personal4

threefold flame new smaller

In mijn bijdrage Update nieuwe InMarkt , schreef ik: " Wij voorzien niet persé grote uiterlijke veranderingen, hoewel ze er waarschijnlijk wel kunnen zijn, maar we verwachten wel dat het jaar 2012 en de jaren daarna een verruiming te zien zal geven in het collectieve bewustzijn".

Ik heb mij als onderzoeker jarenlang verdiept in het verschijnsel "profetie" omdat ik ervaren heb dat de mens zowel individueel als collectief leiding, lering en hulp kan ontvangen van bovenmenselijke intelligenties, zoals engelen, meesters en andere evoluties om een dieper inzicht te ontwikkelen in zichzelf en de schepping.  

 Naast goed gedocumenteerd en zorgvuldig onderzoek van bonafide onderzoekers is er natuurlijk ook veel onzin, maar ook bewuste disinformatie op het net te vinden. Het is aan ons om daar onderscheidingsvermogen in te ontwikkelen.

De ten hemel gevaren meesters, waaronder Jezus Christus, Gautama Boeddha, Moeder Maria, Meester More en Saint Germain, waarmee ik vanaf 1975 meer bewust contact kreeg, hebben sinds hun openbaringen, die ons bereikten via Blavatsky , steeds nieuwe boodschappers en leerlingen op aarde gebruikt om de mensheid voor te lichten over talloze aspecten van de universele kosmologie en de wonderen van Gods werkelijkheid en schepping.

( De links hierboven verwijzen naar dictaties van de betreffende meesters in het Nederlands, behalve de link van Saint Germain, die verwijst naar eeen wikipedia artikel over Saint Germain.)

Als leerling van deze ten hemel gevaren meesters heb ik meegewerkt om mijn medemensen hier over in te lichten en te inspireren. Vele mensen zijn zo geattendeerd op de realiteit van het spirituele leven terwijl anderen mij voor knettergek hielden.

Als ik één ding geleerd heb is het wel dat wij geduld moeten hebben met elkaar en dat begrip en compassie voor de menselijke conditie nodig zijn om een werker in Gods wijngaard te worden.

Omdat er veel onjuiste informatie is verspreid over 2012, zoals bijvoorbeeld informatie ontleend aan het werk van Sitchin over Niburu of planeet x , wil ik de oprechte zoekers attenderen op commentaar van Jezus over deze kwestie, via de boodschapper Kim Michaels . Ik heb Kim herkend als een waarachtig boodschapper van de meesters en werk sinds 2002 op spiritueel gebied met hem samen.

Als onderzoekers de moeite nemen om deze waardevolle informatie tot zich te nemen, zullen zij er hun voordeel mee kunnen doen. Het Engelstalige commentaar vindt u hier .

 Het aftellen van het jaar 2012

In een toelichting op zijn nieuwjaarstoespraak van 31 december 2008 zei de ten hemel gevaren meester Gautama Boeddha:

Want mijn geliefden, wij zijn een cyclus gestart, de final countdown naar de potentiële doorbraak die kan, en door uw keuze, zal gebeuren in 2012 en daarna.

2009 is de Vader aspect, de Vader cyclus. 2010 is de Zoon, de Christus. 2011 staat voor de Moeder. En 2012 staat voor de Heilige Geest.

Zo is het potentieel in 2009 dat mensen kunnen zich wenden tot, niet God zoals ze zijn het te zien als een afstandelijk wezen in de hemel, maar ze kunnen zich wenden tot de God die in ons is en erkennen dat ze mede-scheppers met God zijn en dat ze hun eigen werkelijkheid co-creëren, door middel van hun eigen bewustzijn. Daarom kunnen ze besluiten en bereid zijn om een hogere werkelijkheid te scheppen . Dit is het potentieel voor 2009.

2010, geeft hen de mogelijkheid om voort te bouwen op die beslissing om een ​​hogere werkelijkheid te co-creëren met behulp van de wijsheid en de realiteit van de Christus Geest, om je af te stemmen op de eniggeboren Zoon van God, de levende Christus in de mens. En daardoor [kunnen ze] het echte van het onechte onderscheiden. Ze kunnen zo het onderscheid maken tussen de werkelijkheid van Christus en de onwerkelijkheid van het dualiteitbewustzijn van de valse leraren en hun vele ideologieën en filosofieën en wereldbeschouwingen, die ze onder de mensheid hebben verspreid.

Ze kunnen dan ervoor kiezen om de leugen van het ultieme systeem dat op een of andere manier alles zal herstellen in een perfecte orde, in twijfel trekken, hoewel er nooit een perfecte orde op deze planeet geweest is.

Al veel te lang mensen zijn gevangen in het bewustzijn van het zoeken naar het perfecte systeem, in plaats van op zoek te gaan naar perfectie door middel van co-creatie en voortdurende zelf- transcendentie. (jezelf overstijgen)

En dus, nu de mensen gaan inzien dat ze in staat zijn onderscheid te maken tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid - kunnen ze vervolgens dit gedurende 2011 en de cyclus van de Moeder beginnen toe te passen op ieder aspect van het leven op aarde.

Het vinden van nieuwe oplossingen, met behulp van de oneindige creativiteit van de Moeder om te komen tot nieuwe manieren om een betere samenleving te creëren, door betere technologie en nieuwe uitvindingen.

En dit kan de doorbraak zijn in 2011, die vervolgens momentum wint in 2012, totdat die machtige ruisende wind van de Heilige Geest komt, die door niets in deze wereld kan worden gestopt, door niets kan worden weerstaan, en die dus verandering zal manifesteren.

En de verandering zal zo monumentaal zijn dat iedereeen zal worden gewekt voor de mogelijkheid van een hogere werkelijkheid, een betere toekomst. Dit zal gebeuren op alle niveaus, mijn geliefden, van de economie tot technologie, tot energie, tot spiritualiteit, tot psychologie, tot  zelfs de verschuiving in het zelfbeeld van de mensen, in de richting van hun  hoogste potentieel. ( het bewustzijn van het kindschap Gods )

Tot zover Gautama Boeddha.

De hele dictatie vindt u hier in het Nederlands, de dictatie in het Engels )

Dit is zoals ik al vaker beschreven heb, de blijde boodschap en voorspelling over deze tijd, wanneer de mens gekozen heeft voor het ware innerlijke Leven, het spirituele leven.

Maar niet iedereen heeft hier voor gekozen en dus is er ook een andere werkelijkheid voor hen die zich blijven vastklampen aan het ego, de materie en de illusies.

Roeland Solcer

(artikel in bewerking, wordt vervolgd)

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

01 juni 2023

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 140 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +