer

Het volgende artikel in deze serie vindt u hier

 

Online

We hebben 122 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +