personal4

inmarkt logo nieuw

We naderen de magische datum van 21 december 2012 en voor Stichting de ARK , de werkstichting van waaruit mijn projecten worden gerealiseerd betekent dat, dat we ons voorbereiden op het einde van de wereld zoals wij die kennen.

Dat wil niet zeggen dat op 22 december 2012 iedereen zich bewust zal zijn van die verandering, want we weten dat ieder mens op zijn eigen tijd wakker wordt voor de subtiele spirituele veranderingen waar we over spreken. 

Ieder mens leeft in zijn eigen koninkrijk, zijn eigen werkelijkheid en bewustzijn en zal onontkoombaar bloot staan aan de kosmische radiaties die altijd aanwezig zijn en die zo hun eigen unieke stempel drukken op de tijdgeest. Wij voorzien niet persé grote uiterlijke veranderingen, hoewel ze er waarschijnlijk wel kunnen zijn, maar we verwachten wel dat het jaar 2012 en de jaren daarna een verruiming te zien zal geven in het collectieve bewustzijn.

De nieuwe Aquarius trillingen, het einde van het Kali Yuga , dat alles betekent wel dat de mensen in toenemende mate gevoelig zullen zijn of worden voor de geestelijke wereld.

Universele Spiritualiteit en spirituele ontwikkeling zullen steeds meer onderdeel worden van het dagelijks leven. De mensheid zal zich massaal bewust gaan worden dat zij spirituele wezens zijn, die tijdelijk in een aards lichaam wonen en dit zal een enorme verruiming van het gevoel van vrijheid geven, maar ook een bewustwording van onze verantwoordelijkheid voor het feit dat wij zelf onze realiteit scheppen en kunnen herscheppen.

Voor velen zal deze spirituele wedergeboorte met de nodige weeën gepaard gaan en die kunnen zoals het woord al zegt, soms behoorlijk pijnlijk zijn. Wanneer we de geestelijke realiteit naderen, doemt ook onze eigen schaduw op uit de duisternis. Alles wordt openbaar! We zien dan ook in toenemende mate dat vele instituties, ( bijvoorbeeld de banken ) maar ook personen op hoge plaatsen in de maatschappij ontmaskerd worden, zoals Dominique Strauss-Kahn de voormalige voorzitter van het IMF en tot aan zijn ontmaskering, presidentskandidaat voor Frankrijk.


Een ander voorbeeld is natuurlijk Lance Armstrong , de zevenvoudig tourwinnaar, die zoals nu blijkt een hoofdrol speelt in het grootste dopingsschandaal ooit.

Het ego en zijn schijngestalten wordt in de geesteswetenschap wel 'de schaduw' of 'de wachter op de drempel' genoemd en dit illusoire personage is wat moet worden overwonnen, als wij willen terugkeren tot onze oorspronkelijke 'Identiteit' als kind van God,

Wanneer het menselijke ego in zijn bestaan wordt bedreigd zal het zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. We voorzien dan ook een chaotische tijd, die nog zal intensiveren in de mate dat de mens collectief blijft weigeren om deze volgende evolutieve stap in de ontwikkeling te maken in de richting van spiritualiteit.

We vragen ons af wat er nodig zal zijn om de toenemende vraag om begeleiding op het spirituele Pad te kunnen beantwoorden. Voor mij zelf is de vraag, Hoe kan ik meer zoekende mensen van dienst zijn. Naast individuele begeleiding als healing coach, probeer ik al 12 jaar een bijdrage te leveren via projecten op het internet .

Zullen deze projecten verder kunnen worden ontwikkeld en wat is daar voor nodig? Daarvoor is het nodig dat er een team van mensen ontstaat die mee willen bouwen aan een nieuwe wereld, een wereld waarin onvoorwaardelijke Liefde voor alles en iedereen het leidende beginsel is dat ons inspireert en kracht geeft. Liefde als fundament, liefde als 'leitmotiv' van al ons denken en handelen. 

Daarom nodig ik mensen uit om als zij dat willen zich aan te melden bij mij om hun journalistieke of andere talenten te ontwikkelen, als deelgenoot van één of meerdere projecten.

Er is bijvoorbeeld behoefte aan mensen die zich gaan bezig houden met financiële en zakelijke aspecten van deze organisatie. Er is behoefte aan administratieve hulp. Wilt u meer informatie, of wilt u zich aanmelden, wordt dan lid van de InMarkt website of neem contact op via het contactformulier . 

Ontwikkelingen op de website

Er is weer een documenten DOWNLOADS component geplaatst, zoals we die ook op de oude website hebben gehad. U kunt meewerken om een online bibliotheek van kwalitatief goede documenten op te bouwen. 

Te denken valt aan informatie over spiritualiteit, gezondheid en ziekte, kunst en cultuur, mens en wereldvisie, filosofie, levenskunst, humor, kortom alle informatie die interessant, wetenswaardig en wellicht maatschappijkritisch is, vooral als ze een bijdrage kan leveren aan een betere wereld en bewustwording.

Het kunnen powerpoint presentaties zijn, video's en geluidsbestanden of gewone 'msword' documenten, pdf bestanden en foto's.

Bedenk wel dat documenten kunnen vallen onder het auteursrecht en dat dus niet alles zomaar gedeeld kan worden. Bij twijfel is het raadzaam om de auteur(s) te raadplegen en zo mogelijk om toestemming te vragen.

Toch zijn er talloze waardevolle documenten die juist bedoeld zijn als educatief of bewustzijnsverruimende informatie, waarvan de auteur(s) u dankbaar zullen zijn dat u meehelpt aan de verspreiding van hun boodschap.

Wij zullen uiteraard zelf de documenten op kwaliteit en plaatsingsmogelijkheid selecteren.

Ook scannen we de documenten op eventuele virussen. Heeft u iets, bijzonders en weet u niet zeker of het plaatsbaar is, stuur het document dan met een begelleidende e-mail naar ons e-mail adres .

Roeland Solcer

( artikel in bewerking - wordt vervolgd )

Online

We hebben 179 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +