personal4

inmarkt-logo-2013

In deze tijd waarin wereldwijd duistere praktijken aan het licht komen, is het belangrijk dat we kritisch kijken naar de gangbare protocollen in de reguliere geneeskunde. 'Big Pharma' en 'nationale gezondheidszorg' zijn belangrijke instrumenten voor 'Big Brother' die door ons ook wel aangeduid wordt als de antichrist, om de mensheid te controleren en te manipuleren. Vrijwel iedereen bij wie kanker wordt geconstateerd staat voor de vraag of hij of zij chemotherapie wil ondergaan en of de patient zich zal laten opereren en bestralen. Er zij namelijk ook vele goede alternatieven.Onderstaand artikel laat zien dat de keuze niet vanzelfsprekned is als we goed geinformeerd zijn.

 

Bewijzen dat kankerchirurgie, bestraling en chemotherapie de mortaliteit verhoogt

Bron:

IS THE CURRENT TREATMENT OF CANCER SELF-LIMITING IN THE EXTENT OF ITS SUCCESS?

Ernst H. Krokowski,

Met alle links naar wetenschappelijke onderzoeken in het Engels:

Artikel van Walter Last.  Vertaald uit het Engels door Roeland Solcer , natuurgeneeskundig therapeut en klassiek homeopaat.

Het wordt algemeen aanvaard in het kankeronderzoek dat de overgrote meerderheid van de patiënten, of ongeveer 90%, sterft aan metastasen of secundaire tumoren, en slechts een kleine minderheid als gevolg van een primaire tumor.

Daarom moet het van groot belang zijn voor therapeuten en patiënten dat al meer dan 30 jaar geleden door Krokowski, overtuigend werd aangetoond dat kankerchirurgie de belangrijkste oorzaak is van metastases of uitzaaiingen.

Dit onderzoek werd volledig genegeerd door de beroepsgroep, het was gewoon te verschrikkelijk om te overwegen en patiënten kregen het nooit te weten (1).

Sindsdien zijn veel meer verontrustende gegevens en onderzoeken gepubliceerd, waarvan de laatste een algehele herziening is van een internationaal team van vooraanstaande onderzoekers van kanker met de conclusie die duidelijk blijkt uit de titel: 

Chirurgie veroorzaakt uitzaaiing bij borstkanker: Een ongelegen waarheid? (2).

Vanwege de onbetwiste status van de leden van dit team, kunnen hun conclusies niet langer worden genegeerd door de medische professie en zij veroorzaken veel consternatie, vooral omdat de evaluatie een voor iedereen toegankelijke publicatie is. Ik verwacht dat inspanningen worden gedaan om te voorkomen dat deze informatie wijdverbreid bij het publiek bekend wordt.

Het onderzoek toont ook aan dat de uitzaaiingen onafhankelijk zijn van de grootte van de primaire tumor, of de schijnbare kwaadaardigheid of de betrokkenheid van welke lymfeklieren dan ook. Metastases (uitzaaiingen) lijken vooral af te hangen van de mate van stress voor de tumor en de patiënt, de groei stimulatie als gevolg van het de wondgenezing geïnitieerd door de operatie, evenals de kwaliteit van het immuunsysteem.

Bovendien, zoals de volgende voorbeelden blijkt, is de chirurgie niet de enige medische procedure die een toename van metastases veroorzaakt. In de afgelopen jaren is er een gestage stroom van onderzoek waaruit blijkt dat in principe alle medische ingrepen kunnen leiden tot metastasen, terwijl een groeiend aantal natuurlijke remedies en methoden de neiging heeft om uitzaaiingen te remmen.

Recente onderzoeksresultaten

Hoewel het meeste kankeronderzoek wordt gefinancierd door farmaceutische bedrijven met het oog op de vergroting van hun winst, zijn er nu ook een groeiend aantal onafhankelijke studies die de negatieve kant van de conventionele kankertherapie tonen. Hier volgt een kleine selectie van interessante onderzoeksresultaten.

(Noot van de vertaler: De getallen achter de alinea's verwijzen naar websiteadressen met meer details over de onderzoeken.)

