personal4

awakening

WIJ ZIJN WAKKER, en jij ?

English version

We hebben jouw hulp nodig om meer mensen te wekken!

Als je nog niet ( helemaal ) wakker bent en je afvraagt wat ondergetekende, de creator van deze en andere websites van Stichting de ARK sinds 1980 via vele projecten in Zutphen en sinds 1999 ook via het internet aan het publiek probeert over te brengen, dan kan onderstaande documentaire je wellicht de antwoorden geven. In deze Engelstalige documentaire vind je namelijk op heldere wijze samengevat wat de achterliggende visie en motivatie is van mijn werk. 

Kort samengevat is het altijd mijn doel geweest om de spirituele ontwikkeling, de ontwikkeling van ons bewustzijn, te stimuleren. Niet alleen heb ik getracht dit in algemene zin te doen, ik heb ook altijd gewezen op wat naar mijn diepste overtuiging, de ware  weg is, namelijk de weg van de Liefde.

 

Hoewel er vele wegen naar Rome leiden is er maar één weg of Pad dat ons leidt naar Gods Koninkrijk en dat pad wordt door alle waarachtige leraren der mensheid gewezen.

hermesstafanimated3

We vragen jullie hulp. Zonder draagvlak wordt het heel moeilijk  om ons werk voort te zetten. Sinds1992 heb ik mijn levenswerk ondergebracht bij Stichting de Ark in Zutphen. Dit is uitgegroeid tot een universele boodschap en visie, die op vele manieren onder de aandacht is gebracht via onze internet projecten.

Sinds 1999 heb ik dit werk vrijwel uitsluitend alleen tot stand gebracht en gefinancierd. Er zit tot nu toe meer dan 18000 uren aan compterwerk in, om een idee te geven van de omvang van deze projecten. Deze arbeid wordt door mij onbezoldigd verricht. Dat op zichzelf is geen probleem, maar wat wel een probleem wordt , is dat de overige kosten bijna niet meer door de stichting kunnen worden gedragen en dat ikzelf niet meer in staat ben om de Stichting van voldoende financiële middelen te voorzien.

Kortom wij zijn op zoek naar donateurs!

Stichting de ARK heeft financiële hulp nodig! Daarom verzoeken wij iedereen die ons kan en wil helpen om een donatie te overwegen.

U kunt dit doen door gebruik te maken van de donatieknop op de website van Stichting de ARK

Wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op via 0575-511368 tussen 19 en 20 uur op dinsdag, woensdag of donderdag.

Nogmaals in onderstaande Engelstalige video vindt u de hoofdlijnen van de achtergrond van mijn werk.

Dank voor je aandacht,

Roeland Solcer

 

threefold flame new smaller

 The ARK Foundation                                         Partij voor de Liefde                               Party for Love Governance

 

We hebben 169 gasten en geen leden online

Ander Nieuws +

Thumbnail Peace through accelerating your perception   TOPICS: Neither dualistic polarity is real - Making peace a priority in 2016 - How shifting experiences affect your sense of identity - Seeing beyond the...
PvdL op Facebook
woensdag 09 september 2015
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar:  https://www.facebook.com/partijvoordeliefde   Partij voor de Liefde - The Party for Love...
Freeing Europe from Anti-Love
donderdag 12 februari 2015
Thumbnail Raphael  Academy presents Pentecost Conference 2015 Freeing Europe from Anti-Love  International conference with the Ascended Masters  and the messenger Kim Michaels Read more...
Thumbnail TOPICS: The karmic cycle throughout the year - Transmuting karma and beginning the New Year - Karma is a stream of energy - Karma is an opportunity - Change is always possible - The dynamics of New...
Splendor Solis op Facebook
vrijdag 05 december 2014
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar: https://www.facebook.com/ark.splendorsolis   Splendor...