zaterdag 23 september 2023

personal4

kanker

Kanker is vanuit  Holistisch, Spiritueel en Natuurgeneeskundig oogpunt een ziekte die ontstaat als gevolg van het ernstig uit balans raken van de gezonde levensprocessen. Dit kan veroorzaakt zijn door een disbalans of disharmonie in één of meerdere van de 4 lagere lichamen van de mens, te weten het identiteitslichaam of het etherische lichaam (vuur), het mentale lichaam ( lucht), het emotionele lichaam ( water) en tenslotte het fysieke lichaam ( aarde).  

 Hoewel de moderne academische geneeskunde al veel ( maar nog lang niet alles) begrijpt van de natuurkundige en biochemische processen in het fysieke lichaam, begrijpt ze nog weinig van de oorzaken en ziekteprocessen in de hogere* lichamen, die wel worden aangeduid als de menselijke aura en nog minder van de totale samenhang van deze processen in relatie tot ons fysieke lichaam.

*( hoger in vibratie, frequentie en dus onzichtbaar voor het fysieke oog)  

Het ontstaan van ziektes in het algemeen hangt dus meestal nauw samen met geestelijke en psychische factoren, naast fysieke omstandigheden,zoals milieuvervuiling, voeding, leefgewoontes en genetische make up, die allemaal een rol spelen. Het is in deze bijdrage niet mijn bedoeling om een college te geven over de complexe achtergronden van kanker of chronische ziektes in het algemeen. 

Met hetgeen hier gezegd is kan iedereen beseffen dat hoewel in de hier na volgende video's veel aandacht wordt besteed aan de duistere kanten van de medische wetenschappelijke wereld en de pharmaceutische industrie, er natuurlijk altijd vele - en gelukkig steeds meer mensen zijn (geweest), die in deze vakgebieden op volstrekt integere wijze werkzaam zijn (geweest).

Roeland Solcer

 

 

Related documentary: ~ zie ook op deze website: Cancer the forbidden cures (Nederlands ondertiteld)

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

23 september 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 135 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +