personal4

Artikelindex

Door Roeland Solcer

( Artikel in bewerking - Hoewel 6 jaar geleden geschreven, zijn de hoofdlijnen van deze serie artikelen nog steeds actueel.  In de komende weken zullen alle artikelen in deze serie worden bewerkt, om ze optimaal te actualiseren. )

Het 9e artikel in mijn artikelenserie over de Heilige Graal is gewijd aan het heugelijke feit dat het eerste Nederlandse boek is verschenen met moderne leringen van de opgevaren Meester Jezus Christus. Er is hoop voor de wereld, want waarlijk is de wederkomst van Christus een fysiek feit geworden, nu zijn Levende Woord ons in de eigen taal kan bereiken. In deze bijdrage is in het tweede deel een belangrijke toespraak opgenomen van Jezus, die is gegeven tijdens de kerstconferentie van 2005 over de betekenis van Eenheid.

3foldflame circle

De Christus is in je geboren

Het vorige deel van deze artikelenserie vindt u hier

Zoals in mijn voorafgaande artikelen duidelijk wordt, naderen we het hart van de moderne leringen van de opgevaren Meesters van de Grote Witte Broederschap en in het bijzonder de nieuwe openbaringen van Meester Jezus, die als wereldleraar in onze tijd tot de mensheid spreekt.

Wij zijn bijzonder verheugd en dankbaar vanwege het verschijnen van het eerste boek in de Nederlandse taal van Jezus, sinds hij gebruikt maakt van zijn boodschapper Kim Michaels, die ik u in de voorafgaande artikelen al heb voorgesteld. 

Het boek is getiteld:

"De Christus is in je geboren - Leringen en Wijsheid van Jezus". 

Op de achterkant van het boek staat het volgende:

"Veronderstel dat je huidige overtuigingen over Jezus onvolledig zouden zijn , zou je dat willen weten?

Geloof jij dat Jezus naar de Hemel gegaan is ? Als dat zo is, dan moet hij nu als een geestelijk wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons gemakkelijk iets doorgeven - de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

Toen Jezus 2000 jaar geleden op aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen omdat ze niet bereid waren  buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen, in het bijzonder Christenen, bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft?

In dit unieke boek spreekt Jezus door een unieke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijk georiënteerde mensen vandaag de dag voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om ´die geest in je te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.´

Indien je door het orthodoxe Christendom bent teleurgesteld of voelt dat Jezus in deze moderne tijd is achterhaald zal dit boek je de werkelijke Jezus laten zien. In werkelijkheid is Jezus geen idool om te aanbidden maar een voorbeeld om te volgen. Mocht je vinden dat er iets mist aan je geestelijke leven, dan zul je het in dit boek vinden."

De inhoud van het boek is dermate belangrijk dat ik u een verkorte inhoudsopgave niet wil onthouden.

Verkorte inhoudsopgave

"De Christus is in je geboren"

Leringen en wijsheid van Jezus

 

De Christus is in je geboren

Deel 1     De innerlijke boodschap

Lezingen van Jezus

1. Jullie kennen mijn stem.

2. Accepteer voortgaande openbaring.

3. Het verwerven van Christusbewustzijn.

4. Waarom is er godsdienst in de wereld?

5. De ware sleutel tot redding.

6. Het probleem op planeet Aarde

7. Het begrijpen van het Christusbewustzijn

Deel 2    Belangrijke vragen.

8. Vragen die elke Christen zou moeten stellen

Was Jezus Christus de enige zoon van God?

Wat voor persoon is Jezus.

Welke Godsdienst volgde Jezus?

Is er slechts ëén ware Godsdienst?

Is Jezus helemaal alleen in de Hemel?

Wist Jezus van reïncarnatie af?

Leerde Jezus reïncarnatie?

Nam Jezus de zonden van de wereld weg?

Is de bijbel het woord van God?

Is God een boze en veroordelende God?

Waarom is er kwaad in de wereld?

Wat denkt Jezus van het moderne Christendom?

Deel 3 Persoonlijk Christusschap.

9. Hoe Christusschap te verwerven.

Instrumenten voor het opbouwen van Christusschap.

10. Technieken voor het bereiken van Christusschap.

11. De tweede komst van Christus

12. Wat kun jij voor Christus doen?

Deel 4  Over dit boek.

Toelichting door Kim Michaels

Een toelichting door Jezus

Lezers reageren op het boek.

 Waarom is het verschijnen van dit boek zo belangrijk. Sinds 1972 werd ik mij steeds meer bewust van de wederkomst van Christus in mijn hart. De roerige jaren zestig hadden de wereld voorbereid op de komst van het Aquarius tijdperk. De musical "Hair" en de film Jesus Christ Superstar getuigden van een kinderlijk besef van de massa dat er een tijdperk van vrede mogelijk was als de mens terug zou keren naar de weg van het hart.

Alle oude religieuse dogma's werden in het westen doorbroken en er ontstond een hang naar mystiek en spiritualiteit. Materialisme was uit en de jongeren werden zich bewust van de innerlijke wereld.

Maar de oude wereld gaf zich niet zo maar gewonnen. De tachtiger jaren bracht ons de nieuwe zakelijkheid die ronduit sceptisch stond ten aanzien van de "zweverige new age" visie. Hoewel kritiek op de hippiegeneratie terecht is, als het gaat om de altijd optredende excessen, werd het kind ook met het badwater weggegooid. Toen we als Academie Raphael in Zutphen in 1987 pal gingen staan achter de toenmalige boodschapper Elisabeth Claire Prophet en de mysterieschool van de Summit Lighthouse, die fungeerde als spreekbuis van de opgevaren Meesters, was de beer los.

Tussen 1988 en 2000 ervoerden wij wat het is om vervolgd te worden vanwege onze religieuze en spirituele overtuiging. Op alle manieren werd getracht door de de krachten van de antichrist, om ons werk te schaden. Laster economische boycot, intolerantie en het belachelijk maken van onze missie om de mensheid in kennis te stellen van de wederkomst van de Christus Hierarchie en de betekenis van moderne profeten, waren aan de orde van de dag. Het waren de laatste stuiptrekkingen van een cultuur die niet bereid is om geestelijke waarheden te integreren, kortom de oude wereld van het ego laat zich niet zomaar opzij schuiven.

Maar nu is er dit geweldige boek, direct gedicteerd door Jezus en ieder nederlander die zoekt naar Christus en naar waarachtige moderne leringen van Jezus kan nu uit eerste hand zijn wijsheid ontvangen en op haar waarde schatten. Ik raad dan ook ieder weldenkend mens aan die de ware Jezus wil leren kennen, de opgevaren Meester die ons altijd nabij is, om dit boek te lezen en uw hart zal openbloeien als nooit te voren! Jezus nodigt ons uit om een zeer persoonlijke band met hem aan te gaan. In het boek leert hij ons hoe wij intiem contact met hem kunnen maken en net als hij ons Christus bewustzijn kunnen ontwikkelen.

Zelf heb ik het voorrecht gehad om een goede opvoeding en opleiding te krijgen, waarbinnen ik alle kans had om mij spiritueel te ontwikkelen. Daarnaast was ik als jong mens al bewust van de geestelijke aspecten van het leven en altijd op zoek naar een beter begrip van onze roeping als kinderen van God. Mijn grootste schat, het bewustzijn van Christus in mij, wilde ik altijd delen met mijn medemensen omdat ik zeker wist dat niets hen gelukkiger zou maken dan de ontdekking van Christus in hun eigen hart. Ik wist dat dit de oplossing was van alle menselijke lijden  en alle problemen die wij hier op aarde kennen. Ik voorvoelde dat als er genoeg mensen zouden zijn die het Christusbewustzijn zouden manifesteren, Gods Koninkrijk op aarde gevestigd zou worden en dat ik op aarde was gekomen om daar een steentje aan bij te dragen.

Nu een nieuwe fase van dit werk is aangebroken ervaar ik de aanwezigheid van Christus in mijn hart als nooit te voren en daarmee ook de aanwezigheid van onze geestelijke broeders en zusters die geheel zijn opgegaan in dit Koninkrijk en één geworden zijn met God, de opgevaren Meesters.

Hun liefdevolle aansporing om door te gaan op de ingeslagen weg hebben mij ondanks alle menselijke pijn en zorgen geholpen om niet op te geven, hoe onmogelijk situaties soms lijken te zijn en in deze prachtige lente van 2006 zien we, hoe wonderbaar Gods wegen zijn, nu het mogelijk is om iedereen dit boek aan te bieden, waarin Jezus zich persoonlijk richt tot alle zoekers en christenen van deze tijd.

Ik wil u laten meetrillen in de vreugde die dit brengt. Terwijl ik dit schrijf ervaar ik de blijdschap van de engelen en Jezus en de hemelse scharen, die zich met mij verheugen over deze ontwikkeling. Er is hierdoor een onomkeerbare situatie ontstaan. Als mensen waarachtig zijn en tot nu toe kritisch waren ten aanzien van alles wat ik over de Grote Witte Broederschap naar buiten heb gebracht, dan daag ik hen uit dit boek te lezen en daarna opnieuw te bezien of ze hun visie op deze belangrijke informatie niet zouden moeten wijzigen.

Je moet wel een hart van beton hebben als het niet smelt door de Liefde van Jezus, die in dit boek gelegd is. 

In het vervolg van deze bijdrage is een toespraak van Jezus opgenomen die hij zelf tot één van de belangrijkste leringen rekent die hij momenteel tracht over te dragen. Ik heb getracht een goede vertaling te maken voor het Nederlandse publiek. (zie het vervolg van dit artikel op een nieuwe bladzijde) 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

28 mei 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

Search

Ander Nieuws +