Belangenconflicten in het Kankeronderzoek

Deze analyse laat zien waarom het zo moeilijk is om de waarheid te vinden in het medisch onderzoek. Belangenconflicten bestaan in een groot aantal van kankeronderzoek gepubliceerde artikelen in medische tijdschriften en er is een hoge mate van financiële verbindingen tussen onderzoekers en farmaceutische bedrijven. Dit geeft vertekende resultaten met een meer gunstige uitkomst voor de onderzochte geneesmiddelen en technologieën (3).

(Noot van de vertaler: Op de InMarkt website is een uitstekende videolezing in het Engels te zien hoe een alternatief geneesmiddel wanneer het niet gepatenteerd kan worden en dus niet winstgevend is, door fraude, manipulatie van onderzoeksresultaten wordt geboycot.)

Experts willen stoppen met overdreven zogenaamd preventief kankeronderzoek (screening): Screening van borst en prostaatkanker heeft niet geleid tot een daling van de sterfte aan deze ziekten. In plaats daarvan leiden dergelijke massale bevolkingsonderzoeken tot ‘over-detectie en overbehandeling', een te snelle en te rigoureuze behandeling van tumoren (4)

(Noot van vertaler: en zelfs van operatieve en bestralingsbehandelingen van ‘carcinoma in situ', ofwel het allereerste mogelijke voorstadium van kanker waarbij nog geen enkele sprake is van een tumor!)

Morfine stimuleert kanker en verkort het leven: Morfine wordt al twee eeuwen gebruikt bij de behandeling van kanker. Nu blijkt uit onderzoek dat het de groei en verspreiding van kankercellen stimuleert en de overlevingstijd van de patiënten verkort (5).

Diagnostische X-stralen (röntgen of radiologische stralen) veroorzaken kanker

Geschat wordt dat de diagnostische röntgenstralen gedurende het leven de oorzaak is van 3,2% extra kankers in een populatie. Duitsland behoort tot de landen met de hoogste percentage van kankergevallen als gevolg van röntgendiagnostiek terwijl met 0,6%, het Verenigd Koninkrijk en Polen het laagste risico hebben gedurende een mensenleven, in Australië is het percentage 1,3% (6).

Radiotherapie (bestraling) brengt ernstige schade aan de botten

De wetenschappelijke wereld is geschokt door een rapport dat een enkele therapeutische dosis straling merkbare botverlies veroorzaakt. En jaren later osteoporose, bot necrose of botkanker kan ontwikkelen (7).

Meer straling gevaar: van blootstelling aan ioniserende straling is bekend dat het tot genetische schade leidt, die kanker kan veroorzaken. Een nieuwe studie heeft nu uitgewezen dat straling de weefsels en cellen in de omgeving van het bestraalde gebied kan aantasten, zodat toekomstige cellen in dit niet direct bestraalde gebied een grotere kans hebben om kankercellen te worden (ALTER 8).

(Noot van de vertaler: zoals bij borstkankerbestraling aantasting van longen ribben spieren pezen, hart en kransslagader en klierweefsel)

Chemotherapie bevordert metastase

Taxol, een chemotherapeutisch middel, veroorzaakt dat de microtentakels van kankercellen groeien en tumorcellen zich sneller opnieuw hechten en zo uitzaaien. Indien voor de operatie behandeld wordt met Taxol om de primaire tumor te verkleinen, gaat het niveau van circulerende tumorcellen 1.000 tot 10.000 maal omhoog, hetgeen de kans op uitzaaiingen verhoogt. (9)

Tamoxifen verhoogt agressieve tumoren

Tamoxifen voor borstkanker patiënten vermindert het risico op het ontwikkelen van een meer algemeen en minder gevaarlijke soort tweede borstkanker, maar heeft een meer dan viervoudig verhoogd risico voor het veroorzaken van een meer agressieve en dodelijke tumor (10)

Biopsie veroorzaakt uitzaaiingen

Biopsie kan actief de verspreiding van metastasen veroorzaken. Naald biopsieën veroorzaakte een toename van 50% van de metastasering naar de nabijgelegen lymfeklieren van de borst tumoren ten opzichte van ‘lump ectomies', ofwel zogenaamde borst-besparende operaties, waarbij een deel van het borstweefsel wordt verwijderd (11).

Stress bevordert kanker

Stresshormonen beschermen kankercellen tegen zelfvernietiging, bevorderen, de verspreiding en groei van tumoren direct en indirect door de verzwakking van het immuunsysteem en het stimuleren van nieuwe groei van bloedvaten. Stress werd geassocieerd met een snellere progressie van de ziekte (12).

Stress is dodelijk

Stress hormonen komen in grote hoeveelheden vrij als gevolg van angst rondom de operatie. Stress doet sterk afbreuk aan het immuunsysteem en het bevordert de verspreiding van metastasen. Het langdurig blokkeren van stresshormonen verhoogt de postoperatieve overlevingskansen bij kanker in diermodellen met 200-300 procent (13).

Borstkanker metastase na hormonale substitutietherapie

Eerder was aangetoond dat de hormonale substitutietherapie het risico op borstkanker verhoogt. Nu is uit een nieuwe studie gebleken dat het ook de kans op uitzaaiingen en/of de verspreiding naar de lymfeklieren (14) verhoogt.

Hormonale substitutietherapie verhoogt kans op kanker: In de afgelopen jaren is borstkanker sterk gedaald als gevolg van een overeenkomstige scherpe daling in het gebruik van hormonale substitutietherapie (15).

Ernst Krokowski

Ernst H. Krokowski, M.D., Ph.D. (1926 - 1985) was een Duitse professor in de radiologie. Zijn onderzoek leverde het eerste overtuigende bewijs dat kankerchirurgie uitzaaiingen veroorzaakt. Terwijl veel van zijn artikelen over verschillende onderwerpen nog steeds openbaar zijn, is zijn onderzoek naar de relatie tussen chirurgie en uitzaaiingen moeilijk te vinden, zelfs in het Duits.

Zijn enige ‘paper' over dit onderwerp in het Engels is niet opgenomen in PubMed, en het tijdschrift waarin het werd gepubliceerd bestaat niet meer (16). Vanwege het evidente belang van dit onderzoek heb ik dit artikel beschikbaar gemaakt op mijn website (1). Ook een college in het Duits kan nog steeds worden gedownload (17).

De samenvatting van zijn artikel luidt:

"Het kan niet langer in twijfel worden getrokken dat onder bepaalde voorwaarden diagnostische of chirurgische procedures kunnen resulteren in de ontwikkeling van metastasen. Analyse van gemetastaseerde groeicijfers heeft laten zien dat 30 procent (in hyperne) tot 90 procent (in sarcoom en seminoom) van de gediagnosticeerde metastasen werden uitgelokt door dergelijke procedures.

Dit is vastgesteld door tal van dierproeven en klinische waarnemingen, en vereist een verandering in het huidige concept van kankertherapie.

De eerder toegepast en bewezen behandelingen door middel van chirurgie en bestraling moet worden voorafgegaan door een metastase profylaxe. Drie verschillende manieren om een dergelijke profylaxe te bereiken zijn voorgesteld. "

Met radiologische beeldvorming heeft hij de groeicijfers van 2893 uitgezaaide tumoren gemeten bij 568 patiënten met verschillende vormen van kanker.

Aan dit onderzoek ontleende hij de volgende conclusies:

1. Metastasen ontstaan alleen vanuit de primaire tumoren of van hun lokale recidieven, ze verspreiden in een keer of slechts in een paar keren.

2. Lymfekliermetastasen gedragen zich biologisch anders dan orgaan metastasen [lymfekliermetastasen zijn relatief onschadelijk, orgaan uitzaaiingen zijn zeer gevaarlijk].

Hier zijn enkele belangrijke opmerkingen van zijn artikel:

* Opgeblazen slagingspercentages [van kanker chirurgie] zijn het resultaat van een selectieve samenstelling van de groepen patiënten die worden onderzocht of statistieken die dienovereenkomstig worden aangepast, dat wil zeggen gecorrigeerd.

* Het genezingspercentage van kanker in hetzelfde stadium en met gelijke tumorgrootte is (ondanks moderne behandelmethoden) niet verbeterd in de laatste 20 tot 25 jaar. Meer recente bevindingen verklaren dat de genezing niet significant is toegenomen sinds de jaren 1970, wat dus betekent dat de totale er geen significante verbetering of genezing is sinds de jaren 1950.

* Onbehandelde vrouwen na de menopauze met borstkanker leven langer dan medisch behandelde patiënten.

* Metastasen komen eerder voor in de snelgroeiende tumoren dan in de langzaam groeiende tumoren. Dit suggereert dat deze uitzaaiingen hun ontwikkeling beginnen op hetzelfde tijdstip als de eerste behandeling.

De huidige kankerchirurgie kan worden beschouwd als een tweede Semmelweis fenomeen! (Dr. Semmelweis voerde campagne voor chirurgen om zich te wassen en hun handen te desinfecteren om de sterfte van vrouwen tijdens de bevalling te beperken).

* Manipulatie van een tumor, zoals ernstige palpatie en druk [mammografie!], biopsie of chirurgie, resulteert in een plotselinge toename van tumorcellen die vrijkomen in het bloed met een hogere kans op uitzaaiingen.

* De relatie tussen de operatie en de vorming van uitzaaiingen was bijzonder indrukwekkend in enkele gevallen waargenomen: bij een patiënt met een sarcoom; de vorming van metastasen trad op na de operatie van de primaire tumor en telkens weer na vier verdere operaties van lokaal recidive tumoren.

* Het is al lang onderwezen in de geneeskunde dat een melanoom niet mag worden verwond, omdat laesies een explosieve groei van uitzaaiingen veroorzaken.

* Niet alleen verstoring van een tumor, maar ook operatie op een andere locatie kan leiden tot uitzaaiing.

* Hoe groter een tumor wordt de tragere groei, en enkele waarnemingen suggereren dat het uiteindelijk stopt met groeien.

* Bestraling en chemotherapie de tumor voor en na de operatie waren beiden onsuccesvol.

* De kans om een beslissende verbetering van het genezingspercentages komt slechts eenmaal voor in de loop van het kankerproces, namelijk op het moment van de eerste behandeling.

An Inconvenient Truth?

Het volgende verslag citeert een gestage stroom van studies waaruit blijkt dat het beter is voor patiënten om tumoren met rust te laten.

Maar dat is niet in het belang van de kanker-industrie waarvoor invasieve behandeling het financiële levensbloed is. Er waren altijd al nieuwe geneesmiddelen en nieuwe manieren om chemotherapie en radiotherapie met chirurgie te combineren, waarbij beweerd werd dat nu eindelijk een manier gevonden was om het leven van patiënten te verlengen.

Met deze nieuwe methoden voor vroege detectie waarbij zeer kleine, voorstadia, van niet-invasieve en sluimerende tumoren ook geclassificeerd werden als kanker (carcinoma in situ) en die ook niet kwaadaardig geworden zouden zijn geworden indien ze met rust gelaten zouden worden, toonden sommige statistieken dat er inderdaad gezondheidswinst geboekt werd.

(Noot van de vertaler: Hier wordt bedoeld dat door deze manier classificeren c.q. manipuleren van het aantal kankergevallen de genezingspercentages in het onderzoek omhoog zijn gegaan)

Dit is nu veranderd met een uitgebreide recensie van dit internationale team van vooraanstaande onderzoekers van kanker.

Hieronder volgt de samenvatting van; “Chirurgie bevordert uitzaaiingen bij borstkanker: An Inconvenient Truth?” (2):

'We herzien ons werk van de afgelopen 14 jaar dat begon toen we voor het eerst geconfronteerd werden met bimodale terugval patronen in twee borstkanker databases uit verschillende landen.

Deze gegevens waren onverklaarbaar met het aanvaarde paradigma omtrent de continue groei van tumoren. Om deze gegevens toch te verklaren, hebben wij voorgesteld dat de groei van gemetastaseerde borstkanker gewoonlijk periodes omvat van tijdelijke ruststadia in zowel de 'single-cel' fase als in de fase van a- vasculaire micrometastasen.

Wij gingen er nu van uit dat operatie, om de primaire tumor te verwijderen vaak de ruststadia beëindigd wat vervolgens resulteert in versnelde terugval in tumorgroei. Deze iatrogene gebeurtenissen zijn blijkbaar heel gewoon want meer dan de helft van alle gemetastaseerde recidieven ontwikkelen zich op die manier.

Ervan uitgaande dat dit waar is, moet er voldoende en duidelijk bewijs in de klinische gegevens te vinden zijn. We herzien hier het borstkanker paradigma vanuit een verscheidenheid aan historische, klinische en wetenschappelijke perspectieven en onderzoeken hoe latentie en door de operatie veroorzaakte beëindiging van deze latente ruststadia zouden worden waargenomen en wat dit zou betekenen.

Ruststadia kunnen worden geïdentificeerd uit deze uiteenlopende gegevens, maar het meest opvallende is de plotselinge gesynchroniseerde beëindiging van de ruststadia na primaire chirurgie.

“Op basis van onze bevindingen stellen wij een nieuw paradigma voor het vroege stadium van borstkanker. We stellen ook een nieuwe behandeling voor die bedoeld is om de ruststadia te stabiliseren en te behouden in plaats van te proberen alle kankercellen te doden, wat de huidige strategie is”

De natuurlijke oplossing

Deze recente onderzoeksresultaten over de waarde van voedingsstoffen en natuurlijke remedies bij het voorkomen van uitzaaiingen en de verbetering van de behandeling van kanker zijn in volledige overeenstemming met de methoden die worden gebruikt in de holistische kankerprogramma's.

Eén van de pijlers van holistische kankertherapie is het verstrekken van intestinale sanitaire voorzieningen in aanvulling op een systemische antimicrobiële therapie. Deze nieuwe bevinding bevestigen niet alleen de waarde van de sanitaire voorzieningen voor de ingewanden (met name maagdarm kanaal) maar ook de noodzaak voor antimicrobiële therapie. Dit laatste is gericht tegen een pleomorfe microbe die kan leiden tot auto-immuunziekten zowel als kanker. Het bewijs voor deze microben wordt niet geaccepteerd door de reguliere geneeskunde, die beweert dat in deze gevallen het immuunsysteem gewoon verkeerd geprogrammeerd is en aanslagen pleegt op eigen gezonde cellen.

De leider van het team die de eerdergenoemde 'auto-antilichamen' constateerde verklaarde: "Wat eerst werd gezien als auto-antilichamen, die tegen het lichaam zelf gericht zijn, kan nu worden opgevat als antistoffen gericht tegen de verborgen bacteriën. Bij de auto-immuunziekte, valt het immuunsysteem ons zelf niet aan.

Het is de bescherming van het lichaam tegen pathogene organismen "(29).

Een ander fundamenteel aspect van de holistische kankertherapie is het gebruik van diëten of vasten om eiwittenslib en geoxideerde vetten te verwijderen, die in de cellen zijn opgeslagen en die vervolgens aanleiding geven tot pleomorfe microben en verstopping van het oxidatieve energiemetabolisme in kankercellen en auto-immuunziekten.

Beide principes zijn inmiddels bevestigd door de conventionele onderzoek.

Daarnaast zien we ook het bewijs van het nut om emotionele stress te verminderen met behulp van meditatie en door vervanging van angst met positieve emoties.

Dit alles geeft steun aan de gedachte om meer onderzoek te doen naar een belangrijk beginsel in holistische therapie van kanker:

In plaats van te proberen een tumor te provoceren, door te proberen hem te vernietigen laten, komt de nadrukte liggen op hem tevreden houden door in zijn behoeften te voorzien, zodat de tumorcellen zich weer aansluit bij de gemeenschap van gezonde cellen.

Noot van de vertaler: Dit sluit aan bij wat ik in de inleiding zei dat een tumor ook een manier van het lichaam is om ziekte te isoleren en 'in check' te houden.

Voor een beter begrip kunt u de volgende allegorie overwegen: Er is een mythisch land met veel ontevreden inwoners. Een stad heeft haar onafhankelijkheid verklaard en ommuurd zich voor bescherming. De vorst heeft nu de optie om de stad te vernietigen of haar inwoners zo tot bedaren te brengen dat zij zich weer met de rest van het land verenigd in een vreedzame samenwerking.

Als de stad wordt vernietigd, kunnen de vluchtende rebellen proberen om opstanden te leiden in andere delen van het land. De heerser weet niet hoeveel steun de rebellen elders zouden vinden. Als ze niet veel steun krijgen, dan maakt het niet veel uit of de opstandige stad wordt verwoest, wordt of niet. Maar als er voldoende draagvlak voor de rebellen is (de kankercellen) zal de heerser zal waarschijnlijk worden afgezet. Wat is dan wijsheid? Het vernietigen van de stad of het pacificeren van haar inwoners?

