personal4

Het wordt hoog tijd dat de mensen worden bijgepraat over wat er gaande is in de wereld. De main stream media worden totaal gecontroleerd door Big Brother en vertellen u vrijwel nooit wat er werkelijk gaande is, zeker niet als het gaat om politiek, internationale conflicten of de economie.

Om met de economie te beginnen, de laatste weken is er een gecontroleerde campagne gaande in main stream medialand om ons te doen geloven, dat de crisis haar dieptepunt heeft bereikt en dat er duidelijke signalen zijn van herstel.

Dit is natuurlijk onzin.

In de eerste plaats wordt herstel traditioneel gekoppeld aan stijgende beursindexen, terwijl tijdelijk herstel van de beurzen, geen enkel effect heeft op de leefsituatie van de gemiddelde burger.

Wat momenteel gezien wordt als schijnbare symptomen van hertstel, is het gevolg van het creëren van geld uit 'niets', een verderfelijke praktijk van de Federal Reserve, de centrale bank in de VS, die nu wereldwijd, ook in Europa wordt toegepast.

Hierdoor wordt op de korte termijn de illusie gecreëerd dat het beter gaat, terwijl de mensen en naties steeds verder wegzinken in het moeras van onbetaalbare schulden en hyperinflatie op langere termijn onvermijdelijk is.

De plannen van de machtselite (Big Brother) voor een Nieuwe Wereld Orde, die al sinds 1870 zijn opgetekend binnen de hoogste kringen van de Vrijmetselarij ( zie video), voorzagen in het creëren van 3 wereldoorlogen,  waarin systematisch zou worden toegewerkt naar één wereldregering waarin alle landen hun soevereiniteit zouden opgeven.

Het gaat wat de machtselite betreft er om, dat zij precies kunnen bepalen wanneer en hoe zij de wereldeconomie kunnen manipuleren door hun wereldwijde bankensysteem. Alles en iedereen wat de internationale bankiers, de 'petrol dollar' als 'reserve currency' en de plannen voor de NWO in gevaar brengt, dient dus te worden geëlimineerd.

Daarom  moest Sadam Hoessein weg, daarom moest Gaddafy weg en daarom moet Assad verdwijnen - en daarna willen ze Iran aanpakken.

Bovenal is het hun bedoeling om een derde wereldoorlog uit te lokken, zoals de planning op hun tekentafel al bijna 150 jaar aangeeft.

Ongelooflijk? Kijk en luister naar onderstaande video  (helaas geen ondertiteling) waarin overduidelijk wordt aangetoond dat deze dingen gaande zijn en dat het hoog tijd wordt dat de Nederlandse bevolking hiervan op de hoogte wordt gesteld! 

Roeland Solcer

Partij voor de Liefde

 Zie: http://www.youtube.com/watch?v=h0BhKbkGSoI

Planned and executed by shadowy multi-generational fascists bent on world domination and genocidal depopulation, the wars surrounding Israel and Nuclear Armageddon are being scripted to usher in a totalitarian one world government for the western and European oligarchy, and elite bankster class. The film paints a very bleak picture of the state of world affairs with few glimmers of hope, however viable options are presented, and the brutal truth is revealed on such issues as Syria, Iran, Russia, China, DPRK, Missile Defense, Depleted Uranium Munitions, Israel and Palestine, past wars, economic slavery, and the march to WW3. 

Also, regarding the video being mostly RT and Press TV news clips, the point was the prominent alternative media guests and subject matter, the fact that these stories arent told on cnn or msnbc or ctv only further proves that the western blocs bankster occupied commonwealth nations media is too censored to allow such monumental and apocalypse averting discussion. Most of the guests and reporters themselves are in fact American patriots and not affiliated with Iranian or Russian government at all.

 

 

 

 

We hebben 67 gasten en geen leden online

Ander Nieuws +

Thumbnail Peace through accelerating your perception   TOPICS: Neither dualistic polarity is real - Making peace a priority in 2016 - How shifting experiences affect your sense of identity - Seeing beyond the...
PvdL op Facebook
woensdag 09 september 2015
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar:  https://www.facebook.com/partijvoordeliefde   Partij voor de Liefde - The Party for Love...
Freeing Europe from Anti-Love
donderdag 12 februari 2015
Thumbnail Raphael  Academy presents Pentecost Conference 2015 Freeing Europe from Anti-Love  International conference with the Ascended Masters  and the messenger Kim Michaels Read more...
Thumbnail TOPICS: The karmic cycle throughout the year - Transmuting karma and beginning the New Year - Karma is a stream of energy - Karma is an opportunity - Change is always possible - The dynamics of New...
Splendor Solis op Facebook
vrijdag 05 december 2014
Thumbnail     Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar: https://www.facebook.com/ark.splendorsolis   Splendor...