Dezelfde keuze bestaat in kankertherapie. Conventionele behandeling kiest voor ALL-out vernietiging ongeacht de gevolgen, terwijl de holistische therapie probeert het met een vredige aanpak.

Aanvankelijk beginnen de meeste tumoren waarschijnlijk met lage maligniteit (kwaadaardigheid) die gemakkelijk kan worden teruggedraaid, maar overmatige of aanhoudende stress duwt het kankerproces in de richting van toenemende kwaadaardigheid en creëert meer draagvlak voor kanker in andere delen van het lichaam.

Deze stress kan komen van angst, bitterheid, emotionele shock, slechte voeding, stress rond de operatie en behandeling, straling of chemische intoxicatie (chemotherapie) De tegenovergestelde aanpak zal de kwaadaardigheid doen afnemen, zoals het normaliseren van de stofwisseling van kankercellen, versterking van het immuunsysteem, en het verminderen van stress met meditatie en emotionele therapieën (32).

Onlangs is er zelfs een chemotherapie protocol voorgesteld om tot een wapenstilstand te komen met een tumor. Dit is gebaseerd op het idee om niet de tumor te vernietigen maar net genoeg chemotherapie te geven zodat eventuele verdere groei van de tumor stopt. De onderzoeker stelde: "Bij proeven met muizen met eierstokkanker, blijkt dat als je ze behandelt met een zeer hoge dosis, de tumor verdwijnt. Het lijkt erop dat je de kanker genezen hebt. Maar een paar weken later komt het terug en begint het de dieren te doden. Dit geeft altijd deze uitkomst.

Wat we wel hebben gedaan is het gebruik van kleinere dosissen cytostatica wanneer dat nodig is. Zo waren we in staat om tumoren stabiel en de muizen levend te houden voor onbepaalde tijd "(33).

In plaats van chemotherapie kiest de holistische therapie voor “alkalisering” of ontzuring door de PH-waarde (van het bloed of het milieu interieur), te laten stijgen om een tumor te stabiliseren en te eventuele verdere groei te voorkomen.

Vervolgens kun je de tumor gelukkig maken door het vervullen van zijn andere behoeften: het normaliseren van de stofwisseling door het herstarten van de oxidatieve productie van energie, het verwijderen van het giftig slib dat al deze problemen begon en het op afstand houden of verwijderen van de pleomorfe microben en ook het verminderen van stress hormonen met behulp van bewustzijn veranderende inzichten, meditatie en emotionele therapieën.

Zie de tumor of je zich ontwikkelende kanker als een deel van je lichaam dat je onbewust hebben misbruikt, en dat als een misbruikt kind, moet worden gekoesterd om weer gezond te worden.

Nu zullen de kwaadaardige cellen ofwel weer normaal gaan functioneren of als ze te veel beschadigd zijn, vrijwillig afsterven. (Apoptose).

De tumor zal geleidelijk opgelost worden gedurende herhaalde perioden van natuurlijke schoonmaak door middel van drainage, vasten en rauw voedsel dieet.

Maar zolang de primaire tumor aanwezig blijft, vooral als een stress-vrije eerste uiting van kanker, zal hij je vriend worden en ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke metastasen ontstaan.

Zelfs na verwijdering van de primaire tumor als gevolg van onwetendheid blijft deze coöperatieve aanpak de enige haalbare optie. Voor details, zie mijn website en kanker boek (34).

Uit de beschikbare gegevens concludeer ik dat het meeste aan kanker gerelateerde lijden en het grootste deel van kankersterfte te wijten is aan de medische behandeling en dat dit niet inherent is aan de ziekte zelf.

Omdat er zoveel moeite wordt gedaan om de geneeskunde te baseren op bewijzen, ben Ik ervan overtuigd dat het geen honderd jaar meer duurt voordat de huidige schadelijke en ineffectieve reguliere behandelingen van kanker vervangen zal zijn door coöperatieve effectieve en natuurlijke therapieën.

References

1. Link removed
2. http://www.mdpi.com/2072-6694/2/2/305/pdf, 30 March 2010
3. http://www.eurekalert.org/pub_releases/2009-05/acs-rfc050609.php, 11 May 2009
4. http://esciencenews.com/articles/2010/03/24/study.questions.whether.screening.really.cuts.breast.cancer.deaths, 24 March 2010, http://www.sciencedaily.com/releases/2009/10/091020181301.htm, 22 October 2009, and http://scienceblog.com/35676/implementing-comparative-effectiveness-research-lessons-from-the-mammography-screening-controversy/ 22 June 20, http://www.sciencedaily.com/releases/2009/11/091118143209.htm, 18 November 2009
5. http://www.abc.net.au/science/news/stories/s1034306.htm, 30 January 2004 
6. http://www.cancerdecisions.org/102906_page.html, 29 October 2006
7. .http://www.physorg.com/news192978184.htm, 13 May 2010, http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100312133712.htm, 15 March 2010
8. http://www.medicalnewstoday.com/articles/161850.ph p, 26 August 2009
9. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2005/04/16/needle-biopsy.aspx, 16 April 2005 
10. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=does-stress-feed-cancer, 13 April 2010 
11. http://scienceblog.com/15572/stress-fear-increase-cancer-recurrence-risk-study-says/, 27 Feb. 2008 
12. http://www.medicalnewstoday.com/articles/188001.php 07 May 2010 
13. http://breast-cancer-research.com/content/12/1R4 8 January 2010 
14. Krokowski, E.H.: Is the Current Treatment of Cancer Self-Limiting in the Extent of its Success? J Int Acad Preventive Medicine, 6 (1) 23 – 39, 1979
15. http://www.windstosser.ch/museum/manuskript/allgem_u_historisch/05_7.html - Krokowski, E,H.: Verändertes Konzept der Krebsbehandlung. Lecture at the 'Kongress der DEUTSCHEN AKADEMIE FÜR MEDIZINISCHE FORTBILDUNG 1978 in Kassel' 
16. http://www.cancerdecisions.com/031509_page.html, 15 March 2009
17. http://www.medicalnewstoday.com/articles/23042.php, 19 April 2005
18. http://www.sanfordburnham.org/default.asp?contentID=785, 15 September 2009
19. http://www.curenaturalicancro.com/pdf/bicarbonate-increases-tumour-ph-and-inhibits-metastases.pdf, 10 March 2009
20. http://www.sciencedaily.com/releases/2010/03/100309182449.htm, 10 March 2010
21. http://scienceblog.com/10094/ginkgo-biloba-extract-more-than-just-for-memory/,24 February 2006
22. http://www.medicalnewstoday.com/articles/167261.php, 14 October 2009
23. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=environment-as-cause-for-cancer, 6 May 2010
24. http://www.newscientist.com/article/dn18799-rats-on-junk-food-pass-cancer-down-the-generations.html, 20 April 2010
25. http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=104326, 4 August 2009
26. http://cancerres.aacrjournals.org/cgi/content/full/67/3/847, 1 February 2007, and also http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100509144652.htm, 9 May 2010
27. http://scienceblog.com/20646/autoantibodies-may-be-created-in-response-to-bacterial-dna/, 27 April 2009
28. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090611160658.htm, 11 June 2009
29. http://foodforbreastcancer.com/news/fasting-protects-normal-cells-and-sensitizes-cancer-cells-to-chemotherapy, 6 May 2010
30. Last, Walter: The Holistic Solution to Overcoming Cancer. NEXUS 2008; 16(1); also at http://www.health-science-spirit.com/cancersolution.htm 
31. http://www.wired.com/wiredscience/2009/05/cancercompromise/
32. Websites: http://www.health-science-spirit.com/, www.heal-yourself.com.au or www.healing-yourself.com. Books: Overcoming Cancer http://www.the-heal-yourself-series.com/overcomingcancer.html, and Heal Yourself the Natural Way, http://www.the-heal-yourself-series.com/Heal_Yourself_The_Natural_Way.html

*******************************

 Tot zover het artikel. Nogmaals zie ook: 

IS THE CURRENT TREATMENT OF CANCER SELF-LIMITING
IN THE EXTENT OF ITS SUCCESS? Ernst H. Krokowski

.pdf in het Engels met alle wetenschappelijke referenties en onderzoeken vindt u hier:

http://www.inmarkt.nl/downloads/viewdownload/4-gezondheid/11-is-the-current-treatment-of-cancer-self-limiting-in-the-extent-of-its-success

Boek: Praxis der ganzheitlichen Therapie Krebs

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

22 april 